Miej w pamięci Jezusa Chrystusa

BWV 67 - Halt im Gedächtnis Jesum Christ

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 67

Halt im Gedächtnis Jesum Christ

Waiting...

Miej w pamięci Jezusa Chrystusa

Waiting...

Choway w pamięci Twey IEzukrysta

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.

Waiting...

„Miej w pamięci Jezusa Chrystusa,
który został wskrzeszony z martwych." 

Waiting...

Choway w pamięci Twey IEzukrysta, Tenci powstan iest spośród onych pomarłych.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

Mein Jesus ist erstanden,
Allein, was schreckt mich noch?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
Doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
Mein Heil, erscheine doch!

Waiting...

Mój Jezus powstał z martwych!
Czemu więc lęków doznaję tak wielu?
Zwycięstwa Zbawcy pewna wszak ma wiara,
Lecz w sercu bitwa toczy się stara,
Ukaż się więc, mój Zbawicielu! 

Waiting...

IEzus moy zmartwychpowstał,
lecz cóż mię oto trwoży?
Wierzę, iż Zbawca zwyciężył, Syn Boży,
atoli me sierce walkę z woyną czuie,
zbawienie me niech się ukazuie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Mein Jesu, heißest du des Todes Gift
Und eine Pestilenz der Hölle:
Ach, dass mich noch Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
Ein Loblied, welches wir gesungen:

Waiting...

Jezu, czyś na to śmiercią śmierci zwany,
Czyś po to piekieł jest zarazą,
By lęk mnie wciąż męczył niesłychany?
Jezu, z Twego wszak natchnienia
Pieśń śpiewamy dziękczynienia:

Waiting...

IEzu moy, rzeczon ieś śmirci zgubieniem
a piekła skaraniem:
ach, wciąż mię potyka trwoga śród niebezpieczności!
Tyś w ięzyki nam włożył treści
pochwalne, któremi bywa pienie:

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Erschienen ist der herrlich Tag,
Dran sich niemand gnug freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
All sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

Waiting...

Dzień ten wspaniały Bóg nam śle,
Z dnia tego każdy cieszy się:
Triumfalnie kroczy dziś Syn-Bóg,
Za nim w łańcuchy skuty wróg.
Alleluja! 

Waiting...

Ukazał się on dzień w swey świetności,
w który nikt nie okaże zadosyć wesołości:
Chryst, Pan nasz, dzisia zwycięża,
wszytkie swe wrogi Onci wiedzie w więzach.
Panu niech będzie chwała!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A

Continuo

Doch scheinet fast,
Dass mich der Feinde Rest,
Den ich zu groß und allzu schrecklich finde,
Nicht ruhig bleiben lässt.
Doch, wenn du mir den Sieg erworben hast,
So streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
Dass du, o Friedefürst,
Dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

Waiting...

Lecz oto widzę teraz, ach!
Ze wróg mój nawet po przegranym boju,
Śmiertelny we mnie budzi strach,
Nie chce zostawić mnie w spokoju.
Lecz zwyciężyłeś dla mnie przecież,
Więc walcz u mego boku, Panie!
Jam Twoje dziecię,
Mocne mej wiary przekonanie,
Że Ty, Pokoju Książę, Chryste,
Na nas Twe dzieło spełnisz zaiste. 

Waiting...

Nie mogę wyzbyć się wrażenia,
iż wrogi, co się ostali,
ony nazbyt potężni a zbytnio straszni się zdali,
nie zwolą czuć odpoczynienia.
Aleć, iżeś zwycięstwa dał przepowiedzenie
woynę wiedź przy dziecięciu Twym, przy mię.
Tak, prawie, odczuwamy iuże wierzeniem,
iż Ty, Książę Poyednania,
słowo a działo przywiedziesz k nam do spełnienia.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B e Coro

Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
Und die Wut der Feinde dämpfen,
Hölle, Satan, weich!
Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
Jesus holet uns zum Frieden
Und erquicket in uns Müden
Geist und Leib zugleich.
Bass
Friede sei mit euch!
Sopran, Alt, Tenor
O Herr, hilf und lass gelingen,
Durch den Tod hindurchzudringen
In dein Ehrenreich!
Bass
Friede sei mit euch!

Waiting...

Bas
„Pokój wam!"
Sopran. Alt, Tenor
Szczęśliwiśmy, Jezus w walce nam pomaga
I odpiera wściekłość wroga.
Nie ujdziesz, szatanie, cało!
Bas
„Pokój wam!"
Sopran, Alt, Tenor
Jezus wiedzie do pokoju,
I umacnia w ciężkim boju,
Ducha oraz ciało. 
Bas
„Pokój wam!"
Sopran, Alt, Tenor
Panie, spraw, by się udało,
Poprzez śmierć pójść dalej śmiało,
I w Królestwo Twe wejść cało.
Bas
„Pokój wam!" 

Waiting...

Bas
Pokóy niech z wami będzie!
Sopran, Alt, Tenor
IEzus w walce wspomaga, dobrze nam się wiedzie,
a tłumi wroga oszalenie,
pierzchaycie, piekło, Szatanie!
Bas
Pokóy niech z wami będzie!
Sopran, Alt, Tenor
IEzus ku pokoiowi nas wiedzie,
nadto dawa ukoienie
tako duchowi iako y ciału czuiącym zmęczenie.
Bas
Pokóy niech z wami będzie!
Sopran, Alt, Tenor
O Panie, wspomóż, niechay się powiedzie
dostać się poprzez skonanie
w chwały Twego królestwa mieszkanie!
Bas
Pokóy niech z wami będzie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Corno da tirarsi e Flauto traverso e Oboe d'amore e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod:
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Waiting...

Księciem pokoju Tyś jest sam,
Tyś człowiek oraz Bóg.
W śmierci pomagasz, Panie, nam
I pośród życia dróg.
W zmartwieniu swym
W imieniu Twym
Do Ojca więc wołamy. 

Waiting...

Księciemeś, IEzukryste Panie, zgody,
Bogiem prawdziwym z człeczego rodu,
wspomożycielem pełnym siły
gdy ziemskie dni trwaią a gdy się skończyły:
oto więc my
w imię Twe krzyk
Oćca wzywaiący Twego wznosimy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Corno da tirarsi, Flauto traverso, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 16. April 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: 2. Timotheus 2,8; 4: Nikolaus Herman 1560; 7: Jakob Ebert 1601
Anlass: Quasimodogeniti
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska p. Filipa Adama Zielińskiego 24 IV A.D. 2019, 1 V A.D. 2019 i 5 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w dzień ferialny po XV Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 24th of September A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników

2018-04-08
Do Tymoteusza, listy pisał św. Paweł. Choć, są tu odniesienia i do św. Jana.