Chwal duszo moja Pana

BWV 143 - Lobe den Herrn, meine Seele II

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 143

Lobe den Herrn, meine Seele II

Waiting...

Chwal duszo moja Pana

Waiting...

Wychwalay Pana, ma duszo.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Corno da caccia I-III, Tamburi, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Lobe den Herrn, meine Seele.

Waiting...

„Chwal duszo moja Pana "

Waiting... ps 146:1

Wychwalay Pana, ma duszo.

Waiting...
2016-09-14

To jest tak uroczyste, że Gardiner i Koopman w swoich nagraniach dokładają tu kotły.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Choral S

Violino, Continuo

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod;
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Waiting...

Księciem pokoju Tyś jest sam,
Tyś człowiek oraz Bóg.
W śmierci pomagasz, Panie, nam
I pośród życia dróg.
W zmartwieniu swym
W imieniu Twym
Do Ojca więc wołamy.

Waiting...

Tyś Xiążę miru, Chryste Iesu Panie,
Tyś człekiem a Bogiem w pełności,
wspomagasz mocnie śród nieszczęsności
skoro żywot a skonanie;
my iedno zatem
w imieniu Twem
do Oćća Twego wołamy wielkim głosem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo T

Continuo

Wohl dem, des Hülfe der Gott Jakob ist,
des Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gotte, stehet.

Waiting...

„Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba,
Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego." 

Waiting... ps 145:6

Szczęsny mąż, którego dopomożeniem bywa dom Iakubów, którego dufność w Panu, Bogu iego, złożona.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Tausendfaches Unglück, Schrecken,
Trübsal, Angst und schneller Tod,
Völker, die das Land bedecken,
Sorgen und sonst noch mehr Not
Sehen andre Länder zwar,
Aber wir ein Segensjahr.

Waiting...

Tysiąckrotne utrapienia.
Lęki, smutek, naglą śmierć:
Dotykają te cierpienia
Świata tego każdą ćwierć.
To widziały inne strony,
My zaś - rok błogosławiony. 

Waiting...

Tysiączne nieszczęsności, baźnienie,
frasunki, boiaźń a rychłe skonanie,
ludy, teć opadły onę ziemie,
gryzoty, nadto biada,
toć na insze lądy spada,
acz na nas roku błogosławienie.

Waiting...
2016-09-14

Aria o utrapieniach. Nagranie Koompmana więcej niż dziwne. Kantata w nagraniach Suzuki na płycie 5, ale to nagranie jest też dodatkiem do płyty 1.

 • Suzuki, vol. 1, appe...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria B

Corno da caccia I-III, Tamburi, Fagotto, Continuo

Der Herr ist König ewiglich,
dein Gott, Zion, für und für.

Waiting...

„Pan jest królem na wieki, jest Bogiem twoim,
Syjonie, po wszystkie pokolenia." 

Waiting... ps 146:10

Oto Pan bywa królem na wieczne wieki, Twoy Bóg, Syonie, na wieki wieków.

Waiting...
2016-09-14

Uroczyste, a więc w nagraniach dodaje się kotły.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria T

Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Jesu, Retter deiner Herde,
Bleibe ferner unser Hort,
Dass dies Jahr uns glücklich werde,
Halte Wacht an jedem Ort.
Führ, o Jesu, deine Schar
Bis zu jenem neuen Jahr.

Waiting...

Jezu, Zbawco Twej owczarni,
Ostoją nam bądź wciąż od nowa.
Rok szczęśliwy daj przygarnij.
Sakramentu, Twego Słowa
Dla swych chrześcijan broń czystego
Aż do roku następnego. 

Waiting...

Iesus, Tyś trzody Twey ochroną,
ostań nadal nam osłoną,
rok opwituiący w szczęsności dasz,
w osiedlu wszem trzymay straż.
Wodzicielem bądź, o Iesus, Twey społeczności
dopóki nowotny rok nie zagości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro

Corno da caccia I-III, Tamburi, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Halleluja.
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt,
Dass du ein Friedfürst bist,
Und hilf uns gnädig allesamt
Jetzund zu dieser Frist;
Lass uns hinfort
Dein göttlich Wort
Im Fried noch länger schallen.

Waiting...

Alleluja.
Panie, Twój urząd wspomnieć chciej:
Pokoju Księciem Ty.
Daj pomoc, łaski zdroje lej
W te oraz przyszłe dni.
Prosimy Cię.
Niech Słowo Twe
W pokoju nam rozbrzmiewa. 

Waiting...

Chwała niech Tobie, Panie, będzie.
Wspomni, Panie, na urząd Twoy ninie,
iżeś Ty miru Xięciem
a dawasz łaskawie wszem wspomożenie
na onę chwilę, ninie.
Dozwól, od oney chwili
iżbyśmy Słowa Twego boskiego mieli
śród miru w rozbrzmiewanie.

Waiting...
2016-09-14

piekna melodyka cantus firmus, dokomponowanym w tym chórze.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Corno da caccia I-III, Tamburi, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1708/
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 146,1; 3: Psalm 146,5; 5: Psalm 146,10; 2,7: Jakob Ebert 1601
Anlass: Neujahr
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Świętego Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i S. H. Translation written on 31st of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and S. H.

Komentarze użytkowników