Dziękujmy Bogu wraz

BWV 192 - Nun danket alle Gott [incomplete]

– Jan Sebastian Bach

Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
  • Gardiner
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 192

Nun danket alle Gott [incomplete]

Waiting...

Dziękujmy Bogu wraz

Waiting...

Terazci Bogu dziękuy, człecze

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch jetzund getan.

Waiting...

Dziękujmy Bogu wraz,
Sercem, usty, rękami,
Bo wielkość Jego spraw,
Objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat,
W opiece swojej miał
I niezliczonych łask,
Dowodów wiele dal. 

Waiting... ŚE 593/1

Terazci Bogu dziękuy, człecze,
ustami, dłońmi y siercem,
Działa rzeczy wielkie wielce,
sprawuie nad nama swą pieczę,
Onci od matki łona,
od kiedyśmy w kolebce,
dawać, iż ieść czyniona
dobroć nama sam kce.

Waiting...
  • Gardiner
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria (Duetto) S B

Flauto traverso I, Oboe I, Violino I/II, Viola, Continuo

Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.

Waiting...

Wieczyście Dobry Bóg
Niech wciąż nam błogosławi,
Radosne serce nam
I błogi pokój sprawi.
Niech On nas w łasce swej
Zachować raczy sam
I od niedoli nas
Wybawi tu i tam. 

Waiting... ŚE 593/2

Bóg, który zasobny do wieka,
pragnie, aby było w żywocie
serce zawżdy wesołe człeka
gdzie miru szlachetnego krocie,
Bóg oto w swey klemencyi
dawa, byśmy zachowani byli
a ode zła wszego trzyma z dala,
tuć y ondzie od biady wyzwala.

Waiting...
  • Gardiner
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Coro

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.

Waiting...

Nich będzie chwała, cześć
I Ojcu, i Synowi,
I hołd równemu Im
Świętemu też Duchowi! 
Jedyny w Trójcy Bóg
Jak od początku trwa,
Tak jest i będzie On -
Cześć wieczną niechaj ma! 

Waiting... ŚE 593/3

Bogu sława, chwała a cześć,
Oćcu a Synowi
y Im obu rownemu
na niebieskiey stolicy,
Bogu Troyiedynemu,
przeto Onci był pierwotnie,
Tenci będzieć y ostanie
sie tak przez wieki iak y ninie.

Waiting...
  • Gardiner
  • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 31. Oktober 1730
Text: Martin Rinckart 1636
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przetłumaczono w dniu 4 I A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 21 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch i p. Zbigniewowi Zygmuntowi Pietraszkowi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on the 4th day of January A.D. 2019 (with the changes implemented on 21st day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch and Mr. Zbigniew Zygmunt Pietraszek. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników