O ciało wywyższone!

BWV 173 - Erhöhtes Fleisch und Blut

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Audycje radiowe prof. Mirosława Perza, 2012-2015
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 173

Erhöhtes Fleisch und Blut

Waiting...

O ciało wywyższone!

Waiting...

Ciało a krwie wyniesione

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Erhöhtes Fleisch und Blut,
Das Gott selbst an sich nimmt,
Dem er schon hier auf Erden
Ein himmlisch Heil bestimmt,
Des Höchsten Kind zu werden,
Erhöhtes Fleisch und Blut!

Waiting...

O, ciało wywyższone!
Które sam Bóg przyjmuje, Któremu już na ziemi Niebiańskie szczęście ofiaruje, Ze się w Jego dziecię zmieni. O, ciało wywyższone! 

Waiting...

Ciało a krwie wyniesione,
teć przez Boga samego na się przyięte,
temi Przezeń tuć ziemie iuże sprawione,
iże zbawienie niebieskie zrządzone,
iżby Nawiętszego bydź dziecięciem,
ciało a krwie wyniesione!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Flauto traverso I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Continuo

Ein geheiligtes Gemüte
Sieht und schmecket Gottes Güte.
Rühmet, singet, stimmt die Saiten,
Gottes Treue auszubreiten!

Waiting...

O, umyśle uświęcony!
Dobroć Bożą chciej smakować,
Chwaląc śpiewaj i strój struny!
Wierność Jego masz zwiastować. 

Waiting...

Stan ducha znaczony świętością
ogląda roskoszuiąc się Bożą dobrością.
Struny szarpiąc sławcie pieniem,
Boże rozkrzewiaycie oddanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Violino I/II, Viola, Continuo

Gott will, o ihr Menschenkinder,
An euch große Dinge tun.

Mund und Herze, Ohr und Blicke
Können nicht bei diesem Glücke
Und so heilger Freude ruhn.

Waiting...

Chce Bóg, o człowiecze dzieci,
Wielkie rzeczy z wami począć.

Usta, serce, uszy, oczy
Nie mogą przy tej rozkoszy
I radości takiej spocząć.

Waiting...

Oto Bóg pragnie, dziatki człecze,
wielkie wam uczynić rzeczy.

Usta z siercem, óczmi a uszyma,
niezdolne przy owey szczęsności
a wiesielu świętem ostać w spokoyności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria (Duetto) B S

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Bass
So hat Gott die Welt geliebt,
Sein Erbarmen
Hilft uns Armen,
Dass er seinen Sohn uns gibt,
Gnadengaben zu genießen,
Die wie reiche Ströme fließen.

Sopran
Sein verneuter Gnadenbund
Ist geschäftig
Und wird kräftig
In der Menschen Herz und Mund,
Dass sein Geist zu seiner Ehre
Gläubig zu ihm rufen lehre.

beide
Nun wir lassen unsre Pflicht
Opfer bringen,
Dankend singen,
Da sein offenbartes Licht
Sich zu seinen Kindern neiget
Und sich ihnen kräftig zeiget.

Waiting...

Bas
Tak Bóg świat umiłował,
Przez litość swoją,
Co nam ostoją,
Że Syna swego ofiarował;
Dar łaski dał niewyczerpany,
Co płynie jak strumień wezbrany.

Sopran
Od Niego wszak jest nam dane
Nowe przymierze,
Nie na papierze
Lecz w ustach, sercach jest zapisane,
Ze Jego Duch, na Jego cześć
W wierze modlitwę nauczy nieść.

Oba głosy
Spełnijmy nasze powinności,
Ofiarę dajmy,
Dzięki śpiewajmy,
Że objawienie dał Światłości,
Co dana nam wśród grzechu nocy,
I co jaśnieje w pełnej mocy.

Waiting...

Bas:
Takim oto Bóg świat obdarzył zmiłowaniem,
dzięki Iego litości
mamy, niebożęty, wspomożenie,
iż Onci Swego dawa Syna,
iżbyśmy pocztów używali łaskawości
co by opwite strumienie płyną.

Sopran:
Odnowione przymierze Iego łaskawości
działa
a siła iego niemała
w człeczych sierca a ust trwa wnętrzności,
iżby Duch Iego chwałę Mu mnożący
nauczał, iako doń wołać wierzących.

Oba:
Ninieśmy w powinności
z pocztem pośpieszyć śmiało,
nieść pienie wdzięczności,
iżby okazane Przezeń lśnienie
ku dziatkom swym się skłoniło
a siłę onym swą wziewiło.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo (Duetto) S T

Continuo

Unendlichster, den man doch Vater nennt,
Wir wollen dann das Herz zum Opfer bringen,
Aus unsrer Brust, die ganz vor Andacht brennt,
Soll sich der Seufzer Glut zum Himmel schwingen.

Waiting...

Ojcze, wołamy, choć Tyś nieskończony,
Chcemy Ci serca nasze na ofiarę nieść.
Do Ciebie płynie z piersi rozmodlonej
Tych westchnień żar, co aż do Nieba chcą się wznieść.

Waiting...

Boże nieogarniony, Ciebie Oyćem człek zwie,
chcemy stąd sierce nieść Ci ku ofierze,
z piersi nam, która cale nabożeństwem płonie,
winno ku Niebu wznieść się ogienne wzdychanie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Rühre, Höchster, unsern Geist,
Dass des höchsten Geistes Gaben
Ihre Würkung in uns haben.
Da dein Sohn uns beten heißt,
Wird es durch die Wolken dringen
Und Erhörung auf uns bringen.

Waiting...

Porusz ducha w nas w ten czas.
Daj, by miały w nas, o Panie,
Dary Ducha swe działanie.
Uczył Pan modlitwy nas,
Więc przeniknie ta przez chmury,
Posłuchanie da nam z góry.

Waiting...

Tkniy, Nawirzchni, ducha naszego,
iżbyśmy Ducha poczty nawiętszego
pomnożyli w naszych wnętrznościach.
Skoro Twoy Syn do modlitwy wzywa
tać przez obłoki do Cię pływa
a wysłuchaną będzieć na wysokościach.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • prof. M. Perz
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 29. Mai 1724
Text: unbekannter Dichter
Anlass: 2. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w Święto Świętej Teresy z Avili, Dziewicy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Ścięcie Świętego Jana Chrzciciela roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduc i p. Tomaszowi Maciejewskiemu. Translation written on 29th of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Mr. Tomasz Maciejewski.

Komentarze użytkowników