Legł Chrystus w śmierci pętach

BWV 4 - Christ lag in Todesbanden

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Wielkanocna
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Audycje radiowe prof. Mirosława Perza, 2012-2015
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 4

Christ lag in Todesbanden

Waiting...

Legł Chrystus w śmierci pętach

Waiting...

Oto w łańcuchach śmierć niosących

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Violino I/II, Viola I/II, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman (alter)
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro Versus 1 S A T B

Violino I/II, Viola I/II, Cornetto col Soprano, Trombone I coll' Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Christ lag in Todesbanden
Für unsre Sünd gegeben,
Er ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben;
Des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
Und singen halleluja,
Halleluja!

Waiting...

Legł Chrystus w śmierci pętach
Za nasz to grzech wydany,
Lecz oto powstał z martwych,
Stąd i my żywot mamy.
Więc się cieszmy ile tchu
I oddajmy chwałę Mu
Śpiewając: Alleluja,
Alleluja.

Waiting...

Oto w łańcuchach śmierć niosących
Chryst za grzechy nasze spoczywaiący
dźwignął się z onych na nogi,
przynosząc żywot nam drogi;
znakiem tego nasze radowanie,
wdzięczne Boga wysławianie,
chwały Pańskiey pianie,
chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman (alter)
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Versus 2 S A

Cornetto col Soprano, Trombone I coll' Alto, Continuo

Den Tod niemand zwingen kunnt
Bei allen Menschenkindern,
Das macht' alles unsre Sünd,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
Und nahm über uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen.
Halleluja!

Waiting...

Zmóc śmierci nikt nie zdoła
Wśród dzieci świata tego.
O karę grzech nasz woła.
I nie masz niewinnego.
Przez to przyszła śmierci noc,
Która ma nad nami moc,
Która nas uwięziła.
Alleluja.

Waiting...

Śmirci przezwyciężyć żaden nie może
ze wszytkich synów człeka,
w grzechach wszych tkwi owego podłoże,
nikt w bezwinności nie czekał.
Stąd śmirć przybywszy bez mieszkania
wzięła nad nama władanie,
w królestwie Oney byliśmy spętani.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman (alter)
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Versus 3 T

Violino I/II, Continuo

Jesus Christus, Gottes Sohn,
An unser Statt ist kommen
Und hat die Sünde weggetan,
Damit dem Tod genommen
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt,
Den Stach'l hat er verloren.
Halleluja!

Waiting...

Jezus Chrystus Boży Syn
Miejsce wszak nasze zajął.
Grzechy nasze krwią swą zmyl,
Śmierci broń wytrącając.
Gdzież więc śmierć moc swoją ma?
Pozór śmierci tylko trwa:
Oścień swój już straciła.
Alleluja.

Waiting...

Oto Iezukryst, Syn Boga,
dał, przestąpiwszy nasze pforta,
iże grzechowa odbieżyła noga,
czym sprawił, iż śmirć odarta
z iurysdykyi swey, swey zwierzchności,
ostała się iedno postać śmirci,
Tać straciła nad cirznią swoyą władanie.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro Versus 4 S A T B

Continuo

Es war ein wunderlicher Krieg,
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben behielt den Sieg,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündigt das,
Wie ein Tod den andern fraß,
Ein Spott aus dem Tod ist worden.
Halleluja!

Waiting...

Toć przedziwny to był bój,
Co z śmiercią życie miało;
Odniosło w niej tryumf swój:
Śmierć połknęło całą.
W Piśmie napisane jest:
W śmierci Pana - śmierci kres.
Kpiną tylko śmierć została.
Alleluja.

Waiting...

Walka tać cudownością tchnęła,
tamo śmirć z żywotem woyować poczęła,
życie w walce owey wygrało,
śmirć przegraną pochłonęło.
Pismo toć przepowiedziało,
iako śmirć wtórę wessało,
urągowisko ze śmirci się sstało.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Versus 5 B

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten,
Das Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für,
Der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Halleluja!

Waiting...

Tak baranka paschalnego
Bóg daje na ołtarze:
Na pniu krzyża sprawionego
W Jego miłości żarze.
Wierzym więc, że nasze drzwi
Są znaczone śladem krwi,
Dusiciel nam nie groźny.
Alleluja.

Waiting...

Tuć Baraniec świąteczny prawie,
Bóg dał, iżby Go ofiarowano,
iżby na wysokiego Krzyża drzewie
w rozpalonym umiłowaniu dano,
Krwie piętnem znaczy nam dźwirze,
wiara z nią przed śmircią onych strzeże,
dawiciela zczezło zagrożenie.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Versus 6 S T

Continuo

So feiern wir das hohe Fest
Mit Herzensfreud und Wonne,
Das uns der Herre scheinen lässt,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner Gnade Glanz
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sünden Nacht ist verschwunden.
Halleluja!

Waiting...

Do święta powód jest nam dan,
Radości tak gorącej,
Gdyż dziś się nam objawił Pan
I sam jest dla nas słońcem,
Bo przez laski światło Pan
Serca mrok rozjaśnił nam.
Noc grzechu przeminęła.
Alleluja.

Waiting...

Przeto celebruiemy ono wielkie wydarzenie
z roskoszą a serdecznym rozradowaniem,
temu Pan świecić nam dozwala
Onci ieden Słoincem świecącym z dala,
toć dzięki klemencyi światłości
rozświetla sierca nam w całości,
noc grzechowa bierze swe skończenie.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Versus 7 S A T B

Violino I/II e Cornetto col Soprano, Viola I e Trombone I coll' Alto, Viola II e Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Continuo

Wir essen und leben wohl
In rechten Osterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei dem Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
Und speisen die Seel allein,
Der Glaub will keins andern leben.
Halleluja!

Waiting...

Więc życia dla nas nadszedł czas,
Przaśników spożywania.
Teraz starego ciasta kwas
Nie znajdzie już uznania.
Chrystus chce strawą być nam,
Dusze nasze żywić sam.
Tylko tym żyć chce wiara.
Alleluja.

Waiting...

Oto pożywamy żywiąc prawie
chleb prawy w paschalney strawie,
nie powinny dawny kwas chlebowy
śród słów klemencyi bywać nowych,
Christus będzieć pożywieniem,
duszycę żywić iedynie,
inszego nie żąda wierzenie.
Chwała Tobie, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
 • Koopman, alternative...
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Cornetto, Trombone I-III, Violino I/II, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit: um 1707/08
Text: Martin Luther 1524
Anlass: 1. Osterfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 8 X A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Świętego Joachima, Ojca Najświętszej Maryi Panny roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i x. Szymonowi Bańce FSSPX. Translation written on 16th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Father Szymon Bańka FSSPX.

Komentarze użytkowników

2018-08-01

Porównaj z BWV 77