Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

BWV 196 - Der HErr dencket an uns

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 196

Der HErr dencket an uns

Waiting...

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

Waiting...

Gospodzin zachowuie nas w pamięci

Waiting...

1. Sinfonia

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo

Der HErr dencket an uns und segnet uns.   Er
segnet das Hauß Israel. Er segnet das Hauß Aaron.

Waiting...

„Pan pamięta o nas, będzie błogosławił,
Będzie błogosławił domowi Izraela,
Będzie błogosławił domowi Aarona." 

Waiting...

Gospodzin zachowuie nas w pamięci y benedykuie nama.
Onci dobrorzeczy rodzaiowi Izraelów, benedykuie rodowi Aaronów.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Violino I/II, Organo, Continuo

Er segnet/  dieden HErrn fürchten/  beyde Kleine
und Größe.  

Waiting...

„Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana,
Zarówno małym, jak i wielkim." 

Waiting...

Onci dobrorzeczy im, które Gospodzina sie lękaią, oboch: niewielgie y wielgie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) T B

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Der Herr segne euch je mehr und mehr,
euch und eure Kinder.

Waiting...

„Nich Pan rozmnoży was,
Was i dzieci wasze!" 

Waiting...

Gospodzin będzieć benedykował barziey y barziey, was a dziatki wasze.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ihr seyd die gesegneten des Herrn/
der Himmel und Erden gemacht hat. Amen.

Waiting...

„Bądźcie błogosławieni przez Pana,
Który uczynił niebo i ziemię."

Waiting...

Wy ieście[1] benedykowani od Gospodzina,
Ienże[2] udziałał Niebiosa y Ziemie. Niechżeć tako się zstanie.

[1] arch. jesteście
[2] arch. ten.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola, Violone, Violone, Continuo
Entstehungszeit: um 1709
Text: Psalm 115, 12-15.
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Tekst transkrybował p. Filip Adam Zieliński ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego 1717 w trzecią ferię Wielkiego Postu po I. Niedzieli Męki Pańskiej roku od Wcielenia Pańskiego 2020.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Tłumaczono w dniach 14, 15 IX A.D. 2017 (ze zmianami wprowadzonemi 21 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 14th and 15th September A.D. 2017 (with the changes implemented on 21st day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2016-09-08
wojtek

Psalm 115:12-16

Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona; 
niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym, jak i wielkim!
Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych!
Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.