Zdaj rachunek

BWV 168 - Tue Rechnung! Donnerwort

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 168

Tue Rechnung! Donnerwort

Waiting...

Zdaj rachunek

Waiting...

Waiting...

1. Aria B

Violino I/II, Viola, Continuo

Tue Rechnung! Donnerwort,
Das die Felsen selbst zerspaltet,
Wort, wovon mein Blut erkaltet!
Tue Rechnung! Seele, fort!
Ach, du musst Gott wiedergeben
Seine Güter, Leib und Leben.
Tue Rechnung! Donnerwort!

Waiting...

Zdaj rachunek! Slowo-grom,
Co strzaskaniem skalom grozi,
Słowo, co krew w żyłach mrozi.
Zdaj rachunek! Opatrz dom!
Ach! Już Bogu musisz oddać,
Życie twoje, ciało, dobra.
Zdaj rachunek! Słowo-grom! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Es ist nur fremdes Gut,
Was ich in diesem Leben habe;
Geist, Leben, Mut und Blut
Und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe,
Es ist mir zum Verwalten
Und treulich damit hauszuhalten
Von hohen Händen anvertraut.
Ach! aber ach! mir graut,
Wenn ich in mein Gewissen gehe
Und meine Rechnungen so voll Defekte sehe!
Ich habe Tag und Nacht
Die Güter, die mir Gott verliehen,
Kaltsinnig durchgebracht!
Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen?
Ich rufe flehentlich:
Ihr Berge fallt! ihr Hügel decket mich
Vor Gottes Zorngerichte
Und vor dem Blitz von seinem Angesichte!

Waiting...

Na czas krótki otrzymałem,
To, co tu w tym życiu mam:
Ducha, życie, krew wraz z ciałem,
Urząd i mój stan. Wszystko to dar od Boga dan.
Wszystko to jest we władanie,
Sumienne gospodarowanie
Z ręki Pana powierzone.
Lecz ach! Odczuwam strach i przygnębienie,
Kiedy badani me sumienie,
I me księgi widzę błędami skażone.
Dniem i nocą Dobra co od Boga są
Przepuszczałem z zimną krwią.
Jak mogę, sprawiedliwy Boże, uciec przed Twą mocą ?
Błagam przeto z całego serca strwożonego:
Padnijcie na mnie góry świata wszystkie,
Skryjcie mnie przed gniewnym sądem Boga mego
I przed oblicza Jego błyskiem! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria T

Oboe d'amore I/II, Continuo

Kapital und Interessen,
Meine Schulden groß und klein
Müssen einst verrechnet sein.
Alles, was ich schuldig blieben,
Ist in Gottes Buch geschrieben
Als mit Stahl und Demantstein.

Waiting...

I odsetki i kapitał,
Długi wielkie i znikome
Będą kiedyś podliczone.
Wszystko to, co zwrócić mam,
Diamentowym rylcem sam
Bóg już w księdze swej zapisał. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Jedoch, erschrocknes Herz, leb und verzage nicht!
Tritt freudig vor Gericht!
Und überführt dich dein Gewissen,
Du werdest hier verstummen müssen,
So schau den Bürgen an,
Der alle Schulden abgetan!
Es ist bezahlt und völlig abgeführt,
Was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben;
Des Lammes Blut, o großes Lieben!
Hat deine Schuld durchstrichen
Und dich mit Gott verglichen.
Es ist bezahlt, du bist quittiert!
Indessen,
Weil du weißt,
Dass du Haushalter seist,
So sei bemüht und unvergessen,
Den Mammon klüglich anzuwenden,
Den Armen wohlzutun,
So wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden,
In Himmelshütten sicher ruhn.

Waiting...

Lecz serce przerażone, odżyj, przestań się frasować!
Z radością możesz na sąd twój wstępować!
I nawet, gdy ci to własne sumienie mówi,
I rad, byś milczał ci udziela,
Ty spojrzyj na swego poręczyciela.
Który przekreślił wszystkie długi!
Jest całkowicie zapłacona
Długu twojego kwota wszelka.
O krwi Baranka, miłości wielka!
Przez nią twa wina przekreślona.
Wierzyciel - Bóg - zaspokojony,
Dług twój spłacony!
Lecz skoro wiesz, żeś w doczesności
Zarządcą dóbr ustanowiony.
To nie ustawaj w staranności.
By mądrze użyć tej mamony,
I biednych wspierać należycie.
Tak będziesz, gdy kresu dojdzie twoje życie,
W namioty Niebios zaproszony. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) S A

Continuo

Herz, zerreiß des Mammons Kette,
Hände, streuet Gutes aus!
Machet sanft mein Sterbebette,
Bauet mir ein festes Haus,
Das im Himmel ewig bleibet,
Wenn der Erde Gut zerstäubet.

Waiting...

Serce, mamony łańcuch zerwać chciej!
Ręce! Dobra me rozdawajcie,
I miękkim czyńcie loże śmierci mej.
Tak dom solidny mi stawiajcie.
Który trwać będzie w nieba wieczności,
Gdy w prochu legną ziemskie radości. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dirs gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deinen Auserwählten.

Waiting...

Niech Twoim Duchem wzmocnię się,
Z ran Twych niech moc popłynie;
Twej śmierci potem obmyj mnie
W ostatniej mej godzinie;
I weź mnie, kiedy uznasz, że
Ze światem pora żegnać się,
Do grona Twych wybranych! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 29. Juli 1725
Text: Salomo Franck 1715; 6. Batholomäus Ringwaldt 1588
Anlass: 9. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników