Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

BWV 196 - Der HErr dencket an uns

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 196

Der HErr dencket an uns

Waiting...

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

Waiting...

Gospodzin zachowuie nas w pamięci

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo

Der HErr dencket an uns und segnet uns.   Er
segnet das Hauß Israel. Er segnet das Hauß Aaron.

Waiting...

„Pan pamięta o nas, będzie błogosławił,
Będzie błogosławił domowi Izraela,
Będzie błogosławił domowi Aarona." 

Waiting...

Gospodzin zachowuie nas w pamięci y benedykuie nama.
Onci dobrorzeczy rodzaiowi Izraelów, benedykuie rodowi Aaronów.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Violino I/II, Organo, Continuo

Er segnet/  dieden HErrn fürchten/  beyde Kleine
und Größe.  

Waiting...

„Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana,
Zarówno małym, jak i wielkim." 

Waiting...

Onci dobrorzeczy im, które Gospodzina sie lękaią, oboch: niewielgie y wielgie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) T B

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Der Herr segne euch je mehr und mehr,
euch und eure Kinder.

Waiting...

„Nich Pan rozmnoży was,
Was i dzieci wasze!" 

Waiting...

Gospodzin będzieć benedykował barziey y barziey, was a dziatki wasze.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ihr seyd die gesegneten des Herrn/
der Himmel und Erden gemacht hat. Amen.

Waiting...

„Bądźcie błogosławieni przez Pana,
Który uczynił niebo i ziemię."

Waiting...

Wy ieście[1] benedykowani od Gospodzina,
Ienże[2] udziałał Niebiosa y Ziemie. Niechżeć tako się zstanie.

[1] arch. jesteście
[2] arch. ten.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola, Violone, Violone, Continuo
Entstehungszeit: um 1709
Text: Psalm 115, 12-15.
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst transkrybował p. Filip Adam Zieliński ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego 1717 w trzecią ferię Wielkiego Postu po I. Niedzieli Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Tłumaczono w dniach 14, 15 IX A.D. 2017 (ze zmianami wprowadzonemi 21 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Janneke Stoute. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 14th and 15th September A.D. 2017 (with the changes implemented on 21st day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Ms. Janneke Stoute. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2016-09-08

Psalm 115:12-16

Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona; 
niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym, jak i wielkim!
Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych!
Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.