O serwisie "Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku"

Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku to internetowy serwis, adresowany do słuchaczy, pragnących lepiej zrozumieć treść dzieł Johanna Sebastiana Bacha.

English version -> http://kbpp.org.pl/cms/about

Inspiracją do powstania serwisu były audycje prof. Mirosława Perza, emitowane w Polskim Radio na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, pieczołowicie nagrywane przeze mnie i moich znajomych. Wtedy powstały pierwsze zapiski, notatki, niedoskonałe transkrypcje, zamienione później w początkową formę serwisu. Od tego rozpoczęła się przygoda...

Serwis w dalszej kolejności został wzbogacony o tłumaczenia Armina i Andrzeja Teske, opublikowane przez Wydawnictwo Polihymnia, jako dodatek do książki "Kantaty Jana Sebastiana Bacha" autorstwa Alfreda Durr'a (2004). Mając już wszystkie tłumaczenia, dodałem posiadane nagrania, a potem jak z każdym systemem informatycznym - rozwijałem go, aby był ciekawszy, bardziej użyteczny, bogaty w treści.

Na dzień dzisiejszy, jądro systemu to katalog dzieł oratoryjnych Bacha, uzupełniony o różne teksty, tłumaczenia, nagrania, zestawienia, oraz narzędzia, które umożliwiają wprowadzanie własnych notatek, indeksację, tagowanie i pracę z tekstami kantat.

W serwisie znaleźć można:

 • katalog kantat i innych dzieł oratoryjnych Bacha,
 • oryginalne, a więc najczęściej niemieckie teksty librett,
 • tłumaczenia na polski:
  • jądro serwisu to tłumaczenia Armina Teske i prof. Mirosława Perza z obu serii audycji,
  • tłumaczenia innych autorów;
 • zestawienia, tabele i inne dane, które łatwo pozyskać w wyniku komputerowego przetwarzania danych, w szczególności:
  • układ kantat w kolejności świąt roku kościelnego (*1),
  • kalendarz kościelny na lata przeszłe i przyszłe (*1),
  • zestawienie kantat z uwagi na instrumentarium (*1),
  • zestawienia bazujące na tagach, zarówno wprowadzonych przeze mnie, jak i prywatnych uprawnionych użytkowników systemu;
 • zbiory nagrań a w szczególności: (*2)
  • audycje radiowe emitowane w cyklu: 200 kantat Jana Sebastiana,
  • najbardziej znane serii wykonań wszystkich kantat Bacha (Masaaki Suzuki, nagrania historyczne, Tom Koopman, sir Eliot Gardiner, Kar Richter, Helmuth Rilling),
  • pojedyncze nagrania (w tym tzw. "perełki" - zbiór sukcesywnie uzupełniany),
  • wskazania do ciekawych wykonań na YouTube i w innych serwisach multimedialnych (część dynamicznie rozwijana)
 • oryginalne teksty librett i polskie tłumaczenia kilku innych dzieł oratoryjnych kilku innych kompozytorów.

Co można osiągnąć z systemu korzystając:

 • poczytać w oryginale i w dostępnych tłumaczeniach;
 • wydrukować lub ściągnąć w formacie pozwalającym na przetwarzanie (*2);
 • posłuchać, o ile ma się odpowiednie przywileje;
 • popracować z kantatami poprzez prowadzenie własnych tagów, komentarzy, tworzenie własnych zestawień;
 • upublicznienie swojej pracy dla innych użytkowników tego systemu.

Chciałbym aby w przyszłości system był bardziej multimedialny, aby zafunkcjonowała możliwość odtwarzania utworów razem z synchronicznie wyświetlanym polskim tekstem. 

A po co ten system? Aby łatwiej było z kantatami obcować, aby można je zrozumieć, zagłębić się w temat i bardziej cieszyć się całością - treścią słów i obrazującą ją muzyką. Serwis może też służyć profesjonalistom - w szczególności muzykom, który przygotowując wykonania bachowskich kantat będą mogli lepiej wykonać dzieło poznając w swoim języku idee, których zobrazowaniu muzyka ta służy. Ale może też służyć amatorom, aby słuchając więcej wiedzieli i więcej rozumieli.

A wszystko to dla większej chwały Boga i Pana Jezusa, bo jak zapisano na początku Listu do Kolosan, wszystko przez Niego i dla Niego. Amen

Wojciech Apel, redaktor


Wszyscy autorzy serwisu:

 • Wojtek - redakcja, zgromadzenie materiałów
 • Kuba - programowanie, technika, administracja
 • Achim - wystrój graficzny systemu
 • Marysia - redakcja
 • Agnieszka - tłumaczenie na jęz. angielski
 • Filip - korekta wybranych transkrypcji audycji radiowych

Uwagi:
*1 - uruchamianie, testowane, ale jeszcze nie gotowe
*2 - nie dla każdego! Zarejestruj się