Wyłączać́ was będą̨ z synagog (1)

BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun I

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 44

Sie werden euch in den Bann tun I

Waiting...

Wyłączać́ was będą̨ z synagog (1)

Waiting...

Będąć was wyklęciem obkładać

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria Duetto T B

Oboe I/II, Fagotto, Continuo

Sie werden euch in den Bann tun.

Waiting...

„Wyłączać was będą z synagog."

Waiting...

Będąć was wyklęciem obkładać.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Es kömmt aber die Zeit, dass, wer euch tötet,
wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran.

Waiting...

„Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą."

Waiting...

Aleć nastanie czas, iż skoro kto was wygubi
będzieć tuszył, iż oto pełni Bożą służbę temci.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Oboe I, Fagotto, Continuo

Christen müssen auf der Erden
Christi wahre Jünger sein.
Auf sie warten alle Stunden,
Bis sie selig überwunden,
Marter, Bann und schwere Pein.

Waiting...

Chrześcijanie muszą Pana
Wiernymi tu być uczniami.

Czekają ich ciężkie chwile:
Dla zbawienia muszą tyle
Walczyć z wzgardą, cierpieniami. 

Waiting...

Krześciiani muszą ziemie
prawemi uczniami bydź Krystowemi.

Na nie czakaią w każdey godzinie,
nim onych osiągną przezwyciężenie,
męczeństwo, wyłączenie a srogie cirzpienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral T

Fagotto, Continuo

Ach Gott, wie manches Herzeleid
Begegnet mir zu dieser Zeit.
Der schmale Weg ist trübsalvoll,
Den ich zum Himmel wandern soll.

Waiting...

Boże, jak cierpi serce me!
Ile dziś zła spotyka mnie!
Wśród żalu ścieżka wije się,
Którą do Nieba kroczyć chcę. 

Waiting...

Boże, ach, z serca mego płynie
bolu tak wieleć w oney godzinie!
Trudną a niebezpieczną drożyna,
którą do Nieba kroczyć zaczynam.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Fagotto, Continuo

Es sucht der Antichrist,
Das große Ungeheuer,
Mit Schwert und Feuer
Die Glieder Christi zu verfolgen,
Weil ihre Lehre ihm zuwider ist.
Er bildet sich dabei wohl ein,
Es müsse sein Tun Gott gefällig sein.
Allein, es gleichen Christen denen Palmenzweigen,
Die durch die Last nur desto höher steigen.

Waiting...

Bo jest dążeniem Antychrysta,
Który potwora jest obrazem,
By strasznym ogniem i żelazem
Członki Chrystusa prześladować,
Bo razi go nauka czysta.
Przy tym myśl taką uzurpuje,
Że wolą Boga się kieruje.
Lecz chrześcijanie palmy te przypominają,
Co wyżej rosną, gdy ciężary mają. 

Waiting...

Oto Antykrystus łaknie,
ogromne potworzysko owo,
iżby mieczem a ogniem
ścigać członki Krystowe,
wszak przeciwnym mu iest onych nauczanie.
Onci buduie sobie pewne toć mniemanie,
iż Bóg w czynach Iego ma upodobanie.
Aleć krześciianie równaią się z rószczki palmowemi,
teć poprzez ciężary ieszcze wyżey wzniesionemi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria S

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Es ist und bleibt der Christen Trost,
Dass Gott vor seine Kirche wacht.
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,
So hat doch nach den Trübsalstürmen
Die Freudensonne bald gelacht.

Waiting...

Pociechą chrześcijan to zostaje:
Strzeżony Kościół jest przez Boga.

Bo kiedy nawet sztorm szaleje,
To gdy przeminie zla pogoda,
Radości słońce znów się śmieje. 

Waiting...

Toć iesta ostawa krześciian cieszeniem,
iż oto Bóg nad Kościołem swem ma czuwanie.

Przeto skoro zbiera się ulewa
wiemy, iż po burzach frasowania
wiesiela Słońce rychle się zaśmiewa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

So sei nun, Seele, deine
Und traue dem alleine,
Der dich erschaffen hat.
Es gehe, wie es gehe,
Dein Vater in der Höhe,
Der weiß zu allen Sachen Rat.

Waiting...

Stworzycielowi swemu
Zaufaj już samemu
I w Niego mocno wierz!
Bo w szczęściu, jak i w biedzie
Doradcą Twoim będzie,
Wszak Jego się dziecięciem zwiesz! 

Waiting... ŚE 707/7

Zatem postępuy, duszo, ze szczerością
iedynie tego darząc dufnością,
Który dał Ci stworzenie;
Niech sprawy biegną podług woli
Twoy Ociec na wyżynie
wie, cóż czynić we wszey doli.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: 21. Mai 1724
Text: unbekannter Dichter; 1,2: Johannes 16,2; 4. Martin Moller 1587; 7. Paul Fleming 1642
Anlass: Exaudi
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 15 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, i Święto Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII (ze zmianą trzeciego dnia ferialnego po Święcie Objawienia Pańskiego) poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie i p. Edycie Jungowskiej. Translation written on 24th of May and 15th of November A.D. 2019 (with a change implemented on 9th of January A.D. 2019) I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch and Mrs. Edyta Jungowska.

Komentarze użytkowników