O bramy Syjonu, Jakuba siedziby

BWV 193 - Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wybór rady miejskiej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • prof. M. Perz '1995
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 193

Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby

Waiting...

Cieszcie sie, brony Syońskie, Iakóbów mieszkania!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Violino I/II, Viola

Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch!

Gott ist unsers Herzens Freude,
Wir sind Völker seiner Weide,
Ewig ist sein Königreich.

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby, cieszcie się serdecznie.

Bóg jest radością serca nam,
Myśmy zaś ludem, który pasie Pan.
Trwa Jego Królestwo wiecznie. 

Waiting...

Cieszcie sie, brony Syońskie, Iakóbów mieszkania!
Bóg powodem naszych sierc radowania,

My ieśmy Iego pastwiska narodowie,
Iego Królestwo – wiekuiste owe.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo S

Der Hüter Israels entschläft noch schlummert nicht,
Es ist annoch sein Angesicht
Der Schatten unsrer rechten Hand;
Und das gesamte Land
Hat sein Gewächs im Überfluss gegeben.
Wer kann dich, Herr, genug davor erheben?

Waiting...

Nie śpi stróż Izraela, ani też nie drzemie,
Jest po prawicy naszej cieniem
Jego przenajświętsza twarz.
A cały kraj nasz
Obdarzony przez Niego jest aż w nadmiarze.
Cóż Ci za to, Panie, dać możemy w darze? 

Waiting...

Izraelów opiekun nie zasypia ni drzemkę ucina,
by cień ninie dar Iego Obliczności
przy prawey dłoni naszey się trzyma;
a kraina nasza w całości
ma ku rozkwitowi abundancyę dóbr wzrastaiącą.
Któż w możności Cię, Panie, wysławić wystarczająco?

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Oboe I, Violino I/II, Viola

Gott, wir danken deiner Güte,
Denn dein väterlich Gemüte
Währet ewig für und für.

Du vergibst das Übertreten,
Du erhörest, wenn wir beten,
Drum kömmt alles Fleisch zu dir.

Waiting...

Dobroć Twą, Boże, wysławiamy.
Ojca dobrego wszak w Tobie mamy,
Który strzeże nas na wieki.

Ty przebaczasz winy, Panie,
Wysłuchasz nasze błaganie.
Każdy szuka Twej opieki. 

Waiting...

Boże, dzięki za dobroty boskie,
gdaż Twe usposobienie oycowskie
na wieczne wieki dane zostało.

Odpuszczasz nama nasze zgrzeszenia,
Wysłuchuyesz, skoro czas modlenia,
stąd wszytkie do Ciebie bieży ciało.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

O Leipziger Jerusalem, vergnüge dich an deinem Feste!
Der Fried ist noch in deinen Mauern,
Es stehn annoch die Stühle zum Gericht,
Und die Gerechtigkeit bewohnet die Paläste.
Ach bitte, dass dein Ruhm und Licht
Also beständig möge dauern!

Waiting...

O ty, lipskie Jeruzalem, raduj się ze święta twego!
Pokój wciąż w twych murach panuje,
Stoi też pewnie fotel sędziego.
Palące wciąż prawość zamieszkuje.
Ach proszę, niech twe światło i twa sława
Na wieki z nami pozostawa!  

Waiting...

O, Ierozolimo Lipska, miey w święto Two ukontentowanie!
Mir wciąż między mury Twemi,
trybunalskie krzesła na pewney stoyą ziemi,
a sprawiedliwość w pałacach miewa mieszkanie.
Ach, prośbę składam, iżby sława Twa a Twe światłości
takoż wiecznie chciały u nas gościć!

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Oboe I

Sende, Herr, den Segen ein,
Lass die wachsen und erhalten,
Die vor dich das Recht verwalten
Und ein Schutz der Armen sein!
Sende, Herr, den Segen ein!

Waiting...

Daj błogosławieństwo, Panie;
Niech ci trwają i wzrastają,
Co na straży prawa stają,
O biednych mają staranie.
Daj błogosławieństwo. Panie! 

Waiting...

Ześli benedykcye, Panie,
dozwalaj róść tem wzmocnionem,
które przed Tobą rządzą zakonem,
niech niebożęty będą bronione!
Ześli benedykcye, Panie!

Waiting...
  • Koopman
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Ihr Tore zu Zion, ihr Wohnungen Jakobs, freuet euch!

Gott ist unsers Herzens Freude,
Wir sind Völker seiner Weide,
Ewig ist sein Königreich.

Waiting...

O bramy Syjonu, Jakuba siedziby, cieszcie się serdecznie.

Bóg jest radością serca nam,
Myśmy zaś ludem, który pasie Pan.
Trwa Jego Królestwo wiecznie. 

Waiting...

Wiesielcie sie, pforta Syonu, domostwa Iakóbowe!

Sierca nam Bóg napełnił radością,
Pastwiskiem Iego jesteśmy ludowie,
Korona Iego tchnie wieczną wiecznością.

Waiting...
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A, Coro: S A T B, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 25. August 1727
Text: unbekannter Dichter
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: Ratswechsel
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 28 X A.D. 2018 (ze zmianami wprowadzonemi 21 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Annie Antonowicz. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 28th day of October A.D. 2018 (with the changes implemented on 21st day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mrs. Anna Antonowicz. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników