Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1)

BWV 61 - Nun komm der Heyden Heyland

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 1 Niedziela Adwentu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 61

Nun komm der Heyden Heyland

Waiting...

Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1)

Waiting...

Nużeż, ninie przydź, Zbawco pogan

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Nun komm der Heyden Heyland
Der Jungfrauen Kind erkannt/
Deß sich wundert alle Welt.
GOtt solch Geburt ihm bestellt.

Waiting...

Zbawco pogan, przybądź już,
Synu Panny, Zbawco dusz,
Cały świat w podziwie ma,
Ze Bóg takie przyjście da. 

Waiting...

Nużeż, ninie przydź, Zbawco pogan,
w Dziecięciu Dziewicy rozpoznan,
tedy wszytki świat zadziwia sie,
iż Bóg Mu zrządził to powicie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Der Heyland ist gekommen/
Hat unser armes Fleisch und Blut
An sich genommen.
Und nimmt uns zu Bluts Verwandten an.
O allerhöchstes Guth/
Was hast du nicht an uns gethan?
Was thust du nicht
Noch täglich an den deinen?
Du kömmst / und lässt dein Licht
Mit vollem Seegen scheinen.

Waiting...

Zbawiciel oto jest u drzwi,
Co nędzną postać z ciała, z krwi,
Zgodził się oto przybrać sam
I jako krewnych nas przyjmuje.
W dobroci Twej co tak miłuje
Czegoś to nie uczynił nam?
Codziennie niesiesz dar
Dla nas, dla Bożych dzieci.
Błogosławieństwa żar
Nad nami jasno świeci. 

Waiting...

Zbawca przybył nam w tym czasie,
mierne ciało z krwią nasze
wziął na się,
nas bierze za spokrewnionych zasię.
O dobro pierwsze spośród dóbr bezliku,
czegóżeś nam Ty nie uczyniło?
Czego byś nie zrobiło
dzień dzień dla Twoich służebników?
Przybywasz dozwalając Twey światłości
zapalić się błogosławieństwem w pełności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Komm/ JEsu komm zu deiner Kirche/
Und gib ein seelig neues Jahr.

Befördre deines Nahmens Ehre.
Erhalte die gesunde Lehre/
Und segne Kantzel und Altar.

Waiting...

Przyjdź Jezu, przyjdź.
W Twój kościół wstąp.
Rok dobry Chryste chciej nam dać!

Zwól, by imię Twe rozsławiać,
Naukę zdrową weź w obronę,
Błogosław ołtarz i ambonę. 

Waiting...

Póydź, IEzu, póydź do Kościoła Twego
y przyday roku nowego szczęsnego!

Day wzrost imienia Twego chwały,
utrzymay zdrowych nauk zbiór cały,
niech ambona, ołtarz będą pobłogosławione!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Siehe/ich stehe vor der Thür/und klopfe an.So je-
mand meine Stimme hören wird/ und die Thür
auffthun/ zu dem derde ich eingehen / und das A-
bendmahl mit ihm halten/ und er mit mir. Apoc.
III, 20.

Waiting...

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy glos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. 

Waiting...

Spoyrzyi, oto stawam przede dźwierzami y kołaczę. Wnidę kędy kto głos moy posłyszawszy odemknie dźwierze y z nim będęć wieczerzał a onci ze mną.

Waiting...
2016-06-30

Bardzo sugestywne, realizowane za pomocą pizzicato stukanie, nawiązujące do pukania przez Jezusa w Ap 3:20.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Violoncelli, Continuo

Oeffne dich/ mein gantzes Hertze.
JEsus kömmt/ und ziehet ein.

Bin ich gleich nur Asch‘ und Erde/
Will er mich noch nicht verschmähn/
Seine Lust an mir zu sehn/
Daß ich seine Wohnung werde.
O wie seelig wird ich seyn ;

Waiting...

Otwórz się więc moje serce,
Jezus puka już do drzwi.
A choć jestem prochem, cieniem,
Nie pogardzi mną w ogóle,
Wzrokiem swym obejmie czule
I chce we mnie mieć schronienie.
Och! Jak błogo będzie mi. 

Waiting...

Niech całe me serce będzie rostworzonym,
toć IEzus przybywa y wniść chce w nie.

Chociam proch z ziemią iedynie,
nie będęć ia odeń wzgardzonym,
chce swą radość uyrzeć we mnie,
bym dlań służył za mieszkanie.
O, iakże szczęsnym będęć ia!

Waiting...
2016-06-30

Piękna odpowiedź na pytanie, a właściwie pukanie Jezusa z Ap 3:20.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Viola I coll' Alto, Viola II col Tenore, Fagotto col Basso, Violino I/II, Continuo

Amen/Amen ! Komm du schöne Freuden-
Crone / bleib nicht lange. Deiner wart ich
mit Verlangen.  

Waiting...

Amen, amen!
Przyjdź, radości ma korono, już nie zwlekaj. 
Ciebie z utęsknieniem czekam.

Waiting...

Niech tak się stanie, niech tak się stanie!
śliczny diademie wesela, kroki
niech posłyszę Twe bez odwłoki!
Ciebie czekam z pożądaniem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola I/II, Violoncello, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: Dezember 1714
Text: Erdmann Neumeister 1714; 1: Martin Luther 1524; 4: Offenbarung 3,20; 6. Philipp Nicolai 1599
Anlass: 1. Adventssonntag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst transkrybował p. Filip Adam Zieliński ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego 1717 w ferię Wielkiego Postu po I. Niedzieli Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną w Niedzielę Pięćdziesiątnicy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XVIII° i Niedzielę XI. po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 11th of February A.D. 2018 and 8th August A.D. 2021. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników