Czuwaj! Módl się̨! Módl się̨! Czuwaj!

BWV 70 - Wachet! betet! betet! wachet!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 26 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 70

Wachet! betet! betet! wachet!

Waiting...

Czuwaj! Módl się̨! Módl się̨! Czuwaj!

Waiting...

Waiting...

Erster Teil

Waiting...

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Wachet! betet! betet! wachet!
Seid bereit
Allezeit,
Bis der Herr der Herrlichkeit
Dieser Welt ein Ende machet.

Waiting...

Czuwaj! Módl się! Módl się! Czuwaj!
Trzymaj straż
W każdy czas
Aż przyjdzie Pan chwały,
Zburzy świat ten cały. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Erschrecket, ihr verstockten Sünder!
Ein Tag bricht an,
Vor dem sich niemand bergen kann:
Er eilt mit dir zum strengen Rechte,
O! sündliches Geschlechte,
Zum ewgen Herzeleide.
Doch euch, erwählte Gotteskinder,
Ist er ein Anfang wahrer Freude.
Der Heiland holet euch, wenn alles fällt und bricht,
Vor sein erhöhtes Angesicht;
Drum zaget nicht!

Waiting...

Zadrżyjcie grzesznicy, co trwacie w uporze!
Oto dzień nastaje,
Przed którym nikt się skryć nie może;
Na sąd surowy cię wydaje,
O, grzeszne pokolenie,
I wieczne czeka cię cierpienie.
Lecz dla was, wybrane Boże dzieci,
Jest on początkiem radości prawdziwej.
Zbawca was weźmie, gdy świat w otchłań leci,
Przed swe oblicze miłościwe:
Nie bądźcie trwożliwe!

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Violoncello obligato, Fagotto, Continuo

Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! lasst uns bald aus Sodom fliehen,
Eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
Und glaubt, es ist die letzte Zeit!

Waiting...

Kiedyż dzień przyjdzie w którym wyjdziemy
Z Egiptu świata tego?
Ach! Spraw, że z Sodomy uciekniemy;
Oszczędź nam ognia straszliwego!
Obudźcie się, dusze! Spokój mami was;
I wierzcie: zaprawdę najwyższy to czas! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Fagotto, Continuo

Auch bei dem himmlischen Verlangen
Hält unser Leib den Geist gefangen;
Es legt die Welt durch ihre Tücke
Den Frommen Netz und Stricke.
Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach;
Dies presst uns aus ein jammervolles Ach!

Waiting...

Nawet, gdy niebo naszym pragnieniem,
To ciało jest nam ducha więzieniem.
Świat poprzez chytre swoje mamidła
Zastawia na nas sieci i sidła.
Duch jest ochoczy lecz ciało mdłe.
Ach, w jakie męki wpędza to mnie! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Lasst der Spötter Zungen schmähen,
Es wird doch und muss geschehen,
Dass wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen.
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muss fest bestehen.
Lasst der Spötter Zungen schmähen;
Es wird doch und muss geschehen!

Waiting...

Nie słuchajcie szyderstw kpiarzy,
Wszak z pewnością to się zdarzy,
Że Jezusa ujrzym w górze,
Wśród obłoków i na chmurze.
Ziemia, niebo przemijają,
Słowa Pana wiecznie trwają. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo T

Fagotto, Continuo

Jedoch bei dem unartigen Geschlechte
Denkt Gott an seine Knechte,
Dass diese böse Art
Sie ferner nicht verletzet,
Indem er sie in seiner Hand bewahrt
Und in ein himmlisch Eden setzet.

Waiting...

Choć lud ten ciągle w grzechu trwa,
To Bóg o sługi swoje dba,
Aby złych mocy siła 
Sług Jego nie zniszczyła.
Osłania on je swoją dłonią,
I ku niebiańskim wiedzie błoniom. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Tromba e Oboe e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

Freu dich sehr, o meine Seele,
Und vergiss all Not und Qual,
Weil dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jammertal!
Seine Freud und Herrlichkeit
Sollt du sehn in Ewigkeit,
Mit den Engeln jubilieren,
In Ewigkeit triumphieren.

Waiting... Chorale: "Freu dich sehr, o meine Seele", 10.

Ciesz się wielce, duszo moja,
Porzuć pamięć męki swej,
Bo cię Jezus po twych bojach
Woła już z doliny złej.
Chwałę i radości zdrój
Ujrzysz, gdy zakończysz bój.
Z aniołami masz świętować
I w wieczności tryumfować. 

Waiting...
Waiting...
2016-10-03
wojtek

Tekst niemiecki to 10 strofa chorału "Freu dich sehr, o meine Seele"j. W ŚE coś podobnego jest pod 932, czyli Raduj się o duszo moja.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Część druga

Waiting...

Waiting...

8. Aria T

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Hebt euer Haupt empor
Und seid getrost, ihr Frommen,
Zu eurer Seelen Flor!

Ihr sollt in Eden grünen,
Gott ewiglich zu dienen.

Waiting...

Wzwyż głowy wznieście już,
Pobożni, oto pocieszenie,
Kwitnienia czas dla waszych dusz!
Zielenić macie się w Edenie
I służyć Bogu niestrudzenie.
Wzwyż głowy wznieście już,
Pobożni, oto pocieszenie! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

9. Recitativo B

Tromba, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Ach, soll nicht dieser große Tag,
Der Welt Verfall
Und der Posaunen Schall,
Der unerhörte letzte Schlag,
Des Richters ausgesprochne Worte,
Des Höllenrachens offne Pforte
In meinem Sinn
Viel Zweifel, Furcht und Schrecken,
Der ich ein Kind der Sünden bin,
Erwecken?
Jedoch, es gehet meiner Seelen
Ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf.
Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen,
So vor Erbarmen bricht,
Sein Gnadenarm verlässt mich nicht.
Wohlan, so ende ich mit Freuden meinen Lauf.

Waiting...

Ach, czyż ów dzień zniszczenia,
Gdy świat się rozpadnie,
Wśród trąb anielskich grzmienia,
Gdy straszny cios ostatni padnie,
Gdy słów Sędziego wysłuchamy,
I gdy się piekieł otworzą bramy,
Nie powinien w mojej głowie
Budzić strachu, wątpliwości?
Dzieckiem grzechu jam, jam człowiek
Pełen ułomności.
Lecz oto wschodzi dla mej duszy
Światło otuchy, radości blask,
Bo oto Zbawcy serce się poruszy,
Serce pełne łask,
Zakończę bieg mój wśród radości.
I nie opuści mnie ramię Jego łaskawości

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

10. Aria B

Tromba, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Seligster Erquickungstag,
Führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
An den Ort, da Lust die Fülle.

Waiting...

O dniu błogi pokrzepienia,
Prowadź mnie do twej krainy!
Huki, trzaski, uderzenia
Obracają świat w ruiny!
A mnie ręka wiedzie Pana
Tam, gdzie pełnia, rozkosz sama. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

11. Choral

Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
Meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Licht,
Der mich hat mit Gott versöhnet,
Der mich freiet vom Gericht,
Meinen Jesum lass ich nicht.

Waiting...

Ciebie w myśli, w sercu mam,
Boś Ty mnie pojednał z Bogiem.
Światu pożegnanie dam,
Tęsknię za Twym przyjściem błogim.
Z sądu wybawiłeś mnie:
Jezu mój, nie puszczę Cię! 

Waiting... ŚE 796/5
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba, Oboe, Violino I/II, Viola, Violoncello, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: 21. November 1723
Text: 1,3,5,8,10: Salomo Franck 1717; 11: Christian Keymann 1658; Rest: unbekannter Dichter
Anlass: 26. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników