Chwalon Bóg po ziemi całej!

BWV 51 - Jauchzet Gott in allen Landen!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Nancy Argenta
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 51

Jauchzet Gott in allen Landen!

Waiting...

Radujcie się BOGIEM w każdym kraju!

Waiting...

Chwalon Bóg po ziemi całej!

Waiting...

Niech Boga sławią wszytkie ziemie!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria S

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Dass er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

Waiting...

Radujcie się BOGIEM w każdym kraju!
Gdzie w dole i na wyżynie
jest tylko BOŻE stworzenie
chwałę Jego wywyższają,
chciejmy dziś więc z aniołami
BOGU śpiewać pieśń pochwalną,
On nas w godzinę fatalną
swymi chronił ramionami.

Waiting...

Chwalon Bóg po ziemi całej!
Wsze stworzenie świata tego,
Oraz nieba wysokiego
Musi głosić jego ciiwałę.
My zaś dla naszego Boga
Chcemy dziś ofiarę dać,
Ze czy krzyż, czy męka sroga,
Zawsze raczył przy nas stać.

Waiting...

Niech Boga sławią wszytkie ziemie!
Cóż w Niebiesiech a pod niemi
żywie ze światowych stworzeń
musi głosić Boga wywyższenie
y my naszemu Bogu chcemy
takoż poczty nosić ninie,
iż Onci w biadzie a pod krzyżem
stał przy nas w każdey godzinie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Nancy Argenta
 • Koopman
 • Wynton Marsalis, Kat...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Violino I/II, Viola, Continuo

Wir beten zu dem Tempel an,
Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu,
So täglich neu,
Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.
Muss gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen,
So kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.

Waiting...

Modły wznosimy w kościele,
gdzie cześć BOŻA zamieszkała;
tak, wierność jego zechciała
codziennie darować wiele
błogosławieństw przeobfitych.
Co nam uczynił wysławiamy
i choć o cudach jego słabym językiem paplamy
ta nikła cześć odmieni się w hymn dlań znakomity.

Waiting...

Świątynię sławić będziem Jego,
Na święte wznosząc wzrok ołtarze,
Gdzie wierność Jego
Nam dnia każdego
Łaskę przynosi w darze.
Chwalmy to, co Pan uczynił nam dobrego.
Choć usta mdłe jąkają się na widok jego cudów,
To jednak Pan ofiarę tę przyjmie od swego ludu.

Waiting...

Oto modlim się w świątyni,
tęć Boża cześć mieszkaniem mieni,
tamo Boże wierności
ukazuiące się co dzień w nowości
nagradzaią błogosławieństwy mnogiemi.
Sławim toć, cóż Onci nam uczynił.
Usty niemocne plotą o dziwach Iego nieskładnie,
niegodna tać piesnka nada się y Iemu przypadnie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Nancy Argenta
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Continuo

Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.

So soll vor die Vatertreu
Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen,
Dass wir deine Kinder heißen.

Waiting...

Dobroć Twa, Najwyższy Panie,
niech rządzącym się odnowi.

Wierności ojca stanowi
niechaj damy okazanie
przez żywot nasz świątobliwy,
żeśmy dziećmi Twymi, Panie.

Waiting...

Dobroć Twoją dnia każdego
Odnów, Panie z wysokości.

By w obliczu Twej wierności,
Z życia swego pobożnego
Człowiek wdzięczny znak położył,
Żeś go dzieckiem Twoim stworzył.

Waiting...

Nawirzchni, uczyń swe dobrości
znów rankiem każdym nowemi.

Tak winna być za Twe Oćca oddanie gotowa
takoż pełna duszyca wdzięczności
przez żywot pobożny okazować
iżeśmy rzeczeni dzieciątkami Twemi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Nancy Argenta
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral S

Violino I/II, Continuo

     Sey Lob und Preiß mit Ehren
GOtt Vater / Sohn / und heil’gen
Geist!  Der woll‘ in uns vermehren /
was er uns aus Genad verheist. Daß
wir ihm fest vertrauen/ gäntzlich uns
laß’n auf ihn /  von Hertzen auf ihn
bauen.    Stets uns’r Hertz /  Muth
und Sinn ihm tröstlich soll anhan=
gen.  Darauf sing’n wir zur Stund
Amen ! wir werd’ns erlangen / gläu=
b’n wir aus Hertzens Grund.  

Waiting...

Sława, cześć, chwała złożone
niech są od nas Trójcy Świętej!
Chce, aby w nas rozpoczęte
dary z łaski przyrzeczone
rosły dzięki pewnej wierze
i ufności w jej przymioty,
wznośmy tedy trwale na tym
i swe serca, zmysły szczerze
w niej jedynie zakotwiczmy.
stąd śpiewamy w tymże czasie:
tak jest! co chcemy stanie się,
wiarę w to w czas każdy ćwiczmy.

Waiting...

Niech dziś ma cześć i chwałę:
Bóg-Ojciec, Syn i Święty Duch!
Niech w nas rozmnaża dalej,
Co nam zapewnił z laski już!
Zaufać Jemu chcemy
I na Nim oprzeć się,
Więc serca Mu niesiemy,
Odwagę, zmysły swe.
Zaśpiewaj Panu dzisiaj,
Niech „amen" wola brat!
Dojdziemy celu życia
We wierze w nowy świat.

Waiting...

Niechżeć będzie glorya, chwałą z czcią,
z Oććem, Synem, Duchem, z Troycą Świętą!
Oto Bóg w nas myśli pomnożyć
zapowiedziane przez łaskę swą dary;
chcieymy dufność w nim pewnie położyć,
na nim polegać bez miary,
na Nim serdecznego posada budowania,
by sierca nasze, wole, umysły
Doń po cieszenie swe przyszły;
niechay więc pieśń ninie będzie posłyszana:
tak będzie, dzieło nasze uyrzy kres,
wiara z serca płynącą w to iest.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Nancy Argenta
 • Wynton Marsalis, Kat...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

Alleluja!

Waiting...

Chwała bądź Panu!

Waiting...

Alleluja!

Waiting...

Chwalmy Pana!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Nancy Argenta
 • Wynton Marsalis, Kat...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Solo: S, Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 17. September 1730
Text: unbekannter Dichter; 4. Johann Gramann 1549
Anlass: 15. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Transkrypcję ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego MDCCXVII przygotował p. Filip Adam Zieliński w Czwartek Wielkanocny roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Parafrazy W34

Przekład pióra lic. Filipa Adama Zielińskiego z 2 III A.D. 2024.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 11 X 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w czwartą ferię Wielkiego Postu po Pierwszej Niedzieli Męki Pańskiej i XVII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Barbarze ROGALI. Translation written on 11th of April and 6th of October A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mrs. Barbara ROGALA.

Komentarze użytkowników