Chryst padły w śmiertelnych okowach

BWV 277 - Christ lag in Todesbanden

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Tagi
Dostępne nagrania:

Treść w języku oryginału.

Filip Adam Zieliński

BWV 277

Christ lag in Todesbanden

Waiting...

Chryst padły w śmiertelnych okowach

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

2.

Christ lag in Todesbanden
Für unser Sünd' gegeben,
Der ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben.
Dess wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein,
Und singen Halleluja, Halleluja!

Waiting...

Chryst padły w śmiertelnych okowach,
za nasze złości[1] wydany,
zmartwychpowstał, żywie[2] od nowa
a od Niego żywot mamy.
Stąd nama trzeba bydź wiesieli,
bychmy wdzięcznie Bogu pieli,
wyśpiewując Jahwe sławę!

[1] Tu: grzechy.
2] Żyje.

Waiting...

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro: S A T B
Text: Johann Walter Gesangbuch 1524
Bemerkungen: Choral Nr. 15 aus der Sammlung von J. P. Kirnberger und C. P. E. Bach

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 17 VII A.D. 2018. Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. porucznik Halinie Górka-Grabowskiej. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 17th day of July A.D. 2018. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and lieutenant Halina Górka-Grabowska. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2018-08-01
wojtek

Porównaj BWV-4