Wszystko wedle woli Boga

BWV 72 - Alles nur nach Gottes Willen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Trzecia niedziela po Objawieniu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 72

Alles nur nach Gottes Willen

Waiting...

Wszystko wedle woli Boga

Waiting...

Wsze rzeczy z Bożą wolą w zgodności

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Alles nur nach Gottes Willen,
So bei Lust als Traurigkeit,
So bei gut als böser Zeit.
Gottes Wille soll mich stillen
Bei Gewölk und Sonnenschein.
Alles nur nach Gottes Willen!
Dies soll meine Losung sein.

Waiting...

Wszystko wedle woli Boga,
Czy to radość, czy cierpienie,
Czy czas szczęsny, czy też trwoga;
Ona niesie ukojenie
I gdy noc, i gdy jest jasno!
Wszystko wedle woli Boga!
Tak brzmieć winno moje hasło.

Waiting...

Wsze rzeczy z Bożą wolą w zgodności,
tako przy wiesielu iako y smętności,
tako przy dobrym iako y złym czasie.
Dzięki woli Bożey mir ia wezmę na się
śród obłocznego nieba a słońca światłości.
Wsze rzeczy z Bożą wolą w zgodności!
Toć winno dewizą być żywota mego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo e Arioso A

Violino I/II, Continuo

O selger Christ, der allzeit seinen Willen
In Gottes Willen senkt, es gehe wie es gehe,
Bei Wohl und Wehe.
Herr, so du willt, so muss sich alles fügen!
Herr, so du willt, so kannst du mich vergnügen!
Herr, so du willt, verschwindet meine Pein!
Herr, so du willt, werd ich gesund und rein!
Herr, so du willt, wird Traurigkeit zur Freude!
Herr, so du willt, und ich auf Dornen Weide!
Herr, so du willt, werd ich einst selig sein!
Herr, so du willt, - lass mich dies Wort im Glauben fassen
Und meine Seele stillen! -
Herr, so du willt, so sterb ich nicht,
Ob Leib und Leben mich verlassen,
Wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!

Waiting...

O błogosławiony chrześcijaninie,
Co wolę swą poddajesz
Woli Boga jedynie.
Jakkolwiek ci się wiedzie,
Czyś w szczęściu jest, czy w biedzie!
Panie, gdy chcesz, to wszystko się powiedzie!
Panie, gdy chcesz, to i mnie dobrze będzie!
Panie, gdy chcesz, to bólu się pozbędę!
Panie, gdy chcesz, to oczyszczony będę!
Panie, gdy chcesz, to żałość w radość się zamieni.
Panie, gdy chcesz, błonia znajdę wśród cierni!
Panie, gdy chcesz - i ja będę zbawiony.
Panie, gdy chcesz - pozwól mi w wierze te słowa pojąć.
Co duszę moją koją.
Panie, gdy chcesz, to śmierć nie spotka mnie,
Choćbym ciała i życia został pozbawiony,
Gdy Duch Twój te stówa powie w serce me!

Waiting...

O szczęsnyś krześcianinie, Tyś wolę swoyę w każdym czasie
nagiął do Boga woli, iako ma się dziać niech dzieie się,
w powodzeniu a nieszczęsności.
Panie, skoro zechcesz Ty, mus wszemy przyiść do rzeczywistości!
Panie, skoro zechcesz Ty, ieś uradować mię w możności!
Panie, skoro zechcesz Ty, pierzchną moie boleści!
Panie, skoro zechcesz Ty, będęć ia zdrów a oczyszczony!
Panie, skoro zechcesz Ty, smutek w wiesiele będzieć obrócony!
Panie, skoro zechcesz Ty, naidę pastwisko śród pól cierniowych!
Panie, skoro zechcesz Ty, będę świętości dostąpić gotowy!
Panie, skoro zechcesz Ty – day, abym Mowę tę chował we wierze
a duszycy mey dał odpoczynienie szczerze!
Panie, skoro zechcesz Ty nie uyrzę ia skonania,
mimo cielestney powłoki wraz z żywotem sczernienia,
skoro mi Duch Twoy słowy temi w sierce rzeknie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Violino I/II, Continuo

Mit allem, was ich hab und bin,
Will ich mich Jesu lassen,

Kann gleich mein schwacher Geist und Sinn
Des Höchsten Rat nicht fassen;
Er führe mich nur immer hin
Auf Dorn- und Rosenstraßen!

Waiting...

Wszystko, czym jestem, wszystko, co mam,
W Jezusa ręce powierzam sam.

Choć slaby duch i zmysły me,
Nie pojmą zrządzeń Boga,
Lecz niechaj On prowadzi mnie
Czy róż, czy cierni droga.

Waiting...

Ze wszytkiem, czym ia a cóż posiadam,
Iesusowi sam się w poczcie składam,
niemocne duch moy a me zdolności
Bożych wyroków nie wyrozumieią mądrości;
Onci mię wiedzie iedno z oddaniem
po ścieszkach, co cirznią pokryte a różane.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

So glaube nun!
Dein Heiland saget: Ich wills tun!
Er pflegt die Gnadenhand
Noch willigst auszustrecken,
Wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken,
Er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband.
Er stärkt, was schwach,
Und will das niedre Dach
Der armen Herzen nicht verschmähen,
Darunter gnädig einzugehen.

Waiting...

Wierz więc jedynie!
Zbawca powiada: Chcę to uczynić!
I ku tobie chętnie On
Wyciąga pełną laski dłoń;
Kiedy cię krzyż przeraża i niedola twa,
On z krzyża cię uwolni, bo mękę twą zna!
On wzmacnia to, co słabe,
I nie za niskie dlań progi:
Serc naszych dom ubogi
Zechce odwiedzić łaskawie!

Waiting...

Stąd wierzay ninie!
Twoy Zbawiciel prawi: ia toć zrobić mogę!
Onci ramię łaskawości
ieszcze chętliwie wyciągnąć w gotowości,
skoro Krzyż z boleśćmi wprawiaią Cię w trwogę,
Onci zna Twę biadę a więzy Krzyża Twe rozrywa.
Onci mocnem czyni, co niemocnem bywa
a chocia marna postać
sierca ubogiego nie będzieć w pogardzie tać,
wniść zechce w łaskawości w nie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüßen.
Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen,
Soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn,
Wenn ihn der Glaube fasst; mein Jesus will es tun!

Waiting...

Jezus to uczynić chce! Chce osłodzić twe cierpienia.
Choć dzisiaj wciąż rozliczne masz zmartwienia,
W ramionach Jego spocznie łagodnie serce twe,
Gdy wiara Go uchwyci! Mój Jezus to uczynić chce!

Waiting...

Moy Iesus sprawcą będzieć tego, Onci Krzyż Twoy słodkim uczyni więc,
chocia sierce Twe wpośrzód wiela legło nędz,
winno śród miru a łagody naleźć odpoczynienie w ramionach Iego
skoro ie w wierze uściska; moy Iesus sprawcą będzieć tego!

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

Waiting...

Co Bóg mój chce, niech stanie się
Najlepsza wola Jego,
Obfitą pomoc wszystkim śle,
Co mocno wierzą w Niego.
Nasz wierny Bóg uwalnia z trwóg,
A karze tylko miernie.
Kto dzień po dniu zaufa Mu,
Pan temu sprzyja wiernie.

Waiting... ŚE 664/1

Zawżdy pełni się, cóż Bóg moy umyśli,
lepszey niż Iego wola człek żaden nie wyśni;
oto Bóg przyiść w sukurs tym w gotowości,
którzy wierzą Weń w mocno, zupełności.
W biedzie dopomaga, Bóg świętością tchnie,
skoro karze, czyni to sprawiedliwie:
kto w Bogu ma dufanie, w nim posadę ma,
nie będzieć opuszczonym od Boga.

Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 27. Januar 1726
Text: Salomo Franck 1715; 6: Markgraf Albrecht von Preußen 1547
Anlass: 3. Sonntag nach Epiphanias
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 5 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Sobotę Suchych Dni Września i Święto Świętego Michała Archanioła roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Katarzynie Tryznównie. Translation written on 28th and 29th of September A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Katarzyna Tryzno.

Komentarze użytkowników