Przywdziej duszo strój odświętny

BWV 180 - Schmücke dich, o liebe Seele

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 20 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 180

Schmücke dich, o liebe Seele

Waiting...

Przywdziej duszo strój odświętny

Waiting...

1. Coro

Flauto I/II, Oboe I/II (Oboe da caccia), Violino I/II, Viola, Continuo

Schmücke dich, o liebe Seele,
Lass die dunkle Sündenhöhle,
Komm ans helle Licht gegangen,
Fange herrlich an zu prangen;
Denn der Herr voll Heil und Gnaden
Läßt dich itzt zu Gaste laden.
Der den Himmel kann verwalten,
Will selbst Herberg in dir halten.

Waiting...

Przywdziej, duszo, strój odświętny,
Wznieś się nad ten padół smętny,
Porzuć mrok, chodź w świetle dziennym,
Bowiem Pan twój, co rad zbawia,
Stół godowy ci zastawia.
Pan, co w niebie ma swe włości,
W sercu twoim dziś zagości. 

Waiting... ŚE 409/1
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Flauto traverso, Continuo

Ermuntre dich: dein Heiland klopft,
Ach, öffne bald die Herzenspforte!

Ob du gleich in entzückter Lust
Nur halb gebrochne Freudenworte
Zu deinem Jesu sagen musst.

Waiting...

Nabierz otuchy: twój Zbawca puka,
Ach, otwórz szybko serca bramy!

Nawet, gdy tylko słowa nieskładne, 
Gdyś tak w radości zakłopotany,
Twe usta Panu powiedzieć władne. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo e Choral S

Violoncello piccolo, Continuo

Wie teuer sind des heilgen Mahles Gaben!
Sie finden ihresgleichen nicht.
Was sonst die Welt
Vor kostbar hält,
Sind Tand und Eitelkeiten;
Ein Gotteskind wünscht diesen Schatz zu haben
Und spricht:
Ach, wie hungert mein Gemüte,
Menschenfreund, nach deiner Güte!
Ach, wie pfleg ich oft mit Tränen
Mich nach dieser Kost zu sehnen!
Ach, wie pfleget mich zu dürsten
Nach dem Trank des Lebensfürsten!
Wünsche stets, dass mein Gebeine
Mich durch Gott mit Gott vereine.

Waiting...

Jakże cenne są Świętej Wieczerzy dary!
Nic im na świecie nie dotrzyma miary.
W czym reszta świata Widzi wartości,
To tylko błyskotki i próżności.
Bożego dziecka dusza tylko tym skarbem chce być bogata,

I powiada:
Me zgłodniałe serce czeka
Twej dobroci dla człowieka.
Ach, jak czekam we łzach cały
Na twój pokarm doskonały.
Jak wielkie pragnienie moje
Za Twoim życia napojem!
Stale chcę, by moje ciało
W jedność z Bogiem już się zlało. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Flauto I/II, Continuo

Mein Herz fühlt in sich Furcht und Freude;
Es wird die Furcht erregt
Wenn es die Hoheit überlegt
Wenn es sich nicht in das Geheimnis findet,
Noch durch Vernunft dies hohe Werk ergründet.
Nur Gottes Geist kann durch sein Wort uns lehren,
Wie sich allhier die Seelen nähren,
Die sich im Glauben zugeschickt.
Die Freude aber wird gestärket,
Wenn sie des Heilands Herz erblickt
Und seiner Liebe Größe merket.

Waiting...

Me serce czuje w sobie radość oraz trwogę:
Lęku jest pełne cale,
Kiedy rozważa Bożą chwalę,
Kiedy się z tajemnicą pogodzić nie może,
Kiedy zgłębić próbuje wielkie dzieła Boże.
Tylko Duch Święty przez swoje słowo nas poucza,
I tym się żywi każda ludzka dusza,
Która jest wiarą przepełniona.
Lecz radość będzie wzmożona,
Gdy dusza ujrzy już serce Jezusa,
O Jego miłości sama się przekona. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria S

Flauto I/II, Oboe I/II (Oboe da caccia), Violino I/II, Viola, Continuo

Lebens Sonne, Licht der Sinnen,
Herr, der du mein alles bist!

Du wirst meine Treue sehen
Und den Glauben nicht verschmähen,
Der noch schwach und furchtsam ist.

Waiting...

Słońce życia, światło duszy,
Panie, tyś jest wszystkim mym!

Ty mą wierność zauważysz,
Wiary mej nie zlekceważysz,
Choć jest słaba w sercu mdłym. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo B

Continuo

Herr, lass an mir dein treues Lieben,
So dich vom Himmel abgetrieben,
Ja nicht vergeblich sein!
Entzünde du in Liebe meinen Geist,
Dass er sich nur nach dem, was himmlisch heißt,
Im Glauben lenke
Und deiner Liebe stets gedenke.

Waiting...

Niech miłość Twoja, co tak wierna była,
Że Ciebie z nieba przepędziła,
Daremna nie będzie.
Rozpal w miłości mojego ducha!
Niech się w swej wierze tego tylko słucha,
Co go uświęci,
I niech Twą miłość ma w pamięci. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Continuo

Jesu, wahres Brot des Lebens,
Hilf, dass ich doch nicht vergebens
Oder mir vielleicht zum Schaden
Sei zu deinem Tisch geladen.
Lass mich durch dies Seelenessen
Deine Liebe recht ermessen,
Dass ich auch, wie itzt auf Erden,
Mög ein Gast im Himmel werden.

Waiting...

Jezu, Ty żywota chlebie,
Daj, bym godnie przyjął Ciebie.
Niech nie spotka mnie karanie
Za niegodne spożywanie!
Daj, bym Tobą pokrzepiony,
W Twej miłości utwierdzony,
Tak jak teraz, tu na ziemi,
W niebie gościem był z świętymi. 

Waiting... ŚE 409/6
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto I/II, Flauto traverso, Oboe, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo, Continuo
Entstehungszeit: 22. Oktober 1724
Text: 1,3,7: Johann Franck 1653; 2,4-6: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: 20. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński 11 i 13 VIII 2019 A.D.

Komentarze użytkowników