Śpiewajcie Panu pieśń nową

BWV 190 - Singet dem Herrn ein neues Lied

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 190

Singet dem Herrn ein neues Lied

Waiting...

Śpiewajcie Panu pieśń nową

Waiting...

Zaśpiewaycie Panu nowotne pienie!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Herr Gott, dich loben wir!

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Herr Gott, wir danken dir!

Alleluja!

Waiting...

„Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych!
Chwalcie Go bębnem i pląsaniem.
Chwalcie Go na strunach i na flecie!
Boże, chwalimy Cię!
Niech wszystko, co żyje, chwali Pana!
Panie, wielbimy Cię!
Alleluja!" 

Waiting...

Zaśpiewaycie Panu nowotne pienie!
Święta społeczność powinna Go sławić!
Sławcie Go kotłami a zgromadzeniem,
sławcież Go strunami a piszczałkami!
Panie Boże, Ciebie chwalemy!
Wszytko, co dycha niechże sławi Pana!
Panie Boże, Tobie dziękuiemy!
Chwalcie Pana!

Waiting...
 • Masaaki Suzuki & Bac...
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Choral e Recitativo B T A

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Gott, dich loben wir,
Bass
Dass du mit diesem neuen Jahr
Uns neues Glück und neuen Segen schenkest
Und noch in Gnaden an uns denkest.
Herr Gott, wir danken dir,

Tenor
Dass deine Gütigkeit
In der vergangnen Zeit
Das ganze Land und unsre werte Stadt
Vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat.
Herr Gott, dich loben wir,

Alt
Denn deine Vatertreu
Hat noch kein Ende,
Sie wird bei uns noch alle Morgen neu.
Drum falten wir,
Barmherzger Gott, dafür
In Demut unsre Hände
Und sagen lebenslang
Mit Mund und Herzen Lob und Dank.
Herr Gott, wir danken dir!

Waiting...

Boże, chwalimy Cię!
Bas
Za to, że nas w tym nowym roku
Nowym szczęściem i błogosławieństwem obdarowujesz,
A w łaskawej swej pamięci zachowujesz.
Panie, wielbimy Cię! 
Tenor
Za to, że w Twojej szczodrobliwości,
Także i w przeszłości
Strzegłeś naszego drogiego miasta i całego kraju
Od moru, wojny i nieurodzaju.
Boże, chwalimy Cię!
Alt
Bo Twa ojcowska wierność
Jest niewyczerpana, 
Jest z nami nowa każdego rana.
Dlatego w podzięce.
Miłościwy Boże,
Składamy do modlitwy ręce,
I Tobie tak mówimy w pokorze
Sercem, ustami, w każdej życia porze:
Panie, wielbimy Cię! 

Waiting...

Panie Boże, Ciebie chwalemy,
Bas
iżeś z nowego roku nastaniem
nowotnych szczęsności
a benedykcyi uczynił zesłanie,
myśląc o nas w swey łaskawości.
Panie Boże, dziękować Ci chcemy,
Tenor
iżeś chciał nam okazać dar swey dobrości,
w czasie minionym owym,
iżeś kray wszytki a gród nasz wartościowy,
od cen zawyżonych, zarazy, okropności woyny
chciał bronić daiąc czas spokoiny.
Ciebie chwalemy, Boże Panie,
Alt
gdyż oćcowskie Twe oddanie
przez kresu nie wnidzie nigdy bramy,
staiąc się przy nas nowotnym co rano. 
Stąd w modlitwie składamy,
Boże pełen zmiłowania,
dłonie nasze znakiem pokory,
każdy z nas do żywota skończenia skory
ustami a siercem chwałę a dzięki ofiarować!
Panie Boże, chcemy Ci dziękować!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Violino I/II, Viola, Continuo

Lobe, Zion, deinen Gott,
Lobe deinen Gott mit Freuden,
Auf! erzähle dessen Ruhm,
Der in seinem Heiligtum
Fernerhin dich als dein Hirt
Will auf grüner Auen weiden.

Waiting...

Chwal, Syjonie, Boga twego,
Pana twego chwal w radości.
Wstań! Opowiedz chwałę tego,
Co Święty i Nieskończony,
A ciebie wciąż, w swej świętości,
Na błoniach pasie zielonych. 

Waiting...

Sław, Syonie, Twoyego Boga,
Sławże Boga swoyego z wiesielem,
Nuże! Chwałę tęć opowiaday śmiele,
Tenci kroczy kędy święta droga,
będzieć w pasterskiey Cię powinności
paść śród pastwiska zieloności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Es wünsche sich die Welt,
Was Fleisch und Blute wohlgefällt;
Nur eins, eins bitt ich von dem Herrn,
Dies eine hätt ich gern,
Dass Jesus, meine Freude,
Mein treuer Hirt, mein Trost und Heil
Und meiner Seelen bestes Teil,
Mich als ein Schäflein seiner Weide
Auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse
Und nimmermehr aus seinen Armen lasse.
Sein guter Geist,
Der mir den Weg zum Leben weist,
Regier und führe mich auf ebner Bahn,
So fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an.

Waiting...

Niech sobie prosi ziemia cała.
Co się jej marzy według ciała;
A ja jednego,jednego od Pana chcę,
To jedno tylko cieszy mnie:
Żeby Jezus, Radość moja,
Pasterz, Zbawienie i Ostoja,
Duszy najlepsza mej cząsteczka.
Mnie, com jest jego owieczka.
Także w tym roku raczył chronić,
Ramieniem swoim wciąż mnie bronić.
A Duch Jego łaskawy,
Co drogę ku życiu mi wskazuje,
Ku prostym ścieżkom mnie kieruje.
Więc oto w imię Jezusa zacznę rok ten nowy. 

Waiting...

Świat pragnie spełniać iedynie
co miłe dla dusz a ciał;
o iedno proszę Ciebie, Panie,
bych iedno tylko miał,
iżby Iezus, ma radości,
wierny moy pastyrz, balsam a zbawienie,
nadto naylepsze, co w duszy gości,
mię iako owcę, o którą ma staranie,
y tegoż roku
u swego ochronił boku,
w żaden czas z ramion nie wypuszczaiąc.
A duch Iego dobrością przepełniony,
przezeń ieśm ścieszką żywota wiedziony,
niech rządzi mną, drogę prostą wskazuiąc,
tako nowego lata w Iesusa imię rozpoczynienie.

Waiting...
 • Masaaki Suzuki & Bac...
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) T B

Oboe d'amore, Continuo

Jesus soll mein alles sein,
Jesus soll mein Anfang bleiben,
Jesus ist mein Freudenschein,
Jesu will ich mich verschreiben.
Jesus hilft mir durch sein Blut,
Jesus macht mein Ende gut.

Waiting...

Jezus niech mi będzie wszystkim,
Jezus za początek dany.
Jezus jest radości błyskiem.
Do Jezusam przypisany.
Jezus przez krew swoją zbawia.
Jezus dobry koniec sprawia. 

Waiting...

Powinnością mą Iesusa wszytkim mym nazywać,
winienem Iego mieć za swe rozpoczynienie,
poczytywać winienem Go za wiesiela promienie,
winienem doń przywiązanym stale bywać.
Iesus dawa przez swe Krwie wspomożenie,
Iesus czyni dobrym moye skończenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Nun, Jesus gebe,
Dass mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe;
Er segne beides, Stamm und Zweige,
Auf dass ihr Glück bis an die Wolken steige.
Es segne Jesus Kirch und Schul,
Er segne alle treue Lehrer,
Er segne seines Wortes Hörer;
Er segne Rat und Richterstuhl;
Er gieß auch über jedes Haus
In unsrer Stadt die Segensquellen aus;
Er gebe, dass aufs neu
Sich Fried und Treu
In unsern Grenzen küssen mögen.
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.

Waiting...

Niechaj Jezus na rok nowy zechce dać,
By się przezeń namaszczonym dobrze miało dziać.
Niech wszystko błogosławi, pień i gałęzie drzewa.
By szczęście ich sięgało do samego nieba.
Niech Jezus szkołę błogosławić raczy,
Nauczycieli wiernych grono,
Kościół i Słowa Jego słuchaczy,
Sąd i radę ustanowioną.
Nad dachami w tej krainie
Niechaj źródło łaski płynie.
Niech On, Jezus, tym obdarzy nas,
By pokój i wierność cały czas
W granicach naszych się całowały.
Tak w łasce przejdziem rok ten cały. 

Waiting...

Iesus przydawa ninie,
iżby w nowotny on rok żywot mieli
namaszczenie noszący na ciele;
day pniowi a rószczkom swe błogosławienie,
iżby ich szczęsności
wystrzeliły na obłoków wysokości.
Iesus błogosławi Kościół swoy a szkolne mury,
na wierne wsze nauczycielstwo
a słuchaiących Słowa Iego z góry,
nadto na Rady a Sądu mężów, spuszcza błogosławieństwo,
Nad każdym domostwem grodu a każdą rodziną
błogosławieństwa krynice płyną;
Onci dawa, iż oto znowu
mir z wiernością w granicach naszych
ucałuią się, zbliżywszy do się głowy.
Żywiemy stąd w roku wszytkie dnie
chłoniąc ono Boże dobrorzeczenie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Lass uns das Jahr vollbringen
Zu Lob dem Namen dein,
Dass wir demselben singen
In der Christen Gemein;
Wollst uns das Leben fristen
Durch dein allmächtig Hand,
Erhalt deine lieben Christen
Und unser Vaterland.
Dein Segen zu uns wende,
Gib Fried an allem Ende;
Gib unverfälscht im Lande
Dein seligmachend Wort.
Die Heuchler mach zuschanden
Hier und an allem Ort.

Waiting...

Pozwól nam rok ten przeżyć,
By imię chwalić Twe.
By chwałę Twoją szerzyć, 
Chrześcijanie proszą Cię.
Daruj nam żywot długi
Wszechmocną dłonią Twą.
Zachowaj swoje sługi,
Chroń kraj nasz mocą Swą.
Racz nam pobłogosławić,
W pokoju pozostawić.
Niech Słowo Twoje wiernie
Głoszą na cały kraj.
Niech diabeł zginie marnie.
To nam, nasz Panie, daj. 

Waiting...

Niechay rok uyrzy swe skończenie
słysząc imienia Twego falenie,
iżbychmy imieniu Twemu pieli
w krześciian zebrani społeczności;
zechcesz, iżbychmy żywot mieli
dan od Twey dłoni wszechmocności,
umocniy krześciian bliskich sercu Twemu
a zachowanie day krayowi naszemu.
Benedykcye ześlii naszey ziemi,
mir w oney a wszelkiey godzinie.
Niech niezafałszowana płynie
Twa Mowa czyniąca świętemi.
Niech obłudnicy zawstydzonemi
będą tuć a wszędy przed wszemi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Oboe d'amore, Fagotto, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1. Januar 1724
Text: unbekannter Dichter; 1: Psalmen 149,1 150,4 150,6 und Martin Luther 1529; 7. Johannes Herman 1593
Bemerkungen: unvollständig
Anlass: Neujahr
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński 9 VI A.D. 2019 i w Święto Świętej Teresy z Avili, Dziewicy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Mirze Lykosii Raghavacharyi. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translation written on 9th of June A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Mira Lykosia Raghavacharya. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

Komentarze użytkowników