Chwalimy, Jezu, Ciebie

BWV 41 - Jesu, nun sei gepreiset

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 41

Jesu, nun sei gepreiset

Waiting...

Chwalimy, Jezu, Ciebie

Waiting...

Ninie, IEzu, bądź pochwalony

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Jesu, nun sei gepreiset
Zu diesem neuen Jahr
Für dein Güt, uns beweiset
In aller Not und G'fahr,
Dass wir haben erlebet
Die neu fröhliche Zeit,
Die voller Gnaden schwebet
Und ewger Seligkeit;
Dass wir in guter Stille
Das alt Jahr habn erfüllet.
Wir wolln uns dir ergeben
Itzund und immerdar,
Behüte Leib, Seel und Leben
Hinfort durchs ganze Jahr!

Waiting...

Chwalimy, Jezu, Ciebie,
Sławimy w nowy rok,
Ze o nas dbasz w potrzebie,
Że bronisz nas co krok;
Że znów przeżywać możem
Nowej radości czas,
Łaski twej pełen, Boże,
Co tak raduje nas;
Że w ciszy i bez boju
Upłynął rok w pokoju.
Tobie powierzyć chcemy
Odtąd nasz każdy krok.
Opieki twej pragniemy
Przez cały nowy rok.

Waiting...

Ninie, IEzu, bądź pochwalony
w tym roku nastaiącym,
iżeś z dobrości dał, iż ochroniony
Twoy lud śród biad, złości szaleiących,
iżeśmy przeżyli
nowe wiesiela chwile,
a klemencyi panuiącey
a szczęśliwości wiecznie trwaiącey;
iżeśmy śród odpoczynienia prawego
dopełnili roku przeszłego.
Chcemy Ci siebie powierzyć
ninie a na czas będący,
bądź ciało, duszę a życie chroniącym,
przez cały rok day przeżyć!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria S

Oboe I-III, Continuo

Lass uns, o höchster Gott, das Jahr vollbringen,
Damit das Ende so wie dessen Anfang sei.

Es stehe deine Hand uns bei,
Dass künftig bei des Jahres Schluss
Wir bei des Segens Überfluss
Wie itzt ein Halleluja singen.

Waiting...

Niech niż początek, Panie w Niebie,
Kres tego roku nie będzie lichszy.

Niech ręka Twoja towarzyszy
Nam, byśmy, gdy rok upłynie cały,
Błogosławieni, dla Twej chwały
Śpiewaniem mogli wielbić Ciebie.

Waiting...

Przyday nam, o nawirzchni Boże, roku dopełnienie,
iżby kres był niby Iego rospoczynienie.

Przy nas niech Twoie ramię stoi,
iżbyśmy w czas będący gdaż roku skończenie
przy nadmiarze benedykcyi
Chwałę Panu wyśpiewywali iako ninie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Ach! deine Hand, dein Segen muss allein
Das A und O, der Anfang und das Ende sein.
Das Leben trägest du in deiner Hand,
Und unsre Tage sind bei dir geschrieben;
Dein Auge steht auf Stadt und Land;
Du zählest unser Wohl und kennest unser Leiden,
Ach! gib von beiden,
Was deine Weisheit will, worzu dich dein Erbarmen angetrieben.

Waiting...

Niech ręka Twoja, Panie Nieba,
Będzie jak A i O, jak Alfa i Omega.
Życie wszak nasze w Twej dłoni głęboko.
Dni nasze wszystkie w Twej księdze spisane.
Na dach i pole patrzy Twoje oko.
Mierzysz nasze szczęście i cierpienie znasz;
Ach! Z obu Panie dasz.
Ile cię mądrość Twa skłania i Twe zmiłowanie.

Waiting...

Ach! Oto ramieniu Twemu, Twey benedykcyi mus iedynie
Alphą y Omegą, rospoczynieniem bydź a skończeniem.
Żywot trzymasz Ty rękami swemi,
a dni nasze przy Tobie skreślonemi;
Oko Twe spogląda na gród a ziemie;
rachuiesz nam dobrości a boleści nasze Tobie znanemi,
Ach! z tych y onych zapewni przydanie,
cóż tylko mądrości Twey żądanie, cokolwiek kompasya Twa ma nagotowane.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violoncello piccolo solo, Continuo

Woferne du den edlen Frieden
Vor unsern Leib und Stand beschieden,
So lass der Seele doch dein selig machend Wort.

Wenn uns dies Heil begegnet,
So sind wir hier gesegnet
Und Auserwählte dort!

Waiting...

Jeśliś pokój szlachetny dal
Dla naszych działań, naszych ciał,
To dla dusz zostaw Twe zbawienne słowo nam.

Gdy tak obdarzysz dobrem Twym,
Będziem szczęśliwi w świecie tym,
I wybranymi tam!

Waiting...

Tako, iakożeś mir sprawiedliwy
naszym ciałom a duszycom ustanowił,
tako zwól duszycy używać Mowy Twey czyniącey świętemi.

Skoro wybawienie potykamy owo
stąd tuć ieśmy błogosławionemi
a tamo obranemi!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B e Coro

Continuo

Doch weil der Feind bei Tag und Nacht
Zu unserm Schaden wacht
Und unsre Ruhe will verstören,
So wollest du, o Herze Gott, erhören,
Wenn wir in heiliger Gemeine beten:
Den Satan unter unsre Füße treten.

So bleiben wir zu deinem Ruhm
Dein auserwähltes Eigentum
Und können auch nach Kreuz und Leiden
Zur Herrlichkeit von hinnen scheiden.

Waiting...

Lecz w dzień i noc odwieczny wróg
Chce nas sprowadzić z prawych dróg
I szkodzić nam, nasz pokój niszczyć.
Przeto racz prośbę naszą ziścić,
Gdy we wspólnocie Cię błagamy:
„Szatan niech będzie podeptany!"
Wtedy na chwałę Twoją Panie
Własnością Bożą pozostaniem.
A Ty po trudach naszych daj,
Po krzyżu, znoju, widzieć raj.

Waiting...

Ależ skoro dniem a nocą nieprzyiaciel
czuwa nam ku spustoszeniu,
iżby spokoyność mącił naszą,
stąd chciey bydź, o Panie Boże, ku wysłuchaniu
modłów świętey naszey społeczności:
Niech Szatan zdeptan będzieć pod stopy naszemi.
Stąd ku chwale Twoyey ostawamy
Twe obrane własności,
chcąc po krzyżu a cirzpieniu bydź w możności
stąd odyść ku wspaniałości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Dein ist allein die Ehre,
Dein ist allein der Ruhm;
Geduld im Kreuz uns lehre,
Regier all unser Tun,
Bis wir fröhlich abscheiden
Ins ewig Himmelreich,
Zu wahrem Fried und Freude,
Den Heilgen Gottes gleich.
Indes machs mit uns allen
Nach deinem Wohlgefallen:
Solchs singet heut ohn Scherzen
Die christgläubige Schar
Und wünscht mit Mund und Herzen
Ein seligs neues Jahr.

Waiting...

Tobie tylko pokłony,
Tobie jednemu cześć.
Ród ludzki utrapiony
Cierpliwie krzyż ucz nieść,
Nim świat ten pożegnamy,
Wolni od trwóg i mąk
I wkroczymy w nieba bramy
Między Twych świętych krąg.
Tymczasem niech się stanie
Z nami, co Ty chcesz, Panie.
To szczere jest błaganie
Wiernej gromadki Twej;
Wysłuchaj nas, o Panie,
I dobry rok dać chciej.

Waiting...

Twą iedynie sława bywa,
Twą cześć bywa iedynie;
naucz nas w krzyżu wytrwania,
właday czynami nam wszemi,
dotąd, aż wiesiele odeidziemy
w Królestwo Niebieskie wiekuiste,
ku wiesielu a spokoyności, co prawa,
ze świętemi Bożemi nas zrownasz.
W międzyczasie czyń z nami wszytkiemi
zgodnie z upodobaniami Twemi:
stąd pieią dzisia krotochwili kromie
w krysta wierzące społeczności
wyrażaiąc życzenie ustami a siercem
mieć nowy rok śród szczęsności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo solo
Entstehungszeit: 1. Januar 1725
Text: 1,6: Johannes Herman; 2-5: Umdichtungen eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: Neujahr
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Korekta edytorska: p. Filip Adam Zieliński 14 XI 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i Święto Świętego Jozafata, Biskupa i Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam najczcigodniejszej i najłaskawszej Pani Magister Grażynie Banduchównie. Translation written on 11th of October and 14th of November A.D. 2019 I dedicate to most reverend and most gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników