O bramy Syjonu, Jakuba siedziby

BWV 193 - Ihr Tore zu Zion [incomplete]

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wybór rady miejskiej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
  • prof. M. Perz '1995
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 193

Ihr Tore zu Zion [incomplete]

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby

Waiting...

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola

Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch!

Gott ist unsers Herzens Freude,
Wir sind Völker seiner Weide,
Ewig ist sein Königreich.

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby, cieszcie się serdecznie.

Bóg jest radością serca nam,
Myśmy zaś ludem, który pasie Pan.
Trwa Jego Królestwo wiecznie. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Der Hüter Israels entschläft noch schlummert nicht,
Es ist annoch sein Angesicht
Der Schatten unsrer rechten Hand;
Und das gesamte Land
Hat sein Gewächs im Überfluss gegeben.
Wer kann dich, Herr, genug davor erheben?

Waiting...

Nie śpi stróż Izraela, ani też nie drzemie,
Jest po prawicy naszej cieniem
Jego przenajświętsza twarz.
A cały kraj nasz
Obdarzony przez Niego jest aż w nadmiarze.
Cóż Ci za to, Panie, dać możemy w darze? 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Oboe I, Violino I/II, Viola

Gott, wir danken deiner Güte,
Denn dein väterlich Gemüte
Währet ewig für und für.

Du vergibst das Übertreten,
Du erhörest, wenn wir beten,
Drum kömmt alles Fleisch zu dir.

Waiting...

Dobroć Twą, Boże, wysławiamy.
Ojca dobrego wszak w Tobie mamy,
Który strzeże nas na wieki.

Ty przebaczasz winy, Panie,
Wysłuchasz nasze błaganie.
Każdy szuka Twej opieki. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

O Leipziger Jerusalem, vergnüge dich an deinem Feste!
Der Fried ist noch in deinen Mauern,
Es stehn annoch die Stühle zum Gericht,
Und die Gerechtigkeit bewohnet die Paläste.
Ach bitte, dass dein Ruhm und Licht
Also beständig möge dauern!

Waiting...

O ty, lipskie Jeruzalem, raduj się ze święta twego!
Pokój wciąż w twych murach panuje,
Stoi też pewnie fotel sędziego.
Palące wciąż prawość zamieszkuje.
Ach proszę, niech twe światło i twa sława
Na wieki z nami pozostawa!  

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Oboe I

Sende, Herr, den Segen ein,
Lass die wachsen und erhalten,
Die vor dich das Recht verwalten
Und ein Schutz der Armen sein!
Sende, Herr, den Segen ein!

Waiting...

Daj błogosławieństwo, Panie;
Niech ci trwają i wzrastają,
Co na straży prawa stają,
O biednych mają staranie.
Daj błogosławieństwo. Panie! 

Waiting...
  • Koopman
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch!

Gott ist unsers Herzens Freude,
Wir sind Völker seiner Weide,
Ewig ist sein Königreich.

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby, cieszcie się serdecznie.

Bóg jest radością serca nam,
Myśmy zaś ludem, który pasie Pan.
Trwa Jego Królestwo wiecznie. 

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 25. August 1727
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: Ratswechsel
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników