O serwisie "Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku"

Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku to internetowy serwis, adresowany do słuchaczy, pragnących lepiej zrozumieć treść dzieł Johanna Sebastiana Bacha. 

Inspiracją do powstania serwisu były audycje prof. Mirosława Perza, emitowane w Polskim Radio na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, pieczołowicie nagrywane przeze mnie i moich znajomych. Wtedy powstały pierwsze zapiski, notatki, niedoskonałe transkrypcje, zamienione później w początkową formę serwisu. Od tego rozpoczęła się przygoda...

Serwis w dalszej kolejności został wzbogacony o tłumaczenia Armina i Andrzeja Teske, opublikowane przez Wydawnictwo Polihymnia, jako dodatek do książki "Kantaty Jana Sebastiana Bacha" autorstwa Alfreda Durr'a (2004). Mając już wszystkie tłumaczenia, dodałem posiadane nagrania, a potem jak z każdym systemem informatycznym - rozwijałem go, aby był ciekawszy, bardziej użyteczny, bogaty w treści.

Na dzień dzisiejszy, jądro systemu to katalog dzieł oratoryjnych Bacha, uzupełniony o różne teksty, tłumaczenia, nagrania, zestawienia, oraz narzędzia, które umożliwiają wprowadzanie własnych notatek, indeksację, tagowanie i pracę z tekstami kantat.

W serwisie znaleźć można:

 • katalog kantat i innych dzieł oratoryjnych Bacha,
 • oryginalne, a więc najczęściej niemieckie teksty librett,
 • tłumaczenia na polski:
  • jądro serwisu to tłumaczenia Armina Teske i prof. Mirosława Perza z obu serii audycji,
  • tłumaczenia innych autorów;
 • zestawienia, tabele i inne dane, które łatwo pozyskać w wyniku komputerowego przetwarzania danych, w szczególności:
  • układ kantat w kolejności świąt roku kościelnego (*1),
  • kalendarz kościelny na lata przeszłe i przyszłe (*1),
  • zestawienie kantat z uwagi na instrumentarium (*1),
  • zestawienia bazujące na tagach, zarówno wprowadzonych przeze mnie, jak i prywatnych uprawnionych użytkowników systemu;
 • zbiory nagrań a w szczególności:
  • audycje radiowe emitowane w cyklu: 200 kantat Jana Sebastiana,
  • najbardziej znane serii wykonań wszystkich kantat Bacha (Masaaki Suzuki, nagrania historyczne, Tom Koopman, sir Eliot Gardiner, Kar Richter, Helmuth Rilling),
  • pojedyncze nagrania (w tym tzw. "perełki" - zbiór sukcesywnie uzupełniany),
  • wskazania do ciekawych wykonań na YouTube i w innych serwisach multimedialnych (część dynamicznie rozwijana)
 • oryginalne teksty librett i polskie tłumaczenia kilku innych dzieł oratoryjnych kilku innych kompozytorów.

Co można osiągnąć z systemu korzystając:

 • poczytać w oryginale i w dostępnych tłumaczeniach;
 • wydrukować lub ściągnąć w formacie pozwalającym na przetwarzanie (*2);
 • posłuchać, o ile ma się odpowiednie przywileje;
 • popracować z kantatami poprzez prowadzenie własnych tagów, komentarzy, tworzenie własnych zestawień;
 • upublicznienie swojej pracy dla innych użytkowników tego systemu.

Chciałbym aby w przyszłości system był bardziej multimedialny, aby zafunkcjonowała możliwość odtwarzania utworów razem z synchronicznie wyświetlanym polskim tekstem. 

A po co ten system? Aby łatwiej było z kantatami obcować, aby można je zrozumieć, zagłębić się w temat i bardziej cieszyć się całością - treścią słów i obrazującą ją muzyką. Serwis może też służyć profesjonalistom - w szczególności muzykom, który przygotowując wykonania bachowskich kantat będą mogli lepiej wykonać dzieło poznając w swoim języku idee, których zobrazowaniu muzyka ta służy. Ale może też służyć amatorom, aby słuchając więcej wiedzieli i więcej rozumieli.

A wszystko to dla większej chwały Boga i Pana Jezusa, bo jak zapisano na początku Listu do Kolosan, wszystko przez Niego i dla Niego. Amen

Wojciech Apel, redaktor


Wszyscy autorzy serwisu:

 • Wojtek - redakcja, zgromadzenie materiałów
 • Kuba - programowanie, technika, administracja
 • Achim - wystrój graficzny systemu
 • Marysia - redakcja
 • Agnieszka - tłumaczenie na jęz. angielski

Uwagi:
*1 - uruchamianie, testowane, ale jeszcze nie gotowe
*2 - nie dla każdego! Zarejestruj się