Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1)

BWV 61 - Nun komm, der Heiden Heiland (1)

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 1 Niedziela Adwentu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 61

Nun komm, der Heiden Heiland (1)

Waiting...

Przyjdź pogan zbawco

Waiting...

Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1)

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Waiting...

Przyjdź pogan zbawco, z Synu Człowieczy, Odkupicielu.
Pierwszy raz przyszedłeś biorąc ciało z panny Mari,
dziś oczekujemy że przyjdziesz w równie cudowny sposób.

Waiting...

Zbawco pogan, przybądź już,
Synu Panny, Zbawco dusz,
Cały świat w podziwie ma,
Ze Bóg takie przyjście da. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Der Heiland ist gekommen,
Hat unser armes Fleisch und Blut
An sich genommen
Und nimmet uns zu Blutsverwandten an.
O allerhöchstes Gut,
Was hast du nicht an uns getan?
Was tust du nicht
Noch täglich an den Deinen?
Du kömmst und lässt dein Licht
Mit vollem Segen scheinen.

Waiting...
Waiting...

Zbawiciel oto jest u drzwi,
Co nędzną postać z ciała, z krwi,
Zgodził się oto przybrać sam
I jako krewnych nas przyjmuje.
W dobroci Twej co tak miłuje
Czegoś to nie uczynił nam?
Codziennie niesiesz dar
Dla nas, dla Bożych dzieci.
Błogosławieństwa żar
Nad nami jasno świeci. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche
Und gib ein selig neues Jahr!

Befördre deines Namens Ehre,
Erhalte die gesunde Lehre
Und segne Kanzel und Altar!

Waiting...
Waiting...

Przyjdź Jezu, przyjdź.
W Twój kościół wstąp.
Rok dobry Chryste chciej nam dać!

Zwól, by imię Twe rozsławiać,
Naukę zdrową weź w obronę,
Błogosław ołtarz i ambonę. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.

Waiting...
Waiting...

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy glos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. 

Waiting...
Waiting...
2016-06-30
wojtek

Bardzo sugestywne, realizowane za pomocą pizzicato stukanie, nawiązujące do pukania przez Jezusa w Ap 3:20.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Violoncelli, Continuo

Öffne dich, mein ganzes Herze,
Jesus kömmt und ziehet ein.

Bin ich gleich nur Staub und Erde,
Will er mich doch nicht verschmähn,
Seine Lust an mir zu sehn,
Dass ich seine Wohnung werde.
O wie selig werd ich sein!

Waiting...
Waiting...

Otwórz się więc moje serce,
Jezus puka już do drzwi.
A choć jestem prochem, cieniem,
Nie pogardzi mną w ogóle,
Wzrokiem swym obejmie czule
I chce we mnie mieć schronienie.
Och! Jak błogo będzie mi. 

Waiting...
Waiting...
2016-06-30
wojtek

Piękna odpowiedź na pytanie, a właściwie pukanie Jezusa z Ap 3:20.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Viola I coll' Alto, Viola II col Tenore, Fagotto col Basso, Violino I/II, Continuo

Amen, amen!
Komm, du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange!
Deiner wart ich mit Verlangen.

Waiting...
Waiting...

Amen, amen!
Przyjdź, radości ma korono, już nie zwlekaj. 
Ciebie z utęsknieniem czekam.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola I/II, Violoncello, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: Dezember 1714
Text: Erdmann Neumeister 1714; 1: Martin Luther 1524; 4: Offenbarung 3,20; 6. Philipp Nicolai 1599
Anlass: 1. Adventssonntag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników