Jak imię Twoje Boże

BWV 171 - Gott, wie dein Name

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 171

Gott, wie dein Name

Waiting...

Jak imię Twoje Boże

Waiting...

Bożeż, iako Twe imię

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm
bis an der Welt Ende.

Waiting...

„Jak imię Twoje, Boże,
Tak i chwalą Twoja sięga krańców ziemi." 

Waiting...

Bożeż, iako Twe imię, tako y cześć Twa po kres świata.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria T

Violino I/II, Continuo

Herr, so weit die Wolken gehen,
Gehet deines Namens Ruhm.

Alles, was die Lippen rührt,
Alles, was noch Odem führt,
Wird dich in der Macht erhöhen.

Waiting...

Dokąd chmury wiatr gnać może,
Tam jest sławne Imię Twe.

Wszystko to, co usta ma,
Wszystko, co przy życiu trwa,
Chce Cię w mocy chwalić, Boże. 

Waiting...

Panie, kędyż obłoki wędruią
iest cześć Imienia Twego.

Wszytko, co wargi porusza,
wszytko, w czym dycha ieszcze dusza,
wywyższać będzie Boga mocnego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo A

Continuo

Du süßer Jesus-Name du,
In dir ist meine Ruh,
Du bist mein Trost auf Erden,
Wie kann denn mir
Im Kreuze bange werden?
Du bist mein festes Schloss und mein Panier,
Da lauf ich hin,
Wenn ich verfolget bin.
Du bist mein Leben und mein Licht,
Mein Ehre, meine Zuversicht,
Mein Beistand in Gefahr
Und mein Geschenk zum neuen Jahr.

Waiting...

Jezus, o ty, tak słodkie imię!
W tobie mój pokój jest jedynie.
Tyś mym na ziemi pocieszeniem.
Jakże by więc się mogło stać,
Bym przez krzyż idąc miał się bać?
Tyś jest mym sztandarem, mocną twierdzą moją,
I zawsze uciec mogę tam,
Kiedy mnie prześladują.
W tobie mam życie, w tobie światło mam.
Tyś moją chwałą, mym schronieniem.
Ty chronisz mój najmniejszy krok.
Tyś moim darem w Nowy Rok. 

Waiting...

Ty Imię IEzusowe pełne słodkości,
w Tobie iest me odpoczynienie,
Tyś me cieszenie ziemie,
Iakżem więc ia w możności
przy krzyżu trwogę odczuwać?
Tyś mym pewną ćwirdzą a mym sztandarem,
stąd k’Tobie mi odbieżać,
skorom obarczon prześladowania ciężarem.
Tyś mym żywotem a mą światłością,
honorem mym, moią dufnością,
mą opoką śród niebezpieczności,
darem, co w nowym roku mi zagości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Violino solo, Continuo

Jesus soll mein erstes Wort
In dem neuen Jahre heißen.

Fort und fort
Lacht sein Nam in meinem Munde,
Und in meiner letzten Stunde
Ist Jesus auch mein letztes Wort.

Waiting...

Jezus - oto pierwsze słowo,
Jakie powiem w nowym roku.

Wciąż na nowo
Radośnie w ustach moich brzmi.
A kiedy przyjdzie umierać mi,
Będzie to moje ostatnie słowo. 

Waiting...

IEzus – winno pierwszym mym słowem
być pośród roku nowotnego.

Wciąż na nowo
śmieie się w ustach mych Imię Iego,
a w ostatniey mey takoż godzinie
koniecznym mym słowem – IEzusa Imię.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Oboe I/II, Continuo

Und da du, Herr, gesagt:
Bittet nur in meinem Namen,
So ist alles Ja! und Amen!
So flehen wir,
Du Heiland aller Welt, zu dir:
Verstoß uns ferner nicht,
Behüt uns dieses Jahr
Für Feuer, Pest und Kriegsgefahr!
Lass uns dein Wort, das helle Licht,
Noch rein und lauter brennen;
Gib unsrer Obrigkeit
Und dem gesamten Lande
Dein Heil des Segens zu erkennen;
Gib allezeit
Glück und Heil zu allem Stande.
Wir bitten, Herr, in deinem Namen,
Sprich: ja! darzu, sprich: Amen, Amen!

Waiting...

Wszak Ty sam powiedziałeś, Panie:
O co w imieniu mym prosić będziecie,
To dostaniecie, i to się stanie.
Przeto prosimy dzisiaj Ciebie,
O Zbawco Świata, Panie nasz w niebie,
Byś nie odrzucił nigdy nas.
Uchroń, prosimy w przyszły czas
Przed ogniem, morem, niepokojem,
A jasne światło, Słowo Twoje,
Niech jeszcze więcej blasku ma.
Niech nasza zwierzchność, daj,
A razem z nią nasz kraj,
Błogosławieństwo Twoje zna.
Pokój ustanów,
Daj swoje szczęście dla wszystkich stanów.
O to prosimy w Twym imieniu, Panie.
Ty powiedz: Amen. Niech tak się stanie. 

Waiting...

A iżeś, Panie, wyrzekł słowy:
Kto prosić w Imię moie gotowy
temu wszytko iest ,,Tak!’’ a ,,Amen!’’,
stąd się uciekamy
k’Tobie, wybawco wszego na ziemi:
niechay nie będziem wygnanemi,
ochraniay nas roku tego
ode pożogi, woyny, powietrza morowego!
Zwól nam Twe Słowo, jasne Światłości,
Widzieć goraiące w jasności, wielkości;
day zwierzchności naszey
we wszelkiey krainie
zbawienia benedykcyi Twego uznanie;
Niech w każdym czasie
a losu kolei szczęsność, zdrowie mamy.
Prosiemy, Panie, w Twe imię,
rzekniy: tak! przytem rzekniy: Amen, Amen!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Lass uns das Jahr vollbringen
Zu Lob dem Namen dein,
Dass wir demselben singen
In der Christen Gemein.
Wollst uns das Leben fristen
Durch dein allmächtig Hand,
Erhalt dein liebe Christen
Und unser Vaterland!
Dein Segen zu uns wende,
Gib Fried an allem Ende,
Gib unverfälscht im Lande
Dein seligmachend Wort,
Die Teufel mach zuschanden
Hier und an allem Ort!

Dein ist allein die Ehre,
Dein ist allein der Ruhm;
Geduld im Kreuz uns lehre,
Regier all unser Tun,
Bis wir fröhlich abscheiden
Ins ewig Himmelreich,
Zu wahrem Fried und Freude,
Den Heilgen Gottes gleich.
Indes machs mit uns allen
Nach deinem Wohlgefallen:
Solchs singet heut ohn Scherzen
Die christgläubige Schar
Und wünscht mit Mund und Herzen
Ein seligs neues Jahr.

Waiting...

Pozwól nam rok ten przeżyć,
By imię chwalić Twe.
By chwalę Twoją szerzyć,
Chrześcijanie proszą Cię.
Daruj nam żywot długi
Wszechmocną dłonią Twą.
Zachowaj swoje sługi,
Chroń kraj nasz mocą Swą.
Racz na m pobłogosławić,
W pokoju pozostawić.
Niech Słowo Twoje wiernie
Głoszą na cały kraj.
Niech diabeł zginie marnie.
To nam, nasz Panie, daj. 

Waiting...

Day, niechże rok zakończymy
śród Imienia Twego czci,
niech ią także opiewamy
w krześcian społeczności.
Utrzymanie przy żywocie nas
wszechmożnem swem ramieniem day,
krześcian miłych w każdy czas
zachować racz a nasz oyczysty kray!
Benedykcyę swą skieruy k’nam,
mieru day po ziem krańce,
day ziemie niezafałszowanem
Słowo Twe świętemi czyniące,
Niech dyabeł miewa shańbienie wielkie
tuć a we mieśćcu wszelkiem.

 Alternatywnie: 

Twą chwałą iest iedynie,
Twoią iedynie cześć;
niech z Krzyża nam cierpliwość płynie,
chciey wszelki czyn nasz wieźć,
dopóki nie wstąpim wesele
w Niebios wieczne Królestwo,
kędy mieru a radości wiele,
tam samo Ś. Boże Iestestwo.
Tymczasem bądź z nami wszemi
podług Twey dobrey woli czyniący:
toć bez boleści pieiemy
gromada w Krysta wierzących
życząc usty a siercem
nowotnego roku szczęsnego wielce.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 1. Januar 1729
Text: Christian Friedrich Henrici (Picander) 1728; 1: Psalm 48,11; 6: Johannes Herman 1593
Anlass: Neujahr
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham
Poprawił p. F. A. Zieliński w Święto Świętego Józefa z Kupertynu A.D. MM°XX°.

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. F. A. Zieliński w Święto Świętego Józefa z Kupertynu A.D. MM°XX°.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Najczcigodniejszej i Najłaskawszej PAni MAgister Grażynie BANDUCHÓWNIE poświęcam przekład napisany w Święto Świętego Józefa z Kupertynu roku od Wcielenia Pańskiego MM°XX°. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej autora tłumaczenia: f.a.zielinski@interia.pl . To the most reverend and most gracious Ms. Grażyna BANDUCH I dedicate the translation written on 18th September 2020 A.D. Translator's e-mail address: f.a.zielinski@interia.pl .

Komentarze użytkowników