O ogniu przedwieczny, praźródło miłości

BWV 34 - O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Zesłanie Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 34

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

Waiting...

O ogniu przedwieczny, praźródło miłości

Waiting...

O ogniu wiekuisty, miłości pierwotna przyczyno

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde die Herzen und weihe sie ein.

Lass himmlische Flammen durchdringen und wallen,
Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen.

Waiting...

O ogniu przedwieczny, praźródło miłości,
Rozpal serca nasze i poświęć je sobie.

Niech nas przenikną ognie Twoje, Panie.
Bo chcemy, Najwyższy, świątynią być Tobie.
I w Duszach wierzących znajdź upodobanie!

Waiting...

O ogniu wiekuisty, miłości pierwotna przyczyno,
sierca rozpaliwszy day onych uświęcenie.

Niech płomienie niebiańskie przenikną y płyną,
pragniemy, o Nawiętszy, Twoyą bydź świątynią,
ach, znaydź w duszyc ufności swe upodobanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Herr, unsre Herzen halten dir
Dein Wort der Wahrheit für:
Du willst bei Menschen gerne sein,
Drum sei das Herze dein;
Herr, ziehe gnädig ein.
Ein solch erwähltes Heiligtum
Hat selbst den größten Ruhm.

Waiting...

Panie, wszak serca pamiętają
Prawdę, którą w Twym Słowie mają.
Przebywasz u nas chętnie wielce,
Niech będzie Twoje moje serce,
Niechaj mieszkaniem będzie Pana.
Świątyni, co tak przez Cię wybrana
Najwyższa chwała będzie dana.

Waiting...

Sierca nasze chowaią, Panie,
w sobie Twe Słowo prawdziwości:
przebywać chcesz z ludźmi w bliskości,
niech sierce Twoim pozostanie;
Panie, wnidź w swey łaskawości,
Owa świątynia obrana
nawiętszą chwałą tchnie sama.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Flauto traverso I/II, Violino I/II con sordino, Viola con sordino, Continuo

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen,
Die Gott zur Wohnung ausersehn.

Wer kann ein größer Heil erwählen?
Wer kann des Segens Menge zählen?
Und dieses ist vom Herrn geschehn.

Waiting...

Szczęśliweście, wybrane dusze,
Które Bóg obrał na schronienie!

Tak wielkim szczęściem Jego dary!
Błogosławieństwa nie masz miary!
To wszystko Pana jest zrządzenie.

Waiting...

Cześć wam, duszyce wy obrane
przez Boga na Iego przybytek.

Od kogóż więcsze dobro dane?
Któż zliczy nieprzebrany pożytek?
Toć od Pana uczynione wszytek.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Erwählt sich Gott die heilgen Hütten,
Die er mit Heil bewohnt,
So muss er auch den Segen auf sie schütten,
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt.
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus
Das Wort des Segens aus:

Waiting...

Gdy już namioty wybrał Pan,
W których chce zagościć,
To je pobłogosławi sam.
Nagrodzi siedzibę świętości.
Nad domem, który sobie upodobał
Takie zawoła słowa:

Waiting...

Skoro obrał Bóg szałasy tchnące świętością,
w których zamieszka ze swem zbawieniem,
musi one darzyć benedykcyi łaskawością,
co mieśća świętego bywa nagrodzeniem.
Wypowiada nad poświęconym domem owo
benedykcyi swey Słowo:

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Friede über Israel.
Dankt den höchsten Wunderhänden,
Dankt, Gott hat an euch gedacht.

Ja, sein Segen wirkt mit Macht,
Friede über Israel,
Friede über euch zu senden.

Waiting...

„Pokój nad Izraelem!"
Dziękujcie Jego cudownym rękom.
Bogu waszemu śpieszcie z podzięką!

On was pamięta, Słowem swym daje
Pokój nad Izraelem,
Pokój, co waszym udziałem się staje.

Waiting...

Mir ponad Izraelem.
Dzięki daycie w nawiętsze cudne dłonie,
Dzięki, iż Bóg wspomina Was wiele.

Prawie, benedykcya z mocą działa,
mir ponad Izraelem,
mir wama posyła.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 6. März 1726
Text: unbekannter Dichter
Anlass: 1. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 24 II A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 17 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i x. Hubertowi Kuszpie FSSPX. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 24th of February A.D. 2019 (with the changes implemented on 17th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Father Hubert Kuszpa FSSPX. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników