Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie

BWV 74 - Wer mich liebet, der wird mein Wort halten II

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Zesłanie Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 74

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten II

Waiting...

Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,
und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.

Waiting...

"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria S

Oboe da caccia, Continuo

Komm, komm, mein Herze steht dir offen,
Ach, lass es deine Wohnung sein!
Ich liebe dich, so muss ich hoffen:
Dein Wort trat itzo bei mir ein;
Denn wer dich sucht, fürcht', liebt und ehret,
Dem ist der Vater zugetan.
Ich zweifle nicht, ich bin erhöret,
Dass ich mich dein getrösten kann.

Waiting...

Serce otwarte, przyjdź więc tam.
I uczyń w nim mieszkanie Twe.
Ja kocham Cię, nadzieję mam,
Ze Słowo Twe dotyczy mnie.
Kto szuka, czci i kocha Cię,
Spotka się z Ojca przychylnością.
Nie wątpię, że wysłuchasz mnie.
Podzielisz Twoją się radością.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Die Wohnung ist bereit.
Du findst ein Herz, das dir allein ergeben,
Drum lass mich nicht erleben,
Dass du gedenkst, von mir zu gehn.
Das lass ich nimmermehr, ach, nimmermehr geschehen!

Waiting...

Mieszkanie Ci przygotowałem.
Serce tu znajdziesz Tobie oddane.
Dlatego niech mi nie będzie dane,
Ze mnie opuścić zamyślisz, Panie.
Ach! Nigdy, nigdy niech się to nie stanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria B

Continuo

Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen.

Waiting...

„Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście
mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do
Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Kommt, eilet, stimmet Sait und Lieder
In muntern und erfreuten Ton.
Geht er gleich weg, so kömmt er wieder,
Der hochgelobte Gottessohn.

Der Satan wird indes versuchen,
Den Deinigen gar sehr zu fluchen.
Er ist mir hinderlich,
So glaub ich, Herr, an dich.

Waiting...

Nuże, pieśń wasza niech się nie smuci.
Radosny ton dajcie strunom swym.
Bo choć odchodzi, to przecież wróci,
Powróci do was Boży Syn.

Lecz szatan przyjdzie nim to się stanie,
By przekląć Tobie przeznaczonych.
On już przeze mnie znienawidzony,
Dlatego wierzę w Ciebie, Panie. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo B

Oboe I/II, Oboe da caccia, Continuo

Es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind.

Waiting...

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria A

Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

Nichts kann mich erretten
Von höllischen Ketten
Als, Jesu, dein Blut.

Dein Leiden, dein Sterben
Macht mich ja zum Erben:
Ich lache der Wut.

Waiting...

Nie uchroni nic innego,
Od łańcucha piekielnego,
Niż Twa krew, o Zbawco nasz.

Śmierć, cierpienie i Twa bieda
Czynią mnie dziedzicem Nieba,
Więc się śmieję złości w twarz. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Tromba I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Oboe da caccia e Viola col Tenore, Continuo

Kein Menschenkind hier auf der Erd
Ist dieser edlen Gabe wert,
Bei uns ist kein Verdienen;
Hier gilt gar nichts als Lieb und Gnad,
Die Christus uns verdienet hat
Mit Büßen und Versühnen.

Waiting...

Bo żaden człek na ziemi tej
Nie wart jest darów łaski Twej.
Na nic on nie zasłużył.
Łaska i miłość ważne są,
Które pokutą, męką swą
Sam Chrystus Pan wysłużył. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 20. Mai 1725
Text: Christiane Mariane von Ziegler 1728; 1: Johannes 14,23; 4: Johannes 14,28; 6: Römer 8,1; 8: Paul Gerhardt 1653
Anlass: 1. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron

Komentarze użytkowników