Nie zna ten, co cierpienie

BWV 209 - Non sa che sia dolore

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński, Jeszcze inne przekłady
Dostępne nagrania:
 • Nancy Argenta, Kantaty 84, 209, 202
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 209

Non sa che sia dolore

Waiting...

Nie zna ten, co cierpienie

Waiting...

Nie wie o boleści tenci

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Nancy Argenta, Kanta...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Violino I/II, Viola, Continuo

Non sa che sia dolore
Chi dall' amico suo parte e non more.
Il fanciullin' che plora e geme
Ed allor che più ei teme,
Vien la madre a consolar.
Va dunque a cenni del cielo,
Adempi or di Minerva il zelo.

Waiting...

Nie zna ten, co cierpienie,
Komu przyjaciel nie odjedzie, a on żyw zostanie.
Chłopca, który cierpi, szlocha,
Kiedy najbardziej się lęka.
Przychodzi pocieszyć matka.
Idź zatem za znakami nieba
Czyń, co każe ci Minerwa.

Waiting...

Nie wie o boleści tenci,
który druha opuściwszy ustrzegnie sie śmierci.
Pacholęcia lamentacye, kawęczenie[1],
a mnożące sie wżdyć bojaźliwe drżenie –
matka przybywa niosąc ji[2] uśmierzenie.
Przeto pódź, wsłuchawszy sie w Niebios wezwanie,
Minerva dla celu Twego wspomożeniem.

[1] Narzekanie, zgryzota.
[2] Mu.

Waiting...
 • Nancy Argenta, Kanta...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo

Parti pur e con dolore
Lasci a noi dolente il core.

La patria goderai,
A dover la servirai;
Varchi or di sponda in sponda,
Propizi vedi il vento e l'onda.

Waiting...

Ruszaj, choć ból ci to sprawia
I nam w sercach ból zostawia.

Będziesz się ojczyzną cieszył,
I jej należycie służył;
Z brzegu na brzeg się przeprawiasz.
Pomyślną falę i wiatr masz.

Waiting...

Wynidź od nas ku wielkiemu żalowi,
ostawiając nasze sierca w żałobie.

Oćczyzna ma radość w Tobie,
będziesz służyć Ty krayowi;
wynidź od brzegu do brzegu
szukaiąc fal a wietru przychylnego.

Waiting...
 • Nancy Argenta, Kanta...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo S

Continuo

Tuo saver al tempo e l'età constrasta,
Virtù e valor solo a vincer basta;
Ma chi gran ti farà più che non fusti
Ansbaca, piena di tanti Augusti.

Waiting...

Ponad wiek uczonyś i ponad swe czasy,
Samych już cnót i zalet do zwycięstwa starczy.
Lecz co cię większym jeszcze niż jesteś uczyni,
To Ansbach, gdzie obrodzili mężowie dostojni.

Waiting...

Uczoność Twa epokę a żywota lata przerasta,
przymioty y waleczność przydadzą tryumfowanie;
ależ uczynion będziesz większym niźliś ieść[1] ninie
skoro przestąpisz Ty pfortę[2] Onoldum[3], Augustów miasta.

[1] arch. jest.
[2] Bramę.
[3] łac. Ansbach.

Waiting...
 • Nancy Argenta, Kanta...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo

Ricetti gramezza e pavento,
Qual nocchier, placato il vento,

Più non teme o si scolora,
Ma contento in su la prora
Va cantando in faccia al mar.

Waiting...

Niechaj troska i lęk cię odbieży
Jak sternika, co gdy wiatr się uśmierzy,

Już nie blednie i się nie boi,
Lecz kontent na kasztelu stoi
I śpiewając morzu stawia czoło.

Waiting...

Wyzbądź sie boyaźni, baźnienia[1],
by[2] żeglarz przy sterze gdaż[3] wietr nie wieye;

który nie jeść przerażon ni bladzieie[4],
ależ[5] wesół trwa na dziobie swey łodzi
a śród pienia w morza oblicze nią wodzi.

[1] Strachu.
[2] Tu: niby.
[3] Gdy.
[4] Blednie.
[5] Ale.

Waiting...
 • Nancy Argenta, Kanta...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Solo: S, Flauto traverso, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: vielleicht 1729
Text: unbekannter Dichter
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Tłumaczono w dniach 12, 13 V A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 23 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 12th and 13th of May A.D. 2018 (with the changes implemented on 23rd day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników