Ufność, którą posiadam

BWV 188 - Ich habe meine Zuversicht

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 188

Ich habe meine Zuversicht

Waiting...

Ufność, którą posiadam

Waiting...

1. Sinfonia

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo
Waiting...
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Ich habe meine Zuversicht
Auf den getreuen Gott gericht,
Da ruhet meine Hoffnung feste.

Wenn alles bricht, wenn alles fällt,
Wenn niemand Treu und Glauben hält,
So ist doch Gott der allerbeste.

Waiting...

Ufność, którą posiadam,
W Panu tylko pokładam.
W Nim mą nadzieję mam.

Gdy wszystko wali się, załamuje,
Kiedy nikt wiary nie dochowuje,
Wtedy najlepszy jest wszak Pan. 

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Gott meint es gut mit jedermann,
Auch in den allergrößten Nöten.
Verbirget er gleich seine Liebe,
So denkt sein Herz doch heimlich dran,
Das kann er niemals nicht entziehn;
Und wollte mich der Herr auch töten,
So hoff ich doch auf ihn.
Denn sein erzürntes Angesicht
Ist anders nicht
Als eine Wolke trübe,
Sie hindert nur den Sonnenschein,
Damit durch einen sanften Regen
Der Himmelssegen
Um so viel reicher möge sein.
Der Herr verwandelt sich in einen grausamen,
Um desto tröstlicher zu scheinen;
Er will, er kann's nicht böse meinen.
Drum lass ich ihn nicht, er segne mich denn.

Waiting...

Bóg dla nas dobra pragnie jedynie,
Choć nieraz człowiek w bólu niemal ginie.
Nawet, gdy Pan swą miłość ukrywa.
Pamięta o nas Jego serce zatroskane.
On swej miłości nie zdolny się wypierać,
Więc nawet gdyby kazał mi umierać,
To w Nim nadzieja ma spoczywa.
Toć Jego oblicze zagniewane
Może być porównane 
Do ciemnej chmury,
Która zakrywa słońca blask,
Lecz przez to deszczem łagodnym z góry
Błogosławieństwo nieba łask
Z szczodrzejszą jeszcze spływa obfitością.
Pan może się okrutnym zdawać,
By tym troskliwszym się okazać;
Nie chce, nie może myśleć źle,
Nie puszczę więc Go, aż pobłogosławi mnie. 

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria A

Violoncello, Organo obligato

Unerforschlich ist die Weise,
Wie der Herr die Seinen führt.

Selber unser Kreuz und Pein
Muss zu unserm Besten sein
Und zu seines Namens Preise.

Waiting...

Wszak ścieżki Pana niezgłębione,
Którymi wybranych swych prowadzi.

Nawet poprzez ból i krzyż
Dobro dla nas może przyjść,
A Imię Jego zostać wywyższone. 

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo S

Violino I/II, Viola, Continuo

Die Macht der Welt verlieret sich.
Wer kann auf Stand und Hoheit bauen?
Gott aber bleibet ewiglich;
Wohl allen, die auf ihn vertrauen!

Waiting...

Wszystkie siły świata kiedyś kres swój mają.
Któż może się oprzeć na pozycji swej i stanie?
Bóg tylko na zawsze zostanie.
Błogosławieni, którzy Mu zaufają! 

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Continuo (Instrumentierung nicht überliefert)

Auf meinen lieben Gott
Trau ich in Angst und Not;
Er kann mich allzeit retten
Aus Trübsal, Angst und Nöten;
Mein Unglück kann er wenden,
Steht alls in seinen Händen.

Waiting...

Bogu, co kocha mnie,
Zaufać w trwodze chcę.
Bezpiecznie mnie prowadzi;
Nieszczęściom mym zaradzi;
Ratuje w biedzie, w mękach.
Wszystko jest w Jego rękach. 

Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo
Entstehungszeit: 17. Oktober 1728
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1728; 6: Lübeck vor 1603
Anlass: 21. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników