Światłość wschodzi sprawiedliwemu

BWV 195 - Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na śluby
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 195

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen

Waiting...

Światłość wschodzi sprawiedliwemu

Waiting...

Prawemu musi światłość wzeyść zawżdy nowotnie

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Erster Teil

Waiting...

Erster Teil

Waiting...

Część pierwsza

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen
und Freude den frommen Herzen.

Ihr Gerechten, freuet euch des Herrn
und danket ihm und preiset seine Heiligkeit.

Waiting...

„Światłość wschodzi sprawiedliwemu
I radość tym, którzy są prawego serca.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu
I wysławiajcie święte Imię Jego!" 

Waiting...

Prawemu musi światłość wzeyść zawżdy nowotnie
a wiesiele sierca pobożnego.
Prawi, wiesielcież się w Panu
a sławcie świętość Iego.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Dem Freudenlicht gerechter Frommen
Muss stets ein neuer Zuwachs kommen,
Der Wohl und Glück bei ihnen mehrt.
Auch diesem neuen Paar,
An dem man so Gerechtigkeit
Als Tugend ehrt,
Ist heut ein Freudenlicht bereit,
Das stellen neues Wohlsein dar.
O! ein erwünscht Verbinden!
So können zwei ihr Glück eins an dem andern finden.

Waiting...

Światło radości sprawiedliwych
Z dniem każdym się pomnaża
Dodając im dni szczęśliwych.
Tak i tej oto młodej parze,
Którą tak z powodu sprawiedliwości,
Jako i cnoty uczci każdy człowiek,
Dziś zaświtało światło radości
Przynosząc szczęście oraz zdrowie.
O dniu szczęśliwy, coś złączył oboje,
Oto każde z nich w drugim znajdzie szczęście swoje. 

Waiting...

Światłość wiesiela prawych pełnych wiary
nowotne musi przeżywać ożywienie,
statku a szczęsności przy nich pomnożenie.
Takoż y dla oney nowotney pary,
tąć takoż prawość zaleca
iako cnotliwość godna podziwu,
on pobrzask wiesiela gotowym
nowotne dobrości wzniecać.
O! więzi pożądana!
Szczęsność iednego w drugim możność ma bydź odszukana!

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Oboe d'amore I/II, Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Rühmet Gottes Güt und Treu,
Rühmet ihn mit reger Freude,
Preiset Gott, Verlobten beide!

Denn eu'r heutiges Verbinden
Läßt euch lauter Segen enden,
Licht und Freude werden neu.

Waiting...

Bożej oddajcie wiec cześć wierności.
Chwalcie Pana Nieba, Ziemi,
Sławcie Boga, narzeczeni!

Gdyż dzisiejsze połączenie
Otworzy wam łask strumienie.
Odnawia się oto światło radości.

Waiting...

Boża dobrość z wiernością niech będzieć sławiona,
sław Ji śród ożywioney radości,
sław Boga, paro zaręczona!

Toć, iż przychodzi złączyć się dziś Ci
dawa błogosławieństwa bezmiernego nalezienie,
światłości a wiesiela odnowienie.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo S

Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Continuo

Wohlan, so knüpfet denn ein Band,
Das so viel Wohlsein prophezeihet.
Des Priesters Hand
Wird jetzt den Segen
Auf euren Ehestand,
Auf eure Scheitel legen.
Und wenn des Segens Kraft hinfort an euch gedeihet
So rühmt des Höchsten Vaterhand.
Er knüpfte selbst eu'r Liebesband
Und ließ das, was er angefangen,
Auch ein erwünschtes End erlangen.

Waiting...

Więc węzeł spleść ten trzeba nam.
Co tyle szczęścia przepowiada.
Bóg księdza ręką Błogosławieństwo
Na wasz małżeński stan
I na głowy wasze składa.
A kiedy wzrasta w was moc tego błogosławieństwa,
To Bożą rękę wychwalajcie,
Bo wasz miłości węzeł splótł On sam.
Więc temu, co rozpoczął Pan
Wy właściwy koniec dajcie. 

Waiting...

Wiążcie więc węzeł małżeński
dobrobyt wielki przepowiadaiący.
Gest ministerski
błogosławieństwo czyniący
przyda ono waszey parze,
na głowy wasze położy.
A skoro możność błogosławieństwa w was rozkwitnie
sławcie Nawiętszego dłonie,
węzeł miłosny wiążą same one,
daiąc temu, czego uczynił rozpoczynienie,
pożądanego skończenia osiągniecie.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Wir kommen, deine Heiligkeit,
Unendlich großer Gott, zu preisen.

Der Anfang rührt von deinen Händen,
Durch Allmacht kannst du es vollenden
Und deinen Segen kräftig weisen.

Waiting...

Przychodzimy Twoją świętość,
Nieskończony Boże sławić.

Początek w dłoniach Twych spoczywa, Boże;
Koniec mu wszechmoc Twoja dać może
I błogosławieństwo Twoje objawić.

Waiting...

Przybywamy, iżbyśmy moc Twey świątobliwości,
mogli sławić, Boże wielki nieskończenie.

Z dłoni Twych bierze rozpoczynienie
toć, co kres naydzie w Twoyey wszechmocności,
ukazuiąc benedykcye Twe w pełney możności.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Zweiter Teil

Waiting...

Zweiter Teil

Waiting...

Część wtóra

Waiting...

6. Choral

Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Nun danket all und bringet Ehr,
Ihr Menschen in der Welt,
Dem, dessen Lob der Engel Heer
Im Himmel stets vermeldt.

6. Arie

Auf und rühmt des Höchsten Güte
Mit erkäntlichem Gemüthe,
Angenehm vereintes Paar.
Den eurWünschen, den eur Hoffen
Ist nun völlig eingetroffen
Und eur Glück ist offenbar.

 7. Rezitativ

Hoch Edles Paar, du bist nunmehr verbunden,
Itzt warten schon die Seegens vollen Stunden,
Auf dich und dein erhabnes Hauß.
Der Höchste sprach durch seines Dieners Mund
Itzt über Dich den Seegen aus.
Er wird gewiß bekleiben
Und edle Früchte treiben.
So geht nun hin im Frieden
Euch ist ein solches Wohl
Ein daurhafft Wohl beschieden
Das keine Zeit vermindern soll.
Du aber Herr laß itzt Gebeth und Flehen,
Das noch ein mahl zu deinem Throne steigt,
Doch die Erhörung sehen;
Daß deine Gnade sich zu den Verlobten neigt.

 8. Chor

Höchster schencke diesem Paar
Freude die dein Seegen schencket
Gieb daß deine Gnaden hand
Stets in ihrem Ehestand
Glück und Heyl zu ihnen lencket.

Waiting...

Śpieszcie chwalić i dzięki nieść,
Ludzie na świecie wraz,
Temu, komu oddają cześć
Anioły cały czas. 

Waiting...

Dziękuycież wraz oddaiąc chwałę,
ludkowie na świecie całym,
Temu, Którego angielskie zastępy
sławią w Niebiosach: ,,Święty, święty, święty’’.

Aria

Powstańcież nuże a sławcie Nawyższego dobrości
z siercami pełnemi wdzięczności,
paro wspaniale złęczona.
Gdyż toć, w czym dufacie a wasze życzenia
uyrzały ninie pełnię wykonania
a szczęsność wasza wziewiona.

Recytatyw

Arcyszlachetne stadło, odtądeś złęczone,
iuże czekaią godziny szczęsne ninie
Ciebie a domostwo Twe wyniesione!
Nawiętszy rzecze przez usty sługi swego one
ninie nad Tobą benedykcyi Słowo.
Ostanieć z Tobą prawie owo
szlachetne niosąc frukta iście.
Stąd śród miru wynidźcie,
Wam takież powierzono dobrości
co niezmierzoney długości,
iż czas żaden w nich wyrwy nie uczyni.
Ależ Ty, Panie, zwól, iżby modły a żebranie,
co znowu przed stolicę Twę płynie
uyrzały swoye wysłuchanie;
niech klemencya Twa przed narzeczonemi się kłoni.

Chór

Nawiętszy, day oney parze
wiesiele benedykcyi w darze,
dozwól, iżby dłoń Twa miła,
która w stadło ich złęczyła,
ku szczęsności a zdrowiu stale wodziła.

Waiting...
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Violone, Continuo
Entstehungszeit: 1737
Text: unbekannter Dichter; 1. Psalm 97,11-12; 6. Paul Gerhard 1647
Anlass: Trauung
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Trzy części (dodane po końcowym chorale) znalezione w rękopisie dołączonym do oryginału zastąpione zostały w pierwszej wersji przez chorał. Uzupełnił p. F. A. Zieliński 16 V A.D. 2019.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Świętej Teresy z Avili, Dziewicy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Świętego Andrzeja Boboli, Męczennika, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Janneke Stoute. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translation written on 16th of May A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Janneke Stoute. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Komentarze użytkowników