Rozbrzmijcie, wy pieśni i struny czarowne!

BWV 172 - Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Zesłanie Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 172

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!

Waiting...

Rozbrzmijcie, wy pieśni i struny czarowne!

Waiting...

Rozlec wam się, piosnki, rozdźwięczcie się, struny!

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!
O seligste Zeiten!
Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten.

Waiting...

Rozbrzmijcie, wy pieśni i struny czarowne!
O czasy cudowne!
Chce Bóg, by Świątyni dusze były godne. 

Waiting...

Rozlec wam się, piosnki, rozdźwięczcie się, struny!
O nayszczęśnieysze godziny!
Bóg pragnie duszyce obrócić w świątynie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten,
und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.

Waiting...

„Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego
przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go,
I do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy." 

Waiting...

Który miłość k mię czuie
Słowa mego dochowuie
a Ociec moy obdarzy darem go miłości
a u Niego zagościm
a mieszkać będziem w Iego bliskości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Tromba I-III, Tamburi, Fagotto, Continuo

Heiligste Dreieinigkeit,
Großer Gott der Ehren,

Komm doch, in der Gnadenzeit
Bei uns einzukehren,
Komm doch in die Herzenshütten,
Sind sie gleich gering und klein,
Komm und lass dich doch erbitten,
Komm und ziehe bei uns ein!

Waiting...

O Trójco Przenajświętsza,
Wielki Boże chwały,

Przyjdź do nas w łaski święta,
Nawiedź nasz kraj cały.
W sercach naszych znajdź schronienie,
Choć są tak małe, dom tu znajdź;
Przyjdź i przyjmij zaproszenie,
Przyjdź, prosimy, do nas zajdź. 

Waiting...

ŚŚŚ. TROYCO naypełnieyszey świętości,
wielki Boże sławy,

przydź przeto, w czasie łaskawości
ku nas blisko staway,
póidź tedy w sierca namioty,
mimo ich nędzy a ciasnoty,
chodź więc daiąc się uprosić,
nuże, wnidź w nasze wnętrzności.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T

Violino I/II, Viola I/II, Continuo

O Seelenparadies,
Das Gottes Geist durchwehet,

Der bei der Schöpfung blies,
Der Geist, der nie vergehet;
Auf, auf, bereite dich,
Der Tröster nahet sich.

Waiting...

O raju dusz!
Gdzie Boży Duch jako wiatr wieje,

Co przy stworzeniu dmuchał już,
Duch, który nigdy nie przeminie.
Czyń więc przygotowania twe.
Bo Pocieszyciel zbliża się. 

Waiting...

O, kraino dusznego odpoczynienia,
ono Duchem Boga tchnie,
Tenci wiał przy dziele stworzenia,
On Duch kresu niemaiący;
nuże, nużeż, gotuy się,
bliży się Pocieszaiący.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) S A

Oboe, Violoncello obligato

Seele (S), Heiliger Geist (A)
Sopran
Komm, lass mich nicht länger warten,
Komm, du sanfter Himmelswind,
Wehe durch den Herzensgarten!
Alt
Ich erquicke dich, mein Kind.
Sopran
Liebste Liebe, die so süße,
Aller Wollust Überfluss,
Ich vergeh, wenn ich dich misse.
Alt
Nimm von mir den Gnadenkuss.
Sopran
Sei im Glauben mir willkommen,
Höchste Liebe, komm herein!
Du hast mir das Herz genommen.
Alt
Ich bin dein, und du bist mein!

Waiting...

Anima
Więc już nie zwlekaj, nadejść chciej!
Przyjdź już łagodny wietrze z Nieba,
Przez mego serca ogród wiej!
Spiritus Sanctus
Wzmocnię cię, dziecię, gdy będzie trzeba.
Anima
Me Kochanie, ma Miłości,
Ginę, gdy mi Cię brakuje.
W Tobie źródło jest radości. 
Spiritus Sanctus
Łaski dotknięciem cię pocałuję.  
Anima
W wierze Cię witam, raduję się wielce,
Najwyższa Miłości, przekrocz próg mój!
Tyś już zabrała mi moje serce. 
Spiritus Sanctus
Ty jesteś moja, a jam jest twój!

Waiting... !!! sprawdzić

Sopran
Póidzi, skróć moie oczekiwanie,
przydź, Ty lekki podmuchu wietru niebieskiego,
wioń śród ogrodów sierca mego!
Alt
Ia Twym, me dziecię, pokrzepieniem.
Sopran
Tyś słodka tak, nayukochańsza miłości,
Tyś iest nadmiar rozkoszności,
przeminę, skoro Cię nie uczuię.
Alt
Weźmi całunek klemencyi ode mię.
Bądź mi wierzeniu pozdrowione przez wierzenie,
wnidź, nawierzchnie umiłowanie!
Sierce moie sobie wziąłeś.
Sopran
Iam iest Twoie, Ty zasię moieś.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo

Von Gott kömmt mir ein Freudenschein,
Wenn du mit deinen Äugelein
Mich freundlich tust anblicken.
O Herr Jesu, mein trautes Gut,
Dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut
Mich innerlich erquicken.
Nimm mich
Freundlich
In dein Arme, dass ich warme werd von Gnaden:
Auf dein Wort komm ich geladen.

Waiting...

Gdy na mnie swój kierujesz wzrok,
Jest mi, jak gdyby z nieba Bóg
Słał w noc mą jasny promień!
Ach, Jezu, słowa Twego siew,
Twój Duch, Twe ciało, Twoja krew
Są jak ożywczy strumień!
Weź mnie, Panie!
W ręce swoje, łaski zdroje spuść na nowo!
Patrz , przychodzę na Twe słowo! 

Waiting... ŚE 105/4

Od Boga k’mię lecą wiesiela światłości,
skoro Ty Twemi oczyma
spoglądasz z chęcią przyiazną.
O Panie Iesu, zaufana dobrości,
Ty Mową, Duchem swym, ciałem swym a krwią własną
pokrzepiasz me wnętrzności.
Weźmi mię
przyiaźliwie
w swe ramiona, iżbym ogrzał się w łaskawości:
dla Mowy Twey przybywam zaproszenia.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro

Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten!
O seligste Zeiten!
Gott will sich die Seelen zu Templen bereiten.

Waiting...

Rozbrzmijcie, wy pieśni i struny czarowne!
O czasy cudowne!
Chce Bóg, by Świątyni dusze były godne. 

Waiting...

Day się słyszeć, pienie, struny, ozwicie się!
O naywięcey błogi czasie!
Oto Bożym zamysłem duszom świątynie brać na się.

Waiting...
 • Gardiner
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe, Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Fagotto, Violoncello, Organo obligato, Continuo
Entstehungszeit: 20. Mai 1714
Text: wahrscheinlich Salomo Franck; 2: Johannes 14,23; 6: Philipp Nicolai 1599
Anlass: 1. Pfingstfesttag
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Tekst poprawiony i uzupełniony przez p. Filipa Adama Zielińskiego 1 V A.D. 2019.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Świętego Bonifacego, Biskupa i Męczennika, oraz Środę Suchych Dni Września roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 5th of June and 25th of September A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników