Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

BWV 196 - Der Herr denket an uns

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 196

Der Herr denket an uns

Waiting...

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił

Waiting...

1. Sinfonia

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Violino I/II, Viola, Violoncello, Organo, Continuo

Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron.

Waiting... Ps 115:12

„Pan pamięta o nas, będzie błogosławił,
Będzie błogosławił domowi Izraela,
Będzie błogosławił domowi Aarona." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Violino I/II, Organo, Continuo

Er segnet, die den Herrn fürchten,
beide, Kleine und Große.

Waiting... Ps 115:13

„Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana,
Zarówno małym, jak i wielkim." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) T B

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Der Herr segne euch je mehr und mehr,
euch und eure Kinder.

Waiting... Ps 115:14

„Nich Pan rozmnoży was,
Was i dzieci wasze!" 

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Violino I/II, Viola, Organo, Continuo

Ihr seid die Gesegneten des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.

Waiting... Ps 115:16

„Bądźcie błogosławieni przez Pana,
Który uczynił niebo i ziemię."

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola, Violone, Violone, Continuo
Entstehungszeit: um 1709
Text: Psalm 115, 12-15.
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników

2016-09-08
wojtek

Psalm 115:12-16

Pan o nas pamięta, niech nam błogosławi;
niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona; 
niech błogosławi bojącym się Pana, zarówno małym, jak i wielkim!
Niech Pan was rozmnoży, was i synów waszych!
Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.