Tylko Bóg ma być w sercu moim

BWV 169 - Gott soll allein mein Herze haben

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 169

Gott soll allein mein Herze haben

Waiting...

Tylko Bóg ma być w sercu moim

Waiting...

Oto Bóg winien sierce me posiąść iedyny

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Arioso A

Continuo

Gott soll allein mein Herze haben.
Zwar merk ich an der Welt,
Die ihren Kot unschätzbar hält,
Weil sie so freundlich mit mir tut,
Sie wollte gern allein
Das Liebste meiner Seele sein.
Doch nein; Gott soll allein mein Herze haben:
Ich find in ihm das höchste Gut.
Wir sehen zwar
Auf Erden hier und dar
Ein Bächlein der Zufriedenheit,
Das von des Höchsten Güte quillet;
Gott aber ist der Quell, mit Strömen angefüllet,
Da schöpf ich, was mich allezeit
Kann sattsam und wahrhaftig laben:
Gott soll allein mein Herze haben.

Waiting...

Tylko Bóg ma być w sercu moim.
Postrzegam wszakże, że ten świat,
Co swemu łajnu tak jest rad,
Co do mnie tak przymila się,
I myśli snadnie,
Że duszą mą zawładnie.
Lecz nie: Tylko Bóg ma być w sercu moim.
W Nim mam największe dobro me.
Choć znaleźć możemy
Czasem na tej ziemi
Zadowolenia strumyk mały,
Co z Najwyższego dobroci płynie,
Lecz źródłem bijącym Bóg sam jest jedynie,
I z Niego czerpie przez czas cały
To, co prawdziwie mnie napoi.
Tylko Bóg ma być w sercu moim. 

Waiting...

Oto Bóg winien sierce me posiąść iedyny.
Mimo to świat obserwuię,
który bezcennemi zwie odchody swoie,
gdyż tenci przyiaźliwie ze mną postępuie,
chciałby ochotnie samodzierżawnikiem
duszycy mey być a miłostnikiem.
Ależ nie;
oto Bóg winien sierce me posiąść iedyny
przy Niem nawirzchnie dobro naiduię.
Mimo to oglądamy
tuć y owdzie ziemie
iak szczęsność płynie strumieniem,
z dobrości bożey ią mamy;
Bóg ależ źródłem bywa, tuć potok ten, tuć inny,
tamo naiduię, co mi w każdym czasie
dostateczne a prawe orzeźwienie niesie:
oto Bóg winien sierce me posiąść iedyny.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Organo obligato, Continuo

Gott soll allein mein Herze haben,
Ich find in ihm das höchste Gut.

Er liebt mich in der bösen Zeit
Und will mich in der Seligkeit
Mit Gütern seines Hauses laben.

Waiting...

Tylko Bóg ma być w sercu moim.
W Nim mam największe dobro me.

On mnie miłuje, gdym w potrzebie,
I chce mnie, gdy już będę w niebie,
Pożywić w domu swoim. 

Waiting...

Oto Bóg winien sierce me posiąść iedyny,
przy Niem nawirzchnie dobro naiduię.

Onci mię w godzinie złey miłuie
a będzieć śród roskoszy zbawionych
dobrami domu swego krzepić.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo A

Continuo

Was ist die Liebe Gottes?
Des Geistes Ruh,
Der Sinnen Lustgenieß,
Der Seele Paradies.
Sie schließt die Hölle zu,
Den Himmel aber auf;
Sie ist Elias Wagen,
Da werden wir im Himmel nauf
In Abrahms Schoß getragen.

Waiting...

Czymże jest miłość Boga?
Ducha pokojem,
Zdrojem rozkoszy,
Rajem dla duszy.
Ona zamyka piekła podwoje,
Przez nią otwarta raju brama.
To rydwan jest Eliasza, który
Uniesie kiedyś nas do góry,
Wprost na lono Abrahama. 

Waiting...

Cóż znaczy Boże miłowanie?
Toć duszne odpoczywanie,
toć zmysłów przyjemne roskoszności,
toć duszny ogród rayskości.
Toć piekła czyni zamknienie,
Natomiast Niebiosa roztwiera;
toć Eliaszowa fura,
nią ku Niebiosom będziemy
w Abrahama łonie niesieni.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria A

Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo

Stirb in mir,
Welt und alle deine Liebe,
Dass die Brust
Sich auf Erden für und für
In der Liebe Gottes übe;
Stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust,
Ihr verworfnen Fleischestriebe!

Waiting...

Zgiń we mnie,
Świecie, i twa namiętności,
By serce me
Na ziemi tej wprawiało się
Już odtąd w Bożej miłości;
Zgiń we mnie,
Piekło, i wszelkie marności,
Wy zgubne ciała skłonności! 

Waiting...

Niech śmirć we mnie Twa nastanie,
świecie, niech ma ią wszelkie Twe umiłowanie,
iżby się pierś ma
w żywocie ziemskim w stałości
w umiłowaniu Boga wprawiała;
Niech śmirć we mnie Wam nastanie,
pycha, mamona, ócz pożądanie,
spaczone wy żądania cielesności!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Recitativo A

Continuo

Doch meint es auch dabei
Mit eurem Nächsten treu!
Denn so steht in der Schrift geschrieben:
Du sollst Gott und den Nächsten lieben.

Waiting...

Pamiętaj wszak do tego,
Kochać i bliźniego.
Gdyż w Piśmie takie stoją słowa:
Boga i bliźniego winienneś miłować. 

Waiting...

Ależ pomniycie, iżby postępować
szczerze z ludźmi inszemi!
Wszak stoi napisane między słowy świętemi:
powinnym ieś Boga a drugiego miłować.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst,
Lass uns empfinden der Liebe Brunst,
Dass wir uns von Herzen einander lieben
Und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.

Waiting...

Ogniu miłości, niech Twój promień
I w nas żarliwy wzbudzi płomień.
By z serca całego każdy bliźniego
Kochał i ducha był zgodliwego.
Kyrielejson! 

Waiting... ŚE 222/3

Miedźwne miłowanie, udziel nam Twey życzliwości,
dozwól nam odczuwać płomienność miłości,
iżbyśmy z sierca miłowali drugich
a śród miru zgodnie trwali przez wiele lat długich*.
Panie, miey nad nami zmiłowanie.

 *fragment dodany przez tłumacza do rymu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Solo: A, Coro: S A T B, Oboe I/II, Taille (Oboe da caccia), Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo
Entstehungszeit: 20. Oktober 1726
Text: unbekannter Dichter; 7. Martin Luther 1524
Anlass: 18. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład pisany w Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Święto Świętej Róży z Limy, dzień ferialny po Środzie Suchych Dni Września roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch. Translation written on 26th and 30th of August and 26th of September A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch.

Komentarze użytkowników