Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie

BWV 50 - Nun ist das Heil und die Kraft

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Święto Michała Archanioła
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Suzuki
  • Leonhard/Harnoncourt
  • Koopman
  • Koopman, alternative version
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 50

Nun ist das Heil und die Kraft

Waiting...

Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie

Waiting...

Ninie bywa odkupienie a siła

Waiting...

1. Coro doppio

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Nun ist das Heil und die Kraft
und das Reich und die Macht unsers Gottes seines Christus worden,
weil der verworfen ist, der sie verklagete Tag und Nacht vor Gott.

Waiting...

„Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie
Boga naszego, i władztwo Pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci
naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem." 

Waiting...

Ninie bywa odkupienie a siła i królestwo i władza naszego Boga i Jego Chrystusa, bowiem obalonym jest ten, który ich oskarżał w dzień i w noc przed Bożym obliczem.

Waiting...
  • Leonhard/Harnoncourt
  • Suzuki
  • Gardiner
  • Koopman
  • Koopman, alternative...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Coro I/II: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: unbekannt
Text: nach Offenbarung 12,10
Anlass: Michaelis (29. September)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekładane w dniach 16-20 VI A.D. 2017. Przekład dedykowany p. mgr. Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated between 16th and 20th of June A.D. 2017. Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl

Komentarze użytkowników