Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg

BWV 79 - Gott der Herr ist Sonn und Schild

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Święto Reformacji
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 79

Gott der Herr ist Sonn und Schild

Waiting...

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg

Waiting...

Pan Bóg Słoincem a puklerzem

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird
kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

Waiting...

„Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności."

Waiting...

Pan Bóg Słoincem a puklerzem. Pan dawa łaskawości a czci, Onci nie będzieć skąpić pobożnym dobra żadnego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Oboe solo (o, Flauto traverso solo), Continuo

Gott ist unsre Sonn und Schild!

Darum rühmet dessen Güte
Unser dankbares Gemüte,
Die er für sein Häuflein hegt.
Denn er will uns ferner schützen,
Ob die Feinde Pfeile schnitzen
Und ein Lästerhund gleich billt.

Waiting...

Bóg słońcem i tarczą jest!

Dlatego nasze wdzięczne serce
Chwali Bożą dobroć wielce,
Którą Bóg obdarza nas.
On obroni trzódkę swą,
Chociaż strzały wrogów tną,
Chociaż szczeka grzechu pies.

Waiting...

Pan Bóg Słoincem a puklerzem!

Sławcież tęć dobrotę szczerze
siercami waszemi wdzięczności pełnemi,
które by trzódkę swoyę obrania.
Tedy będzieć Onci nas ochraniał,
chocia groty strzał wrogi czynią ostremi
a ogar bluźnierczy prawie wyie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Choral

Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch itzund getan.

Waiting...

Dziękujmy Bogu wraz,
Sercem, usty, rękami,
Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat,
W opiece swojej mial
I niezliczonych łask,
Dowodów wiele dał.

Waiting...

Teraz Bogu dawaicie dzięki,
użyicie sierca, ust a ręki,
On wielkie dzieła czyni
nama w każde godziny,
Bóg przy poczęciu nas, niewinnych
tako w latach naszych dziecinnych
opwitość wielką dóbr przydawał,
wtenczas y nama ninie dawa.

Waiting...
2017-10-30

Wpleciona melodia Gloria z nabożeństwa ewangelickiego. W Polskich kościołach śpiewa się to tak

Na wysokościach Bogu cześć
i dzięki łasce Jego!
Już nam nie może zguby nieść
moc i potęga złego.

Upodobanie Bóg w nas ma,
i pokój już bez przerwy trwa,
waśń wszelka się skończyła.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Gottlob, wir wissen
Den rechten Weg zur Seligkeit;
Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
Drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch
Zu dieser Zeit
An fremdem Joch
Aus Blindheit ziehen müssen,
Ach! so erbarme dich
Auch ihrer gnädiglich,
Dass sie den rechten Weg erkennen
Und dich bloß ihren Mittler nennen.

Waiting...

My, dzięki Bogu, znamy
Drogę prawdziwą na tamtą stronę;
W Słowie Jezusa drogowskaz mamy.
Niech Imię Jego będzie pochwalone.
Lecz jakże wielu ludzi
Przez czas ten cały
Pod obcym jarzmem wciąż się trudzi,
Bowiem ich oczy nie przejrzały.
Ach! W łasce swojej. Panie,
Okaż im zmiłowanie,
Niech dobrą drogę rozpoznają,
I tylko Ciebie pośrednikiem nazywają.

Waiting...

Bóg niechżeć będzie pochwalony,
szlak ku świętości nama obiawiony;
Przetoś, Jezu, dał go nam swego Słowa wskazaniem,
stąd niech zostanie Imię Twe sławionem w każdey godzinie.
Aleć oto wielu mężów
w onym czasie
cudzy ciężar
dla ślepoty bierze na się,
Ach! stąd miej zmiłowanie
takoż nad niemi ze swey łaskawości, iżby poznanie
ony dobrey drogi takoż mieli
a iedno w Tobie pośrednika widzieli.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) S B

Violino I/II, Continuo

Gott, ach Gott, verlass die Deinen
Nimmermehr!
Lass dein Wort uns helle scheinen;
Obgleich sehr
Wider uns die Feinde toben,
So soll unser Mund dich loben.

Waiting...

Boże, ach Boże, sług Twoich własnych
Nie opuszczaj!
Niech Słowo Twoje śle promień jasny.
Choć ryczy tłuszcza
Wrogów, co by nas chcieli zabić,
My będziem Ciebie nadal sławić.

Waiting...

Tych, co Twoyemi bywaią, Boże, ach, Boże,
opuścić niegdy nie możesz!
Niechżeć Twa Mowa świeci nam mocnie;
Chociay oręż srogi
podnoszą przeciw nam szaleiące wrogi,
usty nasze Tobie dadzą falenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Erhalt uns in der Wahrheit,
Gib ewigliche Freiheit,
Zu preisen deinen Namen
Durch Jesum Christum. Amen.

Waiting...

W prawdzie chciej nas zachować,
Wolnością obdarować,
Bo wielbić chcemy Ciebie
Przez Chrysta Pana w niebie.

Waiting...

Uchoway nas w Twey prawdziwości,
wiekuistey użyczyć chciey wolności,
iżbychmy imieniu Twemu dawali uwielbienie,
przez Iezukrysta niechżeć tako sie zstanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A B, Coro: S A T B, Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 31. Oktober 1725
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 84,12; 3: Martin Rinckart 1636; 6: Ludwig Helmbold 1575
Anlass: Reformation (31. Oktober)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. F. A. Zieliński 21 i 24 V A.D. 2019 oraz 3 VII 2023.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekładano w dniach 25 VII 2018 A.D. i 21 V A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 18 VI A.D. 2019). One frukta moyey pracey poświęcam pani magister Grażynie Banduchównie y panu Arminowi Teske. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 25th day of July 2018 and 21st day of May A.D. 2019 (with the changes implemented on 18th day of June A.D. 2019). I dedicate these fruits of mine labours to Miss Grażyna Banduch and Mr. Armin Teske. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników