I po imieniu woła owce swoje

BWV 175 - Er rufet seinen Schafen mit Namen

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Wtorek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 175

Er rufet seinen Schafen mit Namen

Waiting...

I po imieniu woła owce swoje

Waiting...

Onci wywołuie owce swe po imieniu

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Recitativo T

Flauto dolce I-III, Continuo

Er rufet seinen Schafen mit Namen und führet sie hinaus.

Waiting...

I po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.

Waiting...

Onci wywołuie owce swe po imieniu a wyprowadza one precz.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Flauto dolce I-III, Continuo

Komm, leite mich,
Es sehnet sich
Mein Geist auf grüner Weide!

Mein Herze schmacht,
Ächzt Tag und Nacht,
Mein Hirte, meine Freude.

Waiting...

Przyjdź, prowadź mnie.
Duch stąpać chce
Po łąkach w zieloności.

Tu usycham,
Do Cię wzdycham,
Pasterzu, ma radości.

Waiting...

Pódź, iżbyś wiódł mię,
oto stęsknił się
duch moy za pastwiskami zielonemi!

Sierce me marnieie,
zawodzi czy noc czy dnieie,
pastyrzu moy, wiesiele me na ziemi!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo T

Continuo

Wo find ich dich?
Ach, wo bist du verborgen?
O! Zeige dich mir bald!
Ich sehne mich.
Brich an, erwünschter Morgen!

Waiting...

Gdzie jesteś Ty?
Gdzieś ukrył się przed światem?
O! Pokaż mi się zaraz!
Ma dusza drży
Z tęsknoty za dnia światłem.

Waiting...

Kędy mi Cię naleźć?
Ach, kędy przebywasz w skrytości?
O! Ukaż się śpiesznie!
Tkwię tuć śród tęskności.
Nastań, żądane świtanie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violoncello piccolo solo, Continuo

Es dünket mich, ich seh dich kommen,
Du gehst zur rechten Türe ein.
Du wirst im Glauben aufgenommen
Und musst der wahre Hirte sein.
Ich kenne deine holde Stimme,
Die voller Lieb und Sanftmut ist,
Dass ich im Geist darob ergrimme,
Wer zweifelt, dass du Heiland seist.

Waiting...

Ty już nadciągasz, zda się mi,
Przechodzisz przez właściwe drzwi.
Przyjęty będziesz w szczerej wierze,
Musisz prawdziwym być pasterzem.
Poznaję Twój łagodny śpiew,
Miłości on jest pieniem.
Na tego wszakże czuję gniew,
Kto wątpi, żeś zbawieniem.

Waiting...

Iako mi się zdaie, widzę Cię, zawitay,
przestępuiesz przez prawe wrota,
przyiętym bywasz przez wierzenie,
Tyś pastyrz prawy, Ty iedynie.
Rozpoznawam Twoy głos nadobny,
w umiłowanie a łagodę zasobny,
stąd w duchu ieśmy zagniewany
na onych, co wątpią, iżeś iest Panem.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo A B

Violino I/II, Viola, Continuo

Alt
Sie vernahmen aber nicht, was es war, das er zu ihnen gesaget hatte.

Bass
Ach ja! Wir Menschen sind oftmals den Tauben zu vergleichen:
Wenn die verblendete Vernunft nicht weiß, was er gesaget hatte.
O! Törin, merke doch, wenn Jesus mit dir spricht,
Dass es zu deinem Heil geschicht.

Waiting...

Alt
„Lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił."

Bas
Ach tak! My ludzie często przypominamy głuchych,
Gdy zaślepiony umysł nie wie, co On mówił.
O! Głupcze pamiętaj: gdy Jezus do Ciebie się zwraca,
To ku zbawieniu Cię nawraca.

Waiting...

Alt:
Ony ależ nie poyęli, czymże było toć, cóż Onci knim prawił.

Bas:
Ach, prawie! My, ludkowie, częstokroć z gardlicami zrównani w możności:
skoro myśl oślepła nie poymuye, cóż Onci prawił.
O! bezrozumna, wyrozumiey, iż skoro Iesus z Tobą rzecze
Zbawienie Twoye ma na pieczy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria B

Tromba I/II, Continuo

Öffnet euch, ihr beiden Ohren,
Jesus hat euch zugeschworen,
Dass er Teufel, Tod erlegt.

Gnade, Gnüge, volles Leben
Will er allen Christen geben,
Wer ihm folgt, sein Kreuz nachträgt.

Waiting...

Uszy moje się otwórzcie,
W słowie Jego ufność złóżcie,
Ze zabije On śmierć srogą.

Łaskę, by żyć życiem pełnym
Chce dać Jezus wszystkim wiernym,
Którzy krzyża pójdą drogą.

Waiting...

Uszu oboye, roztwórzcież się,
Iesus złożył wam przyrzeczenie,
iż Onci nad diabłem, śmircią zwycięstwo odniesie.
Łaskę, żywot opwity, rozradowanie
wszem krześcianom powierzy,
temu, kto za nim, krzyż swoy niosąc, podąży.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Flauto dolce I-III, Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Nun, werter Geist, ich folg dir;
Hilf, dass ich suche für und für
Nach deinem Wort ein ander Leben,
Das du mir willt aus Gnaden geben.
Dein Wort ist ja der Morgenstern,
Der herrlich leuchtet nah und fern.
Drum will ich, die mich anders lehren,
In Ewigkeit, mein Gott, nicht hören.
Alleluja, alleluja!

Waiting...

Idę już, Duchu śladem Twym.
Spraw, abym szukał w świecie tym
Za słowem Twym i nowym życiem,
Które z laski dajesz obficie.
Twe słowo jak gwiazda błyska,
Z oddali widna i z bliska.
Jeśli gdzieś inna jest nauka,
To nie chcę tej nauki szukać.
Alleluja, alleluja!

Waiting...

Drogi duchu, podążam za Tobą ninie;
iżbym szukał ja okaż wspomożenie
żywota inszego według Twego Słowa,
które mi dasz przez swą klemencyę.
Słowo Twe prawie gwiazda zarankowa
wspaniale świecąca blisko a dalece.
Stąd pragnę tych, co insze nauki daią
nie słuchać, Boże moy, póki wieki trwaią.
Pochwalon bądź, pochwalon bądź, Panie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: A T B, Coro: S A T B, Tromba I/II, Flauto dolce I-III, Violino I/II, Viola, Violoncello piccolo solo, Continuo
Entstehungszeit: 22. Mai 1725
Text: Christiane Mariane von Ziegler 1728; 1: Johannes 10,3; 5: Johannes 10,6; 7: Johann Rist 1651
Anlass: 3. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Świętej Teresy z Avili, Dziewicy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Świętego Bartłomieja, Apostoła, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Ramonie Woyno. Translation written on 24th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mrs. Ramona Woyno.

Komentarze użytkowników