Jezus śpi, skąd wziąć nadzieję?

BWV 81 - Jesus schläft, was soll ich hoffen?

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 4. Niedziela po Objawieniu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 81

Jesus schläft, was soll ich hoffen?

Waiting...

Jezus śpi, skąd wziąć nadzieję?

Waiting...

1. Aria A

Flauto I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Jesus schläft, was soll ich hoffen?

Seh ich nicht
Mit erblasstem Angesicht
Schon des Todes Abgrund offen?

Waiting...

Jezus śpi, skąd wziąć nadzieję?

Blednie twarz ma,
Gdy widzę ja,
Jak już śmierci otchłań zieje. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Herr! warum trittest du so ferne?
Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not,
Da alles mir ein kläglich Ende droht?
Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not beweget
So sonsten nie zu schlummern pfleget?
Du wiesest ja mit einem Sterne
Vordem den neubekehrten Weisen,
Den rechten Weg zu reisen.
Ach leite mich durch deiner Augen Licht,
Weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht.

Waiting...

Panie, czemu daleko tak się schowałeś?
Czemu w mej niedoli skryłeś się tak głęboko,
Kiedy koniec żałosny zewsząd grozi mi?
Ach, czyż nie wzruszy się biedą mą Twe oko,
Które kiedy indziej nigdy przecie nie śpi?
Wszak gwiazdą swą drogę wskazałeś,
By mędrcy, co się nawrócili,
Do Ciebie trafili.
Niech światłem mnie prowadzą, Panie, oczy Twoje,
Bo droga ta niebezpieczna i sam iść się boję. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
Verdoppeln die Wut.

Ein Christ soll zwar wie Felsen stehn,
Wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
Doch suchet die stürmende Flut
Die Kräfte des Glaubens zu schwächen.

Waiting...

Spienione fale potoków Beliala
Z zdwojoną siła szaleją.

Winien wprawdzie chrześcijanin tako stać jak fala,
Gdy wokół niego zmartwień wiatry wieją,
Lecz oto kipiel wzburzona się stara,
By moc swą straciła chrześcijanina wiara.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Arioso B

Continuo

Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?

Waiting...

„Czemu jesteście bojaźliwi, malowierni?" 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Schweig, aufgetürmtes Meer!
Verstumme, Sturm und Wind!

Dir sei dein Ziel gesetzet,
Damit mein auserwähltes Kind
Kein Unfall je verletzet.

Waiting...

Zamilcz, o wzburzone morze !
Ustań wietrze, rozkazałem!

Teraz kres tobie położę,
Dziecku, które ja wybrałem.
Zło przytrafić się nie może. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A

Continuo

Wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort,
Mein Helfer ist erwacht,
So muss der Wellen Sturm, des Unglücks Nacht
Und aller Kummer fort.

Waiting...

Szczęśliwym, Jezus mój przemówił,
Mój obrońca się obudził.
Więc muszą nieszczęścia noc i napór fal
Odejść wnet w dal.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Unter deinen Schirmen
Bin ich für den Stürmen
Aller Feinde frei.
Lass den Satan wittern,
Lass den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

Waiting...

Tyś jest my m schronieniem;
Pod Twych skrzydeł cieniem
Nie zatrwożę się.
Niech pękają skały,
 Drży krąg ziemi cały -
Jezus chroni mnie.
Choćby w przepaść runą ł świat,
Choć mnie grzech i piekło goni,
Jezus mnie obroni.

Waiting... ŚE 795/2
2016-11-03
wojtek

Strofa pieśni "Jezu meine Freude"

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Flauto I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 30. Januar 1724
Text: unbekannter Dichter; 4: Matthäus 8,26; 7: Johann Franck 1653
Anlass: 4. Sonntag nach Epiphanias
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników