Sławcie Bożą miłość ludy

BWV 167 - Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 167

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe

Waiting...

Sławcie Bożą miłość ludy

Waiting...

1. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Und preiset seine Gütigkeit!

Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,
Dass er uns zu bestimmter Zeit
Das Horn des Heils, den Weg zum Leben
An Jesu, seinem Sohn, gegeben.

Waiting...

Sławcie Bożą miłość, ludy,
Chwalcie wielką dobroć Jego!

Sercem czystym, bez obłudy,
Bo On dał nam czasu swego
Drogę życia, róg zbawienia,
Przez Jezusa swego Syna. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

Gelobet sei der Herr Gott Israel,
Der sich in Gnaden zu uns wendet
Und seinen Sohn
Vom hohen Himmelsthron
Zum Welterlöser sendet.
Erst stellte sich Johannes ein
Und musste Weg und Bahn
Dem Heiland zubereiten;
Hierauf kam Jesus selber an,
Die armen Menschenkinder
Und die verlornen Sünder
Mit Gnad und Liebe zu erfreun
Und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten

Waiting...

Pochwalon niech będzie Pan, Bóg Izraela,
Który tak laską nas obdziela,
Że Syna swego 
Zsyła z tronu wysokiego
Dla świata jako Zbawiciela.
Najpierw pojawił się Jan Chrzciciel,
By wyrównać kręte drogi
Pod Jezusa święte nogi.
Potem nadszedł sam Zbawiciel,
Aby dusze utrapione,
Dzieci w grzechu zagubione,
Swą miłością i swą łaską uradować,
Do nieba prowadzić i w skrusze zachować. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria (Duetto) S A

Oboe da caccia, Continuo

Gottes Wort, das trüget nicht,
Es geschieht, was er verspricht.

Was er in dem Paradies
Und vor so viel hundert Jahren
Denen Vätern schon verhieß,
Haben wir gottlob erfahren.

Waiting...

Boże Słowo nam nie kłamie;
Co obiecał, to się stanie.

A tego, co przed wiekami
Pośród rajskiego ogrodu
Obiecał praojcom rodu,
Tego my dzisiaj świadkami. 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Continuo

Des Weibes Samen kam,
Nachdem die Zeit erfüllet;
Der Segen, den Gott Abraham,
Dem Glaubensheld, versprochen,
Ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,
Und unser Kummer ist gestillet.
Ein stummer Zacharias preist
Mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat,
Die er dem Volk erzeiget hat.
Bedenkt, ihr Christen, auch, was Gott an euch getan
Und stimmet ihm ein Loblied an!

Waiting...

Z niewiasty przyszedł owoc,
Gdy się wypełnił czas.
Błogosławieństwo owo,
Które dal Pan Abrahamowi,
Nadchodzi oto jak słońca blask,
A nasze troski cichną w nas.
Donośnym głosem chwali Pana
Zachariasz, choć był niemy,
Za cuda, dzięki którym wiemy.
Jak laska Boga nieprzebrana.
Chrześcijański ludu, pomyśl wraz.
Co czyni dla ciebie Bóg wspaniały,
I wznieś ochoczo Mu pieśń chwały! 

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Clarino, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Genad verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Darauf singn wir zur Stund:
Amen, wir werdns erlangen,
Gläubn wir aus Herzens Grund.

Waiting...

Niech dziś ma cześć i chwałę:
Bóg - Ojciec, Syn i Święty Duch!
Niech w nas rozmnaża dalej,
Co na m zapewnił z łaski już !
Zaufać Jem u chcemy
I na Nim oprzeć się,
Więc serca Mu niesiemy,
Odwagę , zmysły swe.
Zaśpiewaj Pan u d. isiaj,
Niech „amen " woła brat!
Dojedziemy celu życia
We wierze w nowy świat. 

Waiting... ŚE 584/4
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Clarino, Oboe, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 24. Juni 1723
Text: unbekannter Dichter; 5. Johann Gramann 1549
Anlass: Johannis (24. Juni)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników