Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim

BWV 87 - Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 5 Niedziela Po Wielkiej Nocy
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 87

Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen

Waiting...

Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim

Waiting...

Aliż ninie o niceście nie prosili w moie Miano.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Arioso B

Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.

Waiting...

Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim.

Waiting...

Aliż ninie o niceście nie prosili w moie Miano.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

O Wort, das Geist und Seel erschreckt!
Ihr Menschen, merkt den Zuruf, was dahinter steckt!
Ihr habt Gesetz und Evangelium vorsätzlich übertreten;
Und dies möcht' ihr ungesäumt in Buß und Andacht beten.

Waiting...

O słowo, co sprawia, że dusza się boi.
Zważcie na wezwanie, które za tym stoi!
Umyślnieście Prawo i Ewangelię przekroczyli,
0 przebaczenie proście więc bez wahania chwili.

Waiting...

O Mowo, która ducha z duszycą przestrasza!
Ludkowie, uważcie kryiące się za tem zawołanie!
Zakonuście a Dobrey Nowiny świadome złamanie
uczynili; niech stąd pośpieszna wasza
rozlegnie się modlitwa z pokutnem wołaniem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Oboe da caccia I/II, Continuo

Vergib, o Vater, unsre Schuld
Und habe noch mit uns Geduld,
Wenn wir in Andacht beten

Und sagen: Herr, auf dein Geheiß,
Ach, rede nicht mehr sprichwortsweis,
Hilf uns vielmehr vertreten.

Waiting...

Wybacz, o Ojcze! naszą niegodziwość.
Miejże nad nami cierpliwość,
Gdy modlimy się w skupieniu

1 to wznosimy błaganie:
Bez przypowieści mów do nas, Panie,
Lecz w naszym mów imieniu.

Waiting...

Odpuść nam, o Oćcze, przewinienia,
mieiże ku nam ieszcze wytrwania
skoro modlimy się w zadumie

rzeknąc: Panie, na Twe rozkazanie,
ach, nie w przypowieściach kazać umiey,
przez przykład day wspomożenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt,
Du siehst und kennest ja mein Herz, das nichts vor dir verschweigt;
Drum suche mich zu trösten!

Waiting...

Pod samo niebo rosną grzechy nasze nikczemne,
Lecz Ty znasz zakątki serca tajemne,
Więc ześlij pocieszenie!

Waiting...

Skoro ku Niebiosom wzlata nasze przewinienie
Ty widząc znasz prawie sierce moye,
toć nics przed Tobą nie zataia;
stąd zechciey mi zesłać cieszenie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Arioso B

Continuo

In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.

Waiting...

Na świecie ucisk mieć będziecie,
ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat."

Waiting...

Śród świata boiaźń miewacie; ależ ucieszonemi bądźcie, iżem świat przezwyciężył.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Ich will leiden, ich will schweigen,
Jesus wird mir Hilf erzeigen,
Denn er tröst' mich nach dem Schmerz.
Weicht, ihr Sorgen, Trauer, Klagen,
Denn warum sollt ich verzagen?
Fasse dich betrübtes Herz!

Waiting...

Chcę cierpieć odtąd w milczeniu,
Bo sam Jezus pomoc da.
On pociesza po cierpieniu;
Precz żałości, skargo ma!
Czegóż miałbym się więc bać?
Serce, zechciej w męstwie trwać!

Waiting...

Cierzpieć mi, nie wyrzeknę słowa,
Iesus okaże mi dopomożenie,
Onci cieszy mię gdy miia boleść nowa.
Pierzchać frasunki, żałobo z użaleniem,
przeto  czemuż stracić nadzieię winienem?
Sierce zasmęcone, Tobie opamiętanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe da caccia I e Violino II coll' Alto, Oboe da caccia II e Viola col Tenore, Continuo

Muss ich sein betrübet?
So mich Jesus liebet,
Ist mir aller Schmerz
Über Honig süße,
Tausend Zuckerküsse
Drücket er ans Herz.
Wenn die Pein sich stellet ein,
Seine Liebe macht zur Freuden
Auch das bittre Leiden.

Waiting...

Czemuż się frasuję?
Jezus mnie miłuje,
Więc nie lękam się.
On na mój frasunek
Słodki pocałunek
Kładzie w serce me.
Bo, gdy się pojawia ból,
Miłość Jego w radość zmienia
Najgorsze cierpienia.

Waiting...

Mus mi bydź zasmęconym?
Skorom od Iesusa umiłowanym
wszytkie mi bywaią boleści
więcey iako miód w swey słodkości,
tysiączne całunki cukrowe czułe
na sierca wybiia wnętrzności.
A skoro się poiawią bóle
umiłowanie Iego w wiesiele odmieni
takoż gorzkie cirzpienia tey ziemi.

Waiting...
2016-04-09

Znane, śpiewane w kościele. Melodia chorałowa "Jezu meine Freude"

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 6. Mai 1725
Text: Christiane Mariane von Ziegler 1728; 1. Johannes 16,24; 5. Johannes 16,33; 7. Heinrich Müller 1659
Anlass: Rogate
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 5 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w XIII Niedzielę po Święcie Zesłaniu Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i M. Translation written on 19th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and M.

Komentarze użytkowników