Drogi przygotujcie, ścieżkę czyńcie już

BWV 132 - Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 4 Niedziela Adwentu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 132

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Waiting...

Drogi przygotujcie, ścieżkę czyńcie już

Waiting...

Nagotuycie drogi, trakt wam sposobić!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria S

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!

Bereitet die Wege
Und machet die Stege
Im Glauben und Leben
Dem Höchsten ganz eben,
Messias kömmt an!

Waiting...

Drogi przygotujcie, ścieżkę czyńcie już!

Drogi przygotujcie
I kładki szykujcie
W swym życiu i wierze
Panu swemu szczerze;
Mesyjasz jest tuż!

Waiting...

Nagotuycie drogi, trakt wam sposobić!

Nagotuycież drogi
a czyńcież wy mosty
wiarą a żywotem
Nawirzchniemu w całości prostemi,
Pomazaniec przybywa na ziemię!

Waiting...
2016-04-09

To piękna, melodyczna aria sopranu w rytmie siciliany.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Willst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen,
So müssen Herz und Mund den Heiland frei bekennen.
Ja, Mensch, dein ganzes Leben
Muss von dem Glauben Zeugnis geben!
Soll Christi Wort und Lehre
Auch durch dein Blut versiegelt sein,
So gib dich willig drein!
Denn dieses ist der Christen Kron und Ehre.
Indes, mein Herz, bereite
Noch heute
Dem Herrn die Glaubensbahn
Und räume weg die Hügel und die Höhen,
Die ihm entgegen stehen!
Wälz ab die schweren Sündensteine,
Nimm deinen Heiland an,
Dass er mit dir im Glauben sich vereine!

Waiting...

Gdy zwać się chcesz dzieckiem Boga i bratem Chrystusa,
To muszą się do Zbawcy przyznać i usta, i dusza.
Tak, człowiek i całe jego życie
Świadectwo wiary dać ma należycie.
Chrystusa słowa i nauka
Ma krwi twej pieczęcią być potwierdzoną.
Więc nuże, oddaj Mu swego ducha,
Gdyż to jest chrześcijan chwałą i koroną!
Dlatego, serce moje, stwórz
Dzisiaj już
Dla Pana równą drogę wiary,
Usuń pagórki i zasyp rowy,
Daj Mu gościniec wiary gotowy;
Grzechu kamienie na bok chciej odtoczyć.
Otwórz dla Niego serce bez miary,
Aby się z tobą mógł w wierze zjednoczyć.

Waiting...

Pragniesz li dziecięciem Bożym a Chrysta bratem być nazywany,
stąd Zbawca musi być siercem a ustami wolną wolą wyznawany.
Prawie, człecze, żywotowi Twoyemu w całości szczerze
mus świadczyć o wierze!
Winny Chrystowe Słowa a nauczanie
takoż pieczęć mieć przez Twe krwie,
chętliwie odday odday się y Ty!
Przeto toć krześciiańskie diadem a zaszczyty,
W międzyczasie, me sierce, poczniy stwarzać
dzisiay iuże
Panu ścieszkę we wierze
a z ziemią zrównywać wyniesienia a wzgórza,
Iemu naprzeko stoiące!
Wytoczywszy precz kamienie grzechowe ciążące
weźmi Twego wybawcę do się,
iżby Onci z Tobą we wierze złęczył się.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Violoncello, Continuo

Wer bist du? Frage dein Gewissen,
Da wirst du sonder Heuchelei,
Ob du, o Mensch, falsch oder treu,
Dein rechtes Urteil hören müssen.
Wer bist du? Frage das Gesetze,
Das wird dir sagen, wer du bist,
Ein Kind des Zorns in Satans Netze,
Ein falsch und heuchlerischer Christ.

Waiting...

Kim jesteś? Pytaj wszak sumienia.
Bo kiedy ty bez zakłamania
Postawisz sobie to pytanie,
Usłyszysz wyrok potępienia. 
Kim jesteś? Prawo twego Boga
Powie, gdy spytasz głosem trwożliwym:
Tyś dzieckiem grzechu w sieci szatana,
Tyś chrześcijaninem jest fałszywym.

Waiting...

Coś Ty wżdy zacz? Oto sumieniu pytanie zaday
krom nieszczerości,
czyliś, o człecze, zdradliwym lubo prawym,
sąd Twoy uczciwy usłyszeć mus Ci.
Coś Ty wżdy zacz? Oto zakonu się zapytay,
ienż rzeknie Tobie, któżeś ty zbada,
we wnykach szatańskich dziecię nieprawości,
obłudny krześciianin wężowy.

Waiting...
2016-06-30

Bardzo sugestywna aria przekonująca o grzechu, zachęcająca do przyjścia w pokucie do Pana.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Violino I/II, Viola, Continuo

Ich will, mein Gott, dir frei heraus bekennen,
Ich habe dich bisher nicht recht bekannt.
Ob Mund und Lippen gleich dich Herrn und Vater nennen,
Hat sich mein Herz doch von dir abgewandt.

Ich habe dich verleugnet mit dem Leben!
Wie kannst du mir ein gutes Zeugnis geben?
Als, Jesu, mich dein Geist und Wasserbad
Gereiniget von meiner Missetat,
Hab ich dir zwar stets feste Treu versprochen;
Ach! aber ach! der Taufbund ist gebrochen.
Die Untreu reuet mich!
Ach Gott, erbarme dich,
Ach hilf, dass ich mit unverwandter Treue
Den Gnadenbund im Glauben stets erneue!

Waiting...

Chcę Ci, mój Boże, wyznać dziś od siebie,
Że dotąd znalem Ciebie malo.
Choć usta me zwały Ciebie Ojcem w niebie,
To serce me się odwracało.

I Tobie życiem swym zaprzeczyłem!
Na jakież świadectwo sobie zasłużyłem?
Gdy, Jezu, chrzest oraz Duch Twój
Zmyły już ze mnie grzech ten mój,
Wierność Ci stalą obiecałem,
Ach! Lecz ach! obietnicę mą złamałem.
Niewierność moja boli mnie!
Ach Boże, Boże, zmiłuj się.
Ach, pomóż, abym stale w mojej wierze
Gorliwie to łaski odnawiał przymierze!

Waiting...

Chcęć ia, moy Bożeż, wyznawać Cię, śród ludzi swobodnie,
niemalżem nie znał Ciebie aliż ninie.
Ach usty a wargi Panem i Oćcem Cię zowią iedynym
sierce me od Ciebie cale odwróconym.
Zaprzałem się Ciebie tym, iako ia żywię!
Iakżeż ieś świadczyć dobrze w możności o mię?
Skorom od IEzusa w kąpieli wody a ducha zanurzony
od mych zgrzeszeń oczyszczony,
przyrzekłem Ci mocne przymierza trzymanie;
Ach! Ależ ach! przymierze chrztu złamane.
Nad wiarołomstwem swem boleię!
Ach, Boże, okaż zmiłowanie,
Ach, wspomóż, iżbym z nieodwracalną wiernością
czynił stale nowym w wierze przymierze znaczone łaskawością!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Violino solo, Continuo

Christi Glieder, ach bedenket,
Was der Heiland euch geschenket
Durch der Taufe reines Bad!
Bei der Blut- und Wasserquelle
Werden eure Kleider helle,
Die befleckt von Missetat.
Christus gab zum neuen Kleide
Roten Purpur, weiße Seide,
Diese sind der Christen Staat.

Waiting...

Chrześcijanie, czy myślicie,
Co darował nam Zbawiciel
Przez przeczystą kąpiel chrztu?
Bo przez krwi i wody zdroje
Wyjaśnieją wasze stroje
Z grzechu co plamił je obficie.
Chrystus dał na nowe szaty
Biały jedwab i szkarłaty.
To jest chrześcijanina życie.

Waiting...

Krysta członki, ach wspomniycie,
cóż wam darował Zbawiciel
dzięki czystey chrztu kąpieli!
Przez Krwi a wody zdroie
zalśnią szaty wasze w bieli,
co skalane przez zgrzeszenie.
Chrystus na nowe dał odzienie
czerwień purpury, biel iedwabiu,
teć są Chrystusowe kraie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Ertöt uns durch deine Güte;
Erweck uns durch deine Gnad;
Den alten Menschen kränke,
Dass der neu' leben mag
Wohl hie auf dieser Erden,
Den Sinn und Begehrden
Und G'danken habn zu dir.

Waiting...

Uśmiercaj w nas, co złego,
By łaskaw nam byl Bóg.
Człowieka zniszcz starego,
By nowy ożyć mógł
I wszystkie swe pragnienia
I myśli i życzenia
Powiązać z Tobą chciał.

Waiting...

Morduy nas poprzez dobroć swą,
do życia budź nas swą klemencyą;
na śmiertelnika starego śli choroby,
by żywot nowy kwitł nowey osoby
tu, na tej ziemi prawie,
by cele a żądania w każdey sprawie
a zamysły do Ciebie niósł.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe, Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo
Entstehungszeit: 22. Dezember 1715
Text: 1-5: Salomo Franck 1715; 6. Elisabeth Kreuzinger 1524
Anlass: 4. Adventssonntag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Lapurdzie roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i najłaskawszej PAni MAgister Grażynie Banduchównie i p. Juliannie Banduchównie (Święto Świętego Romualda, Opata) poświęcam tłumaczenie z roku od Wcielenia Pańskiego MMXVII, XXI Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXIX, Święto Świętej Scholastyki, Dziewicy, i Święto Objawienia się Najświętszej Maryi Panny w Lapurdzie roku od Wcielenia Pańskiego MMXX. To the most reverend and most gracious Miss Grażyna Banduchówna and Miss Julianna Banduchówna (7 II) I dedicate the translation of A.D. 2017, 3 XI A.D. 2019, 10 and 11 II A.D. 2020.

Komentarze użytkowników