A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia

BWV 42 - Am Abend aber desselbigen Sabbats

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Audycje radiowe prof. Mirosława Perza, 2012-2015
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 42

Am Abend aber desselbigen Sabbats

Waiting...

A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia

Waiting...

Wieczora aleć tożsamego Sabatu

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
2016-07-01

Chyba bardziej podoba mi się brzmienie fletów niż obojów. Flet ma w sobie więcej radości i spokoju. A obój potrafi brzmieć bardziej melancholijnie i dostojnie. Fajny jest flet w BWV8.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo, Fagotto

Am Abend aber desselbigen Sabbats,
Da die Jünger versammlet
Und die Türen verschlossen waren
Aus Furcht für den Jüden,
Kam Jesus und trat mitten ein.

Waiting...

„A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!"

Waiting...

Wieczora aleć tożsamego Sabatu,
skoro uczniowie się zebrali
a dźwierze są zamknione
dla trwogi przed żydami
IEzus przyszedszy stanął wpośrzód onych.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo

Wo zwei und drei versammlet sind
In Jesu teurem Namen,
Da stellt sich Jesus mitten ein
Und spricht darzu das Amen.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,
Das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

Waiting...

Gdzie dwóch lub trzech zebranych
W Jezusa drogie imię,
Tam staje on sam pośród nich
Modlitwie mówiąc: Amen.
To, co z potrzeby i z miłości,
Jest miłe Panu z Wysokości.

Waiting...

Kędy dwa albo trzy bywaią zebrani
w imię miłe IEzusowe
tamo IEzus wpośród onych stawa
rzeknąc: niech tak się stanie!
Przeto cóż z miłości a potrzeb powstawa
w Nawirzchniemu porządkowi szkody nie dawa.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) S T

Fagotto, Violoncello, Continuo

Verzage nicht, o Häuflein klein,
Obschon die Feinde willens sein,
Dich gänzlich zu verstören,
Und suchen deinen Untergang,
Davon dir wird recht angst und bang:
Es wird nicht lange währen.

Waiting...

Gromadko mała Bożych sług,
Choć się na ciebie zawziął wróg
I pragnie twej niedoli,
Choć zgnębić ciebie zamiar ma,
Nie lękaj się, Bóg pomoc da,
Na zgubę nie pozwoli.

Waiting...

O trzódko mała, nie zaprzepaść dufania,
chocia szkodzą wrażych sił działania,
iżby Cię unicestwić się staraią
a Twego upadku pożądaią,
stąd prawie ieś przelęknięty a strwożony:
nie będąć długo trwały ony.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Fagotto, Continuo

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen
An dem, was zu Jerusalem geschehen;
Denn da die Jünger sich versammlet hatten
Im finstern Schatten,
Aus Furcht für denen Jüden,
So trat mein Heiland mitten ein,
Zum Zeugnis, dass er seiner Kirche Schutz will sein.
Drum lasst die Feinde wüten!

Waiting...

Piękny tutaj przykład mamy,
O nim w Piśmie dziś czytamy:
W ciemności uczniowie się zebrali,
W lęku cali,
Co uczynią im Żydowie.
Lecz oto Jezus odwiedza dusze zatrwożone,
Świadcząc, że Kościół swój bierze w obronę.
Więc złościcie się, wrogowie!

Waiting...

Oto człek widzieć piękny wzorzec
w tym, co w Ieruzalemie się sstało może;
przeto tamo ucznie zebrali się
w cienistey ćmie
dla przed żydami trwogi,
Zbawiciel więc moy stanął wpośrzód onych
ku świadectwu, iż Kościołwi Onci swemu da obronę.
Stąd niech szaleią wrogi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B

Violino, Fagotto, Continuo

Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.
Ihnen muss die Sonne scheinen
Mit der güldnen Überschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,
Wenn sie die Verfolgung trifft.

Waiting...

Jezus tarczą swoich dzieci,
Gdy przyjdą prześladowań czasy.
Musi dla nich Słońce świecić,
I napis złoty wielkiej krasy:
Jezus tarczą swoich dzieci,
Gdy przyjdą prześladowań czasy

Waiting...

IEzus dla swoich puklerzem bywa
skoro onych potyka ściganie.
Onym mus Słoincu promienieć,
tamo spisane złotem słowa:
IEzus dla swoich puklerzem bywa
skoro onych potyka ściganie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Fagotto, Continuo

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten;
Es ist doch ja kein andrer nicht,
Der für uns könnte streiten,
Denn du, unsr Gott, alleine.

Gib unsern Fürsten und all'r Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
Dass wir unter ihnen
Ein geruhig und stilles Leben führen mögen
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.

Amen.

Waiting...

Pokoju udziel z łaski nam
Dziś w naszych czasach, Boże,
Bo walczyć za nas, za nas sam
Ty tylko, Panie, możesz.
Tylko Ty, Panie, możesz.

A władcom naszym oraz zwierzchności
Mądrość i pokój daj,
Abyśmy pod nimi
Mogli prowadzić życie ciche i spokojne
W Twym miłosierdziu oraz w pobożności.

Amen.

Waiting...

Spraw, iżbyśmy mir mieli przez łaskawość,
Panie Boże, skoro trwa nasza godzina;
oto nikogo niema
kto za nas boy mógłby wieść
prócz Ciebie, Boga naszego.

Niech dla książąt naszych a rządu wszego
spłynie mir y władztwa dar dobrego,
by nam, ludem ieśmy poddanem,
życie pokoiowe y ciche było dane
gdzie prawda panuie a Boga cześć.

Tak iest!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz, 2012
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violoncello, Continuo
Entstehungszeit: 8. April 1725
Text: unbekannter Dichter; 2: Johannes 20,19; 3: nach Mattäus 18,20; 4: Jacob Fabricius 1632
Anlass: Quasimodogeniti
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 15 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, trzeci i czwarty dzień ferialny po Święcie Świętego Karola Boromeusza, Biskupa i Wyznawcy oraz Święto Alberta Wielkiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie i p. Andrzejowi Teske z okazji rocznej pamiątki. Translation written on 11th of October, 7th, 8th and 15th of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch and Mr. Andrzej Teske to commemorate his birthday.

Komentarze użytkowników