Zagrzmijcie, kotły! Zabrzmijcie, trąby!

BWV 214 - Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Urodziny
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 214

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!

Waiting...

Zagrzmijcie, kotły! Zabrzmijcie, trąby!

Waiting...

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!
Klingende Saiten, erfüllet die Luft!
Singet itzt Lieder, ihr muntren Poeten,
Königin lebe! wird fröhlich geruft.

Königin lebe! dies wünschet der Sachse,
Königin lebe und blühe und wachse!

Waiting...

Zagrzmijcie, kotły! Zabrzmijcie, trąby!
Zadźwięczcie struny, powietrze niech drży!
Zanućcie pieśni, gorliwi poeci!
Wiwat królowa! Radośnie w krąg brzmi.

Wiwat królowa! Tak woła Saksonia,
Niech żyje, niech kwitnie i dobrze się ma! 

Waiting... * Elementem herbu Wettinów były kwiaty ruty (przyp. tłum.).
Waiting...
2016-10-16
wojtek

To samo w Oratorium na Boże Narodzenie, BWV 248.I.1

  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Heut ist der Tag,
Wo jeder sich erfreuen mag.
Dies ist der frohe Glanz
Der Königin Geburtsfests-Stunden,
Die Polen, Sachsen und uns ganz
In größter Lust und Glück erfunden.
Mein Ölbaum
Kriegt so Saft als fetten Raum.
Er zeigt noch keine falbe Blätter;
Mich schreckt kein Sturm, Blitz, trübe Wolken, düstres Wetter.

Waiting...

Irena
Dzień oto zacny,
Co dla każdego radosny.
Wesoły blask bije z tych godzin:
Święto królowej to urodzin,
Które Polacy, Sasi, wszyscy my
Z radością wielką obchodzimy.
Oliwka ma
Krzewi się i sokiem wzbiera.
Ni śladu żółtych liści nie ma.
Nie grozi mi burza, piorun, żadna ciemna chmura.

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Flauto traverso I/II, Continuo

Blast die wohlgegriffnen Flöten,
Dass Feind, Lilien, Mond erröten,
Schallt mit jauchzendem Gesang!
Tönt mit eurem Waffenklang!
Dieses Fest erfordert Freuden,
Die so Geist als Sinnen weiden.

Waiting...

Bellona
Dmijcie w flety, niech czerwienią
Wróg, lilie, księżyc nabiegną!
Zabrzmijcie radosnym śpiewem!
Zadźwięczcie oręża szczękiem!
Święto to radości żąda,
Co zmysły cieszy i ducha.

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo S

Continuo

Mein knallendes Metall
Der in der Luft erbebenden Kartaunen,
Der frohe Schall;
Das angenehme Schauen;
Die Lust, die Sachsen itzt empfindt,
Rührt vieler Menschen Sinnen.
Mein schimmerndes Gewehr
Nebst meiner Söhne gleichen Schritten
Und ihre heldenmäßge Sitten
Vermehren immer mehr und mehr
Des heutgen Tages süße Freude.

Waiting...

Bellona
Metaliczny huk
Armat wstrząsający powietrzem.
Wesołe dźwięki,
Mile widowisko,
Radość, którą Sasi teraz czują,
Porusza wiele ludzkich serc.
Moja błyszcząca broń
Jak też mych synów równy krok
I ich rycerskie obyczaje
Pomnażają jeszcze bardziej
Słodką radość dzisiejszego dnia.

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Oboe I/II, Continuo

Fromme Musen! meine Glieder!
Singt nicht längst bekannte Lieder!
Dieser Tag sei eure Lust!
Füllt mit Freuden eure Brust!
Werft so Kiel als Schriften nieder
Und erfreut euch dreimal wieder!

Waiting...

Pallas
Korowodzie muz mych zacnych!
Nie śpiewajcie pieśni starych!
Niech dzień ten będzie rozkoszą!
Napełnijcie pierś radością!
Pióra i księgi odłóżcie
I po trzykroć się radujcie!

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Unsre Königin im Lande,
Die der Himmel zu uns sandte,
Ist der Musen Trost und Schutz.
Meine Pierinnen wissen,
Die in Ehrfurcht ihren Saum noch küssen,
Vor ihr stetes Wohlergehn
Dank und Pflicht und Ton stets zu erhöhn.
Ja, sie wünschen, dass ihr Leben
Möge lange Lust uns geben.

Waiting...

Pallas
Królowa kraju naszego,
Którą niebo nam zesłało,
Muz pociechą jest, schronieniem.
Moje Pierydy*, które
Z czcią skraj szaty jej całują,
Za jej pomyślność nieustanną
W należnej podzięce pieśń jej chcą wznieść.
Życzą sobie, by jej życie
Mogło długo nas radować.

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria B

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

Kron und Preis gekrönter Damen,
Königin! mit deinem Namen
Füll ich diesen Kreis der Welt.

Was der Tugend stets gefällt
Und was nur Heldinnen haben,
Sein dir angeborne Gaben.

Waiting...

Fama
Dam ukoronowanych chlubo!
Twoje to imię, królowo, 
Rozgłoszę po ziemi krańce.

To, co cnocie zawsze mile,
Czym nieliczne obdarzone,
Dary te tobie wrodzone.

Waiting... * Przydomek muz (przyp. tłum.).
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Recitativo B

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Continuo

So dringe in das weite Erdenrund
Mein von der Königin erfüllter Mund!
Ihr Ruhm soll bis zum Axen
Des schön gestirnten Himmels wachsen,
Die Königin der Sachsen und der Polen
Sei stets des Himmels Schutz empfohlen.
So stärkt durch sie der Pol
So vieler Untertanen längst erwünschtes Wohl.
So soll die Königin noch lange bei uns hier verweilen
Und spät, ach! spät zum Sternen eilen.

Waiting...

Fama
Niechaj więc głoszą usta moje
Królowej imię po wsze krańce!
Sława jej sięgnie daleko,
Po oś nieba gwiaździstego.
Królowę Polski i Saksonii
Niechaj wiecznie niebo chroni.
Gdy ona obrotów spraw pilnuje
Poddanych wielu dobry byt znajduje.
Królowa więc niech długo jeszcze wśród nas żyje
I jak najpóźniej ku gwiazdom się wzbije.

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Tenor
Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern!
Sopran
Schallet mit Waffen und Wagen und Rädern!
Alt
Singet, ihr Musen, mit völligem Klang!alle
Fröhliche Stunden, ihr freudigen Zeiten!
Gönnt uns noch öfters die güldenen Freuden:
Königin, lebe, ja lebe noch lang!

Waiting...

Irena
Lipy w Saksonii, jak cedry kwitnijcie!
Bellona
Turkoczcie wozy i działa zagrzmijcie!
Pallas
Z pełnej piersi, muzy, niechaj śpiew się wzbije!
Fama et tutti
Wesołe godziny! Poro radosna!
Wracaj jeszcze często, radości złota:
Wiwat królowa, niech nam długo żyje!

Waiting...
Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe d'amore, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Violoncello, Violone, Continuo
Entstehungszeit: 8. Dezember 1733
Text: unbekannter Dichter
Anlass: Geburtstag der Königin von Polen
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników