Warownym grodem jest nasz Bóg

BWV 80 - Ein feste Burg ist unser Gott

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Święto Reformacji
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantaten, vol. 5, disk 5
 • Ton Koopman and Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Complete Cantatas, Vol. 22 CD 1
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 80

Ein feste Burg ist unser Gott

Waiting...

Warownym grodem jest nasz Bóg

Waiting...

Zamkiem nasz BÓG iest strzeżonym

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I-III all' unisono, Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Waiting...

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją! Stary,
chytry wróg czyha,
By nas zmógł; swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?

Waiting... ŚE 265/1

Zamkiem nasz BÓG iest strzeżonym,
bronią iest dobrą a dobrą zbroią;
Dawa, iż z biady wszey oswobodzony
lud nasz bywa, tać nam się teraz staie.
Ciemięzca od wieków niesławny złością,
teraz z powagą z nim trza się rozprawić,
trucizną tchnie a mocy wielkością,
zbroiność iego o trwogę przyprawia,
na świecie nikt z nim się nie równa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B e Choral S

Oboe, Violino I/II, Viola (all' unisono), Continuo

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.


Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.

Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

Waiting...

Wszystko, co z Boga zrodzone,
Do zwycięstwa przeznaczone.

My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginąć wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.

Kto pod Chrystusa krwi sztandarem
Wierność poprzysiągł poprzez chrzest,
Tego zwycięstwo pewne jest.

Kto On? - pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan, 
Innego nie masz Boga.

Wszystko, co z Boga zrodzone.
Do zwycięstwa przeznaczone. 

Waiting...

Wszystko, co z BOGA powstało
trzeba, by zwycięstwo miało.
Siłami naszemi nic nie uczynione,
wszyscyśmy rychło zgubieni w całości.
Za nas potyka się mąż prawości,
od BOGA samego to iest zrządzone.

Który wobec Chrysta Krwi proporca
wierność poprzysiągł był we Chrzcie
będzie w duchu wżdy zwycięzca.
Wiedzieć chcesz imię iego?
IEzus Chrystus się zowie,
Pan wiodący zastępy woiskowe,
boga nie maszci nad niego,
pole utrzyma musi.

Wszelkie, co z BOGA zrodziło się
wygraną mieć przeznaczony.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Lass nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

Waiting...

Lecz oto zważ,
Jak wielką miłość nam Bóg okazuje,
Gdy Jezus nasz
Przez krew swą nam się ofiaruje,
A przez to cię
Na wojnę przeciw książętom ciemności
I przeciw świata nieprawości
Powołać chce!
Niechaj twa dusza należy do Pana,
Niech domem nie będzie grzechu i szatana!
I niech twe serce.
Co Bożym niebem jest na ziemi,
W pustynię się nie zmieni!
Za winę twą pokutuj wielce
Niech się z tobą zwiąże Duch Chrystusa Pana! 

Waiting...

Przemyśliway tedy, iak wielką miłość, dziecię BOŻE,
oto IEzus Pan
Krwią Swą obietnicę złożył,
Tyś nią oddan
do walki wbrew szatańskiey armii, światu, zgrzeszeniu,
tameś zwerbowany!
Nie day, by w duszy Twey ustroniu
obyawił się Szatan alibo czyn skarany!
Broń, by sierce Twe,
Boże Niebiosy pośród ziemi,
w pustkowie obróciło się!
Niech winy będąć boleśnie opłakanemi,
daiąc Duchowi Chrystowemu stałe z Twym złączenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Continuo

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!

Treib Welt und Satan aus
Und lass dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!

Waiting...

Wejdź do domu serca mego,
Me pragnienie, Jezu Chryste!

Przepędź świat i diabla złego,
A Twój obraz wciąż na nowo niech
promienie śle przeczyste!
Dość już grzechu nikczemnego! 

Waiting...

Wkrocz pośród sierca mego domu,
Panie IEzu, Ciebie ia pożądam!

Kres światowi, Szatanowi tamo,
niech obraz Twoy iasny nowo w sobie oglądam!
Pierzchay, niecnoto grzechowey zmory!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Oboe d'amore I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Waiting...

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy triumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem. 

Waiting... ŚE 265/3

A choćby świat był diabłów pełen
a chciał nas żywcem pożreć,
nie balibyśmy się tako wiele,
winno nam się wszak udać.
Oto xiążę świata tego,
iakkolwiek ponury on,
nic nie uczyni złego,
on iuże iest osądzon,
słówko go wszak obali.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo T

Continuo

So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!

Waiting...

Więc pewnie, duszo, stój
Przy Pana sztandarze zakrwawionym,
I bądź gotowa!
Wierz, że nie opuści cię Pan twój
Ze przez tryumf swój
Tobie też utoruje drogę do korony!
Ochoczo iść na wojnę możesz,
Bo jeśli będziesz Słowo Boże
Tak słuchać jak i zachowywać,
Ustąpi wrogów moc straszliwa.
Chrystus jest twoim zbawieniem,
Chrystus twoim jest schronieniem! 

Waiting...

Stań tedy pod flagą skropioną w Chrysta Krwi,
o duszo, stale,
wiarę miey, iż Wódz Cię nie zostawi,
by zwyciężenie Iego Tobie udziale
dało drogę przetartą ku Twoiey koronie!
Niechay do woyny z radością stawasz!
Ieśli BOŻE Słowo zachowasz
w posłuchu a ochronie
wraże tym sprawisz odwrócenie,
Twoy Zbawca iest Twym osłonieniem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria (Duetto) A T

Oboe da caccia, Violino, Continuo

Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.

Waiting...

Jakże błogosławieni ci, co Boga w ustach mają,
Lecz bardziej błogie są serca, które Go noszą w
wierze.

Te są niezwyciężone, te wrogów pokonają,
Po śmierci koronę dostaną, której nikt nie odbierze. 

Waiting...

Iako szczęśni BOGA na wargach swych maiący,
szczęśnieyszym iednak sierce, co niesie Go we wierze!
Ostanie się niepokonane a z wrogiem woiuiące,
a skoro śmirć ie obali koronę koniecznie odbierze.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Instrumentierung nicht überliefert

Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein' Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Lass fahren dahin,
Sie habens kein' Gewinn;
Das Reich muss uns doch bleiben.

Waiting...

Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli,
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo na m zostanie! 

Waiting... ŚE 265/4

Z ich rąk Słowo BOŻE nie padnie,
choć nie dziękuią za nie.
Pan kędy pole bitwy z nami
Duchem swem a darami.
Gdy wezmą nam co z ciała,
dziatki, żony, cześć y własność cała,
niech to od nas odpływa,
zysku u nich nie bywa,
Królestwo nam się musi ostać.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I-III, Oboe d'amore I/II, Taille, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo
Entstehungszeit: 1715 (Frühfassung); 1724/25 (Bearbeitung); Mitte 1730er Jahre (Letzte Fassung)
Text: Salomo Franck 1715; 1,2,5,8: Martin Luther 1528/29
Bemerkungen: Trombae und Tamburi von Wilhelm Friedemann Bach
Anlass: Reformation (31. Oktober)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. lic. F. A. Zieliński 3 VII 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAnnie MAgister Grażynie Weronice BANDUCHÓWNIE poświęcam propozycję przekładu spisaną we wtorek śród Oktawy po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXI° oraz w dzień ferialny po Niedzieli Siedemdziesiątnicy roku od Wcielenia Pańskiego MM°XXII°. Adres elektronicznej poczty tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl ; To the most reverend and most gracious Lady Grażyna Weronika BANDUCH I dedicate the proposal of the translation written on 25th of May A.D. 2021 and 21st of February A.D. 2022. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników