Wyznawać pragnę Jego imię

BWV 200 - Bekennen will ich seinen Namen [incomplete]

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Oczyszczenie Maryi
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 200

Bekennen will ich seinen Namen [incomplete]

Waiting...

Wyznawać pragnę Jego imię

Waiting...

Iego wyznawać będęć imię

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria A

Violino I/II, Continuo

Bekennen will ich seinen Namen,
Er ist der Herr, er ist der Christ,
In welchem aller Völker Samen
Gesegnet und erlöset ist.
Kein Tod raubt mir die Zuversicht:
Der Herr ist meines Lebens Licht.

Waiting...

Wyznawać pragnę Jego imię,
On jest Chrystusem, On Panem moim,
I w Nim wsze ludy i każde plemię
Dostąpi odkupienia swego.
Śmierć nie odbierze mi tej ostoi,
Jezus jest światłem życia mego. 

Waiting...

Iego wyznawać będęć imię,
Panem ieść On, Chrystusem On,
w Nim oto całe ludzkie plemię
szczęsnem ieść, człek ieść odkupion.
Śmirć wiary mey mię nie zbawi:
Pan iasnością żywota mi.

Waiting...
  • Suzuki
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Solo: A, Violino I/II, Continuo
Entstehungszeit: wahrscheinlich zwischen 1735 und 1749
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: Mariae Reinigung (2. Februar)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

,,Przełożona 15 IX A.D. 2017. '' Najczcigodniejszej i najłaskawszej PAni MAgister Grażynie Banduchównie poświęcam. (Wprowadzono w III Niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego roku od Wcielenia Pańskiego MMXX)

Komentarze użytkowników

2017-07-01
Kantata BWV 200 jest datowaną na lata 1742-1743 aranżacją arii "Dein Kreuz, o Bräutgam meiner Seelen" z oratorium pasyjnego "Die leidende und am Kreuz sterbende Liebe" ("Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld") Gottfrieda Heinricha Stölzela z roku 1720.