Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy

BWV 29 - Wir danken dir, Gott, wir danken dir

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wybór rady miejskiej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 29

Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Waiting...

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy

Waiting...

Dziękuiemy Ci, Boże, dziękuiemy Ci

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.

Waiting...

„Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy.
Wzywamy imienia Twego,
opowiadamy cuda Twoje." 

Waiting...

Dziękuiemy Ci, Boże, dziękuiemy Ci a opowiadamy dziwy Twoie.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Violino solo, Continuo

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!

Zion ist noch seine Stadt,
Da er seine Wohnung hat,
Da er noch bei unserm Samen
An der Väter Bund gedacht.

Waiting...

Alleluja, siła, moc
Niech Imieniem będą Pana!

Jego miasto, Syjon, trwa,
Tam On swe mieszkanie ma;
Obietnica ojcom dana.
Wobec dzieci wciąż ma moc. 

Waiting...

Oto chwała, siła wraz z mocnością
bądź Imieniu Nawiętszego!

Syon bywa wciąż grodem Iego,
tamo Onci swe ma mieszkanie
tamo wciąż na nasze pokolenie
przez z Oćcami pakt zawarty ma wspomnienie.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muss für und für
Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!

Waiting...

Pochwalon Bóg!
Dobrze nam się wiedzie.
Bóg wciąż naszą jest ostoją.
W Jego łasce, w świetle stoją
Nasze domy z pałacami.
Mury Pan chroni skrzydłami,
I nam błogosławi wszędzie,
Pokój, wierność tu całuje.
Której w bród
Sprawiedliwość dodana będzie.
Gdzież jest inny taki lud,
Którego Bóg tak miłuje. 

Waiting...

Cześć Bogu! Oto nam się szczęści!
Bóg wciąż naszą dufnością bywa,
Iego ochrona, opieka a światłości
bronią grodu a możnych posiadłości,
krzydły Iego mury pewnie podtrzymuią.
Onci dozwala, iż wszędy benedykcya spływa,
oto wierność, tać całunek składa mirowi,
musi wciąż na nowo
blisko być sprawiedliwości.
W którym innym narodzie ludzie otrzymuią
taką bliskość Boga, takie Iego łaskawości!

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!

Segne die, so uns regieren,
Die uns leiten, schützen, führen,
Segne, die gehorsam sein!

Waiting...

Wspomnij na nas w swej miłości.
Obejmij litością Twą.

Błogosław tych, którzy kierują,
Rządzą i władzę sprawują,
I tych co posłuszni są.

Waiting...

Pamiętay na nas Twem umiłowaniem,
w ramiona weźmi nas swem ulitowaniem!

Połogosław tych, które nami rządzą,
tych, co nas wiodą, chronią, prowadzą,
błogosław tym, nad któremi onych panowanie!

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A e Coro

Continuo

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll
Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen:
Amen!

Waiting...

Do tego nie zapomnij by Twoją ręką,
Panie,Dobrem nas szczodrze
obdarować.
Chwalić Cię będzie miasto i wielbić kraj nasz cały,
Który wszak pełen jest Twej chwały,
Sławić Cię będzie i dziękować,
"A cały lud powie:
Amen!"

Waiting...

Nie przepomniy nadal ramieńmi Twemi
darzyć nas rzeczy dobremi.
Stąd winny
Cię gród nasz z ziemiami naszemi,
który przecie godności Twoich pełny,
sławić przez dzięki a danie,
a wszytki naród winien rzec: niech się stanie!

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Aria A

Organo obligato, Continuo

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!

Waiting...

Alleluja, siła, moc
Niech Imieniem będą Pana! 

Waiting...

Niech sława, zwierzchność potęga
Imienia Nawirzchniego dosięga!

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

8. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

     Sey Lob und Preiß mit Ehren
GOtt Vater / Sohn / und heil’gen
Geist!  Der woll‘ in uns vermehren /
was er uns aus Genad verheist. Daß
wir ihm fest vertrauen/ gäntzlich uns
laß’n auf ihn /  von Hertzen auf ihn
bauen.    Stets uns’r Hertz /  Muth
und Sinn ihm tröstlich soll anhan=
gen.  Darauf sing’n wir zur Stund
Amen ! wir werd’ns erlangen / gläu=
b’n wir aus Hertzens Grund.

Waiting...

Niech dziś ma cześć i chwalę:
Bóg - Ojciec, Syn i Święty Duch!
Niech w nas rozmnaża dalej,
Co nam zapewnił z łaski już!
Zaufać Jem u chcemy
I na Nim oprzeć się,
Więc serca Mu niesiemy,
Odwagę, zmysły swe.
Zaśpiewaj Panu dzisiaj,
Niech „amen " woła brat!
Dojedziemy celu życia
We wierze w nowy świat. 

Waiting... ŚE 584/4

Niech będąć falenie a cześć a dzięki dane
Oćcu, Synowi, Świętemu Duchowi, Bogu!
Pragnie w nas uczynić, iż barziey mnogie
będąć dary z klemencyi przyobiecane,
chcieymy stąd dufać Weń bez wątpliwości,
Nań oprzeć się cale,
z sierca na Nim murować wnętrzności,
nasze sierca, zamierzenia, zmysły ciała
winniśmy Iemu oddać z dufności;
pieśń podnosimy dziś Ci:
niech będzieć tak, cel nasz uyrzy osiągnienie
skoro będziem w nim mieć z sierca zawierzenie.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo
Entstehungszeit: 27. August 1731
Text: unbekannter Dichter; 2. Psalm 75,2; 8: Johann Gramann 1548
Anlass: Ratswechsel, Leipzig 1731
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Transkrypcję ze starodruku z roku od Wcielenia Pańskiego MDCCXVII przygotował p. Filip Adam Zieliński w Czwartek Wielkanocny roku od Wcielenia Pańskiego MMXX.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński w XVII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego i w Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII..

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w trzeci dzień ferialny po X Niedzieli po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIII i XVII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 3rd day of August A.D. 2018 and 6th of October A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników