Miej w pamięci Jezusa Chrystusa

BWV 67 - Halt im Gedächtnis Jesum Christ

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 67

Halt im Gedächtnis Jesum Christ

Waiting...

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa

Waiting...

1. Coro

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.

Waiting...

„Miej w pamięci Jezusa Chrystusa,
który został wskrzeszony z martwych." 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

Mein Jesus ist erstanden,
Allein, was schreckt mich noch?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
Doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
Mein Heil, erscheine doch!

Waiting...

Mój Jezus powstał z martwych!
Czemu więc lęków doznaję tak wielu?
Zwycięstwa Zbawcy pewna wszak ma wiara,
Lecz w sercu bitwa toczy się stara,
Ukaż się więc, mój Zbawicielu! 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
Und eine Pestilenz der Hölle:
Ach, dass mich noch Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
Ein Loblied, welches wir gesungen:

Waiting...

Jezu, czyś na to śmiercią śmierci zwany,
Czyś po to piekieł jest zarazą,
By lęk mnie wciąż męczył niesłychany?
Jezu, z Twego wszak natchnienia
Pieśń śpiewamy dziękczynienia:

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Erschienen ist der herrlich Tag,
Dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
All sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

Waiting...

Dzień ten wspaniały Bóg nam śle,
Z dnia tego każdy cieszy się:
Triumfalnie kroczy dziś Syn-Bóg,
Za nim w łańcuchy skuty wróg.
Alleluja! 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Continuo

Doch scheinet fast,
Dass mich der Feinde Rest,
Den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
Nicht ruhig bleiben lässt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
So streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
Dass du, o Friedefürst,
Dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

Waiting...

Lecz oto widzę teraz, ach!
Ze wróg mój nawet po przegranym boju,
Śmiertelny we mnie budzi strach,
Nie chce zostawić mnie w spokoju.
Lecz zwyciężyłeś dla mnie przecież,
Więc walcz u mego boku, Panie!
Jam Twoje dziecię,
Mocne mej wiary przekonanie,
Że Ty, Pokoju Książę, Chryste,
Na nas Twe dzieło spełnisz zaiste. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B e Coro

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
Und die Wut der Feinde dämpfen,
Hölle, Satan, weich!
Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
Jesus holet uns zum Frieden
Und erquicket in uns Müden
Geist und Leib zugleich.
Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
O Herr, hilf und lass gelingen,
Durch den Tod hindurchzudringen
In dein Ehrenreich!
Bass
Friede sei mit euch!

Waiting...

Bas
„Pokój wam!"
Sopran. Alt, Tenor
Szczęśliwiśmy, Jezus w walce nam pomaga
I odpiera wściekłość wroga.
Nie ujdziesz, szatanie, cało!
Bas
„Pokój wam!"
Sopran, Alt, Tenor
Jezus wiedzie do pokoju,
I umacnia w ciężkim boju,
Ducha oraz ciało. 
Bas
„Pokój wam!"
Sopran, Alt, Tenor
Panie, spraw, by się udało,
Poprzez śmierć pójść dalej śmiało,
I w Królestwo Twe wejść cało.
Bas
„Pokój wam!" 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod:
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Waiting...

Księciem pokoju Tyś jest sam,
Tyś człowiek oraz Bóg.
W śmierci pomagasz, Panie, nam
I pośród życia dróg.
W zmartwieniu swym
W imieniu Twym
Do Ojca więc wołamy. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno da tirarsi, Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 16. April 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: 2. Timotheus 2,8; 4: Nikolaus Herman 1560; 7: Jakob Ebert 1601
Anlass: Quasimodogeniti
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Tekst poprawiony przez p. Filipa Adama Zielińskiego 24 IV A.D. 2019 i 1 V A.D. 2019.

Komentarze użytkowników

2018-04-08
Marek
Do Tymoteusza, listy pisał św. Paweł. Choć, są tu odniesienia i do św. Jana.