Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem

BWV 71 - Gott ist mein König

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wybór rady miejskiej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 71

Gott ist mein König

Waiting...

Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem

Waiting...

Oto Bóg bywa krolem moim

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro [Tutti]

Tromba I-III, Tamburi, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Organo

Gott ist mein König von altersher,
der alle Hilfe tut, so auf Erden geschicht.

Waiting...

„Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem;
Ty dokonujesz dziel zbawienia na ziemi." 

Waiting...

Oto Bóg bywa krolem moim, Tenci wszem dopomaga, coć nalezione ziemie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria [Air] T S con Corale in Canto

Organo

Ich bin nun achtzig Jahr, warum soll dein Knecht sich mehr beschweren?
Soll ich auf dieser Welt
Mein Leben höher bringen,
Durch manchen sauren Tritt
Hindurch ins Alter dringen,

Ich will umkehren, dass ich sterbe in meiner Stadt,

So gib Geduld, für Sünd
Und Schanden mich bewahr,
Auf dass ich tragen mag

bei meines Vaters und meiner Mutter Grab.
Mit Ehren graues Haar.

Waiting...

„Mam już osiemdziesiąt lat", dlaczego sługa
Twój miałby się uskarżać.
Jeśli na świecie tym
Dłużej mam pozostawać,
Przez każdy gorzki krok
Coraz się starszy stawać,
Chcę powrócić,
abym „mógł umrzeć w moim mieście

 To chroń od grzechu mnie,
Odwracaj hańby cios,
Bym z dumą nosić mógł
w pobliżu grobu swego ojca i swojej matki." 
Na skroni biały włos. 

Waiting...

Osiemdziesiąte lato żywota miia mi ninie,
przeczże służebnik Twoy powinien
więcej czynić narzekanie?
Winienem ia na tym świecie
pozostawszy dłużej przy żywocie
przez ciężkich kroków krocie
podążać ku starości
Chcęć ia nawrócić sie,
iżbych skonał w mym grodzie,

przyday cierpliwości,
chroń od sromu, wszeteczności,
bym nosić był w możności
przy Oćća a Matuchny mych grobie.
z czcią włosów mych szarości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro [Fuga]

Organo

Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.

Waiting...

„Twoja starość niech będzie jak twoja młodość.
Bóg jest z tobą we wszystkim co czynisz."

Waiting...

Wiek Twoy starczy niechżeć będzie na podobieństwo wieku Twego młodzieńczego a Bóg niechżeć przy Tobie będzie we wszytkim Twym działaniu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Arioso B

Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Organo

Tag und Nacht ist dein.
Du machest, dass beide, Sonn und Gestirn, ihren gewissen Lauf
haben. Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze.

Waiting...

„Twój jest dzień i Twoja jest noc,
Tyś ustanowił światło i słońce.
Tyś ustalił wszystkie granice ziemi." 

Waiting...

Twoyemi bywaią dzień a noc.
Tyżeś udziałał, iże obadwa, Słoince a gwiazdy, niektore swe ścieszki miewaią.
Wszem kraiom ziemie Tyżeś kres onych udziałał.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria [Air] A

Tromba I-III, Tamburi, Organo

Durch mächtige Kraft
Erhältst du unsre Grenzen,
Hier muss der Friede glänzen,
Wenn Mord und Kriegessturm
Sich allerort erhebt.
Wenn Kron und Zepter bebt,
Hast du das Heil geschafft
Durch mächtige Kraft!

Waiting...

Twa potężna moc
Granice nasze zachowuje,
Tak, że pokój tu panuje,
Kiedy wszędzie mordy, wojna,
Drży korona niespokojna,
Chroni nas w dzień i w noc
Twa potężna moc ! 

Waiting...

Z mocarną potęgą dawasz
kraiu zachowanie,
tuć mirowi konieczne blask rodzić,
gdaż mężoboistw a boiu powstawa
wszędy uderzenie.
Gdaż diademu ze sceptrem wstrząśnienie,
nama wybawienie
z mocarną potęgą dawasz!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violone, Organo

Du wollest dem Feinde nicht geben die Seele deiner Turteltauben.

Waiting...

„Nie wydasz wrogowi duszy gołębicy swojej." 

Waiting...

Pragniesz aniwersantom nie podawać duszycy gołębiczki Twoyey.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro [Tutti]

Tromba I-III, Tamburi, Flauto I/II, Violoncello, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Violone, Organo

Das neue Regiment
Auf jeglichen Wegen
Bekröne mit Segen!
Friede, Ruh und Wohlergehen,
Müsse stets zur Seite stehen
Dem neuen Regiment.

Glück, Heil und großer Sieg
Muss täglich von neuen
Dich, Joseph, erfreuen,
Dass an allen Ort und Landen
Ganz beständig sei vorhanden
Glück, Heil und großer Sieg!

Waiting...

Nowemu rządowi
Na każde jego poczynanie
Daj błogosławieństwo, Panie.
Powodzenie, pokój w ciszy
Niechaj zawsze towarzyszy
Nowemu rządowi.

Szczęście i zwycięstwo
Musi wciąż od nowa
Cesarza radować.
Niech w jego krainie
Wciąż trwa i nie zginie
Szczęście i zwycięstwo. 

Waiting...

Nowotne władze
na wszelakiey drodze
niech benedykcyi maią ukoronowanie!
Mir, dobrobyt z odpoczynieniem
mieć muszą przy boku nieprzerwanie
nowotne władze.

Szczęsność, zdrowie a triumfy wielkie
na nowo muszą w dni wszelkie
Ciebie, Iózephie, weselić,
iżby w każdym mieścu a wszey ziemi
bliscy Twoi byli ukontentowanemi
szczęsnością, zdrowiem a tryumfy wielkiemi!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto I/II, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violoncello, Violone, Organo
Entstehungszeit: 4. Februar 1708
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalm 74,12; 2: Samuelis 19,35 und 37 und Johann Heermann 1630; 3: 5. Mose 33,25 und 1. Mose 21,22; 4: Psalm 74,16 und 17; 6: Psalm 74,19
Anlass: Ratswechsel, Mühlhausen 1708
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 10 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniach 11 i 12 XI A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 18 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Andrzejowi Teske. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 11th and 12th of November A.D. 2018 (with the changes implemented on 18th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Andrzej Teske. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników