Światło radości upragnione

BWV 184 - Erwünschtes Freudenlicht

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Complete Cantatas, Vol. 7 CD 2
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 184

Erwünschtes Freudenlicht

Waiting...

Światło radości upragnione

Waiting...

Waiting...

1. Recitativo T

Flauto traverso I/II, Continuo

Erwünschtes Freudenlicht,
Das mit dem neuen Bund anbricht
Durch Jesum, unsern Hirten!
Wir, die wir sonst in Todes Tälern irrten,
Empfinden reichlich nun,
Wie Gott zu uns den längst erwünschten Hirten sendet,
Der unsre Seele speist
Und unsern Gang durch Wort und Geist
Zum rechten Wege wendet.
Wir, sein erwähltes Volk, empfinden seine Kraft;
In seiner Hand allein ist, was uns Labsal schafft,
Was unser Herze kräftig stärket.
Er liebt uns, seine Herde,
Die seinen Trost und Beistand merket.
Er ziehet sie vom Eitlen, von der Erde,
Auf ihn zu schauen
Und jederzeit auf seine Huld zu trauen.
O Hirte, so sich vor die Herde gibt,
Der bis ins Grab und bis in Tod sie liebt!
Sein Arm kann denen Feinden wehren,
Sein Sorgen kann uns Schafe geistlich nähren,
Ja, kömmt die Zeit, durchs finstre Tal zu gehen,
So hilft und tröstet uns sein sanfter Stab.
Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab.
Auf! Eilt zu ihm, verklärt vor ihm zu stehen.

Waiting...

Światło radości upragnione.
Które rozpala Nowe Przymierze
Poprzez Jezusa, co jest pasterzem.
A my, w dolinach śmierci owce zagubione,
Dziś w pełnej mocy odczuwamy,
Jak dawno upragnionego pasterza przysyła nam Bóg,
Co nasze dusze żywić może,
Duchem i Słowem ze złych dróg
Na drogi nas kieruje Boże.
I my, wybrany Jego lud
Znamy już Jego siłę;
W Jego jednego tylko ręce
Jest to, co dla nas miłe
I co pokrzepić może serce.
Nas, swą owczarnię,On miłuje.
Od ziemskiej próżności nas odwodzi.
Wzrok nasz i serce tak kieruje,
Byśmy na Niego spoglądali
I łasce Jego zaufali.
Ten Pasterz! Który tak kocha swą owczarnię,
Że śmierć za nią przyjmie i męczarnię.
Przed ręką Jego pierzchną wrogowie straszliwi
A troska Jego dusze owiec żywi. 
Tak! Przyjdzie wędrować kiedyś cienistą doliną,
To On zadba łaską swoją abym ja nie zginął.
Za nim aż do grobu pójdziemy z radością!
Nuże! Stańmy już odmienieni przed jego Światłością. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria (Duetto) S A

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gesegnete Christen, glückselige Herde,
Kommt, stellt euch bei Jesu mit Dankbarkeit ein!

Verachtet das Locken der schmeichlenden Erde,
Dass euer Vergnügen vollkommen kann sein!

Waiting...

O Błogosławieni, o owce szczęśliwe,
Stańcie przed Jezusem, śpieszcie doń z wdzięcznością!
We wzgardzie miejcie świata pokusy kłamliwe,
Abyście się pełną cieszyli radością. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo T

Continuo

So freuet euch, ihr auserwählten Seelen!
Die Freude gründet sich in Jesu Herz.
Dies Labsal kann kein Mensch erzählen.
Die Freude steigt auch unterwärts
Zu denen, die in Sündenbanden lagen,
Die hat der Held aus Juda schon zuschlagen.
Ein David steht uns bei.
Ein Heldenarm macht uns von Feinden frei.
Wenn Gott mit Kraft die Herde schützt,
Wenn er im Zorn auf ihre Feinde blitzt,
Wenn er den bittern Kreuzestod
Vor sie nicht scheuet,
So trifft sie ferner keine Not,
So lebet sie in ihrem Gott erfreuet.
Hier schmecket sie die edle Weide
Und hoffet dort vollkommne Himmelsfreude.

Waiting...

O dusze wybrane! Radujcie się wielce,
Bo źródłem wesela jest Jezusa serce.
Rozkoszy tej nazwać żaden człek nie zdoła,
A głos radości także do tych woła,
Co skuci w grzechu tkwią kajdanach:
Zerwała je mężna dłoń naszego Pana.
Dawid przy nas stoi.
Ręki jego dzielnej wrogów rząd się boi.
Bo kiedy Bóg z mocą broni swego stada,
Gdy gniew Jego widzi złych wrogów gromada,
I gdy niestraszna Mu śmierć sroga
I krzyż za owce swe przyjmuje,
To im nie grozi żadna trwoga:
Owczarnia się u swego Boga wielce raduje.
Tu łąki zielone ma dla siebie,
Tam nadzieję na radość doskonalą w niebie. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violino solo, Continuo

Glück und Segen sind bereit,
Die geweihte Schar zu krönen.

Jesus bringt die güldne Zeit,
Welche sich zu ihm gewöhnen.

Waiting...

Szczęście, radość są gotowe,
I korona na tę głowę,
Co się do Pana przyznaje;
Jezus jej czas zloty daje. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Flauto traverso I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Herr, ich hoff je, du werdest die
In keiner Not verlassen,
Die dein Wort recht als treue Knecht
Im Herzn und Glauben fassen;
Gibst ihn' bereit die Seligkeit
Und lässt sie nicht verderben.
O Herr, durch dich bitt ich, lass mich
Fröhlich und willig sterben.

Waiting...

Panie! Ty nie opuścisz tych,
W żadnej życia potrzebie,
Co słuchają słów świętych Twych;
Przyznają się do Ciebie.
Radością darzysz już w te dni,
Nie dasz na zmarnowanie.
Więc proszę Ciebie, pozwól mi
Z pogodą umrzeć, Panie. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Guter Hirte, Trost der Deinen,
Lass uns nur dein heilig Wort!

Lass dein gnädig Antlitz scheinen,
Bleibe unser Gott und Hort,
Der durch allmachtsvolle Hände
Unsern Gang zum Leben wende!

Waiting...

O dobry Pasterzu! Tyś naszą ostoją!
Pozostaw nam świętą Ewangelię Twoją,

Zostaw oblicza Twego blask!
Bogiem nam bądź, twarzy nie odwracaj,
A ręką Twoją pełną łask
Ku życiu nasze kroki zwracaj. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Ton Koopman and Amst...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 30. Mai 1724
Text: unbekannter Dichter; 5: Anarg von Widerfels 1526
Anlass: 3. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński 13 VII A.D. 2019.

Komentarze użytkowników