Przeciwstawiaj się grzechowi

BWV 54 - Widerstehe doch der Sünde

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 3 Niedziela Wielkiego Postu
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 54

Widerstehe doch der Sünde

Waiting...

Przeciwstawiaj się grzechowi

Waiting...

Z grzechem wojnę trzeba Tobie wieść

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria A

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Widerstehe doch der Sünde,
Sonst ergreifet dich ihr Gift.

Lass dich nicht den Satan blenden;
Denn die Gottes Ehre schänden,
Trifft ein Fluch, der tödlich ist.

Waiting...

Przeciwstawiaj się grzechowi
Bo jad jego truje, choć urok uwodzi.

Szatana sztuczki oślepić cię mają.
Na tych, co Bożą chwalę spotwarzają
Spada przekleństwo i śmierć ich ugodzi.

Waiting...

Z grzechem wojnę trzeba Tobie wieść,
inaczey trucizna iego Cię zamroczy.

Nie day, by Szatan oślepił Twe oczy;
przeto które Bogu odbieraią cześć
biorą klątwę, tać śmiertelną ieść.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

Die Art verruchter Sünden
Ist zwar von außen wunderschön;
Allein man muss
Hernach mit Kummer und Verdruss
Viel Ungemach empfinden.
Von außen ist sie Gold;
Doch, will man weiter gehn,
So zeigt sich nur ein leerer Schatten
Und übertünchtes Grab.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,
Und die sich mit derselben gatten,
Gelangen nicht in Gottes Reich.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert,
Das uns durch Leib und Seele fährt.

Waiting...

Grzechy niegodziwe
Są wprawdzie z zewnątrz piękne cudownie,
Ale człowiek po nich musi,
Znosząc troski, zgryzoty straszliwe,
Cierpieć przez nie niewymownie.
Z zewnątrz zloty blask ich kusi,
Jeśli je jednak głębiej zbadamy,
Ukażą się jako cień pusty,
I jako grób pobielany.
Do jabłek sodomskich porównać je możesz:
Którzy się z nimi łączą więzami rozpusty,
Nie dla tych jest Królestwo Boże.
Są one jak miecz wojownika,
Co ciało i duszę przenika.

Waiting...

Postać zgrzeszenia nikczemnego
bywa, owszem, wdzięczna na weyrzeniu;
atoli dopuściwszy się go
śród strapienia a w zgorzknieniu
doświadcza mnogich się przykrości.
Na weyrzeniu złoto;
ależ skoro się człek wgłębi w to
wykwita próżny cień iedynie
a grób znaczony pobieleniem.
To yabłka Sodomy same,
ony, które z niemi bywaią złęczane
nie przynależą do Królestwa Bożego.
Zrownane bywa z ostrym mieczem,
co nam tako ciało iako duszycę siecze.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,
Denn dieser hat sie aufgebracht.

Doch wenn man ihren schnöden Banden
Mit rechter Andacht widerstanden,
Hat sie sich gleich davongemacht.

Waiting...

Kto czyni grzech, ten jest od diabła.
Bo grzech przez diabła sprowadzony.

Lecz jeśli więzom grzechu bezbożnym
Człowiek da odpór z namysłem nabożnym,
Rozpierzchnie się on na wszystkie strony.

Waiting...

Od Dyiabła pochodzi któż czyni zgrzeszenie,
gdaż Tenci ono sprowadził ziemie.

Aleć gdaż pętom człek nieprawości
przeciwstawi się w odruchu cnotliwości
uyrzy onego rychłe zczeźnienie. 

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Solo: A, Violino I/II, Viola I/II, Continuo
Entstehungszeit: Januar 1714
Text: Georg Christian Lehms 1711
Anlass: Oculi
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 11 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Środę Suchych Dni po Święcie Zesłania Ducha Świętego i Święto Świętej Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 12th of June and 21st of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników