Radośnie się wznieście ku gwiazdom wyniosłym

BWV 36 - Schwingt freudig euch empor

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 1 Niedziela Adwentu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 36

Schwingt freudig euch empor

Waiting...

Radośnie się wznieście ku gwiazdom wyniosłym

Waiting...

Wiesiele wzlatuycie wzgórę

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

Pierwsza część

Waiting...

1. Coro

Oboe d'amore I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen,
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.

Waiting...

Radośnie się wznieście ku gwiazdom wyniosłym
Języki Syjonu, co radość głosicie!
Lecz stójcie! Oddalić nie mogą się glosy!
Pan chwały się zbliża, przynosi wam życie.

Waiting...

Wiesiele wzlatuycie wzgórę, k gwiazdom podążaycie,
ięzyki wy, co na Syonie radośne ieście  ninie!
Ależ, omieszkanie wam! Dźwięki, stąd nie oddalaycie,
oto bliży się k’wam Pan nad panami maiący panowanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Choral (Duetto) S A

Oboe d'amore I col Soprano, Oboe d'amore II coll' Alto, Continuo

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Waiting...

Zbawco pogan, przybądź już,
Synu Panny, Zbawco dusz,
Cały świat w podziwie ma,
Ze Bóg takie przyjście da.

Waiting...

Przychodź, Wybawcąś poganów przecie,
Tyś Panny Niepokalaney Dziecię,
ziemia nie może wyiść ze zdumienia,
iż Bóg sprawcą Iego urodzenia.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore solo, Continuo

Die Liebe zieht mit sanften Schritten
Sein Treugeliebtes allgemach.

Gleichwie es eine Braut entzücket,
Wenn sie den Bräutigam erblicket,
So folgt ein Herz auch Jesu nach.

Waiting...

To miłość nadchodzi, powolne jej kroki,
Łagodnie się wita ze swym oblubieńcem.

Bo jako się oblubienica
Swym ukochanym wnet zachwyca,
Tak za Jezusem idzie cale moje serce.

Waiting...

Umiłowanie kroki spokoinemi
ku swemu umiłowanemu powolnie idzie.

Iako się panna młoda stroi
skoro pan młody przed nią stoi
tak IEzus sierce takoż wiedzie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Zwingt die Saiten in Cythara
Und lasst die süße Musica
Ganz freudenreich erschallen,
Dass ich möge mit Jesulein,
Dem wunderschönen Bräutgam mein,
In steter Liebe wallen!
Singet,
Springet,
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

Waiting...

Niechaj struny cytry brzmią,
Bo słodką muzyką tą
Wyraz dać chcę mej radości,
Ze mogę z Jezuskiem tym,
Cudnym oblubieńcem mym,
W wieczystej trwać miłości.
Skaczcie, grajcie,
Wyśpiewujcie, tryumfujcie,
Nieście dzięki!
Pan jest chwały królem wielkim.

Waiting...

Biyże w struny kitarowe,
niech słodkiey muzyki owey
dźwięk pełen wiesiela rozbrzmiewa,
iżbym z IEzusikiem w możności,
mym miłostnikiem wspaniałym,
śród stałey podążał miłości!
Śpiewać,
skakać,
radować wam się, tryumfować, Panu dzięki dawać!
Ogromny bywa Król chwały.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Część druga

Waiting...

Wtóra część

Waiting...

5. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
Vor dich in meinem Herzen rein,
Zieh bei mir ein!

Waiting...

Witaj skarbie jakże drogi!
Miłość ma wraz z wiarą moją
Mieszkanie Tobie szykują,
Przekrocz serca mego progi!

Waiting...

Skarbie drogi, niechay Cię pozdrowię!
Umiłowanie mieśće czyni z wierzeniem,
sierce me dla Cię czynią chędogiem,
ostańże przy mię!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Der du bist dem Vater gleich,
Führ hinaus den Sieg im Fleisch,
Dass dein ewig Gott'sgewalt
In uns das krank Fleisch enthalt.

Waiting...

Równy Ojcu Panie mój,
Prowadź w ciele chlubny bój,
Byś swą mocą przemógł tam
Nasze chore ciała sam.

Waiting...

Tyżeś z Oćcem iest zrownany,
wiedź, niech w ciele wygrywamy,
iżby Twa wieczna Boża potęga
w nas ciało wsparła w choroby udrękach.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria S

Violino solo con sordino, Continuo

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Wird Gottes Majestät verehrt.

Denn schallet nur der Geist darbei,
So ist ihm solches ein Geschrei,
Das er im Himmel selber hört.

Waiting...

Także stłumione, słabe głosy
Wielbią majestat Twój, o Boże!

Jeśli duch nasz przy tym wola,
To krzyk rozlega się dokoła.
Ze w niebie go usłyszeć możesz.

Waiting...

Wszak również korne y mdłe mowy
Boską chwałę weneruią.

Czym zaś tylko duch rozbrzmiewa
iaki krzyk z siebie wylewa
Bóg, Niebiosy wysłuchuią.

Waiting...
2016-04-09

Jest na YT piękne wykonanie Szwajcarów z Nuria Rial
https://www.youtube.com/watch?v=Y3lRdb5BSGA 

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

Waiting...

Bogu Ojcu chwałę, cześć
I Synowi chciejmy nieść.
I Duch Święty niech ją ma -
Niech na wieki ona trwa!

Waiting...

Chwała bądź Bogu, Oćcu, śpiewana,
chwalmy Boga, Iego Iedynego Syna,
chwalon Bóg w osobie Ducha Świętego,
ninie a do wieka wiecznego!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore solo, Oboe d'amore I/II, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 2. Dezember 1731
Text: Umdichtung vielleicht von Christian Friedrich Henrici (Picander); 2,6,8: Martin Luther 1524; 4: Philipp Nicolai 1599
Anlass: 1. Adventssonntag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 5 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Wszystkich Świętych roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, Niedzielę Pięćdziesiątnicy roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII, XVI Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII, Święto Macierzyństwa Najświętszey Maryi Panny i dzień ferialny po Święcie Świętego Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie. Translation written on 1st of November A.D. 2017, 11th of February A.D. 2018, 9th of September A.D. 2018, 11th of October A.D. 2019 and 5th of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników