O święte w duchu i w wodzie obmycie

BWV 165 - O heilges Geist- und Wasserbad

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, dr Paweł Piszczatowski, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 165

O heilges Geist- und Wasserbad

Waiting...

O święte w duchu i w wodzie obmycie

Waiting...

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria S

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

O heilges Geist- und Wasserbad,
Das Gottes Reich uns einverleibet
Und uns ins Buch des Lebens schreibet!
O Flut, die alle Missetat
Durch ihre Wunderkraft ertränket
Und uns das neue Leben schenket!
O heilges Geist- und Wasserbad!

Waiting...

O święte w duchu i w wodzie obmycie,
Które w nas Boże Królestwo gruntuje
I w księgę życia imiona wpisuje!
Powodzi, która daje życie!
Cudowna twa moc, jak wody spienione
Porywa i topi grzechy popełnione.
O święte w duchu i w wodzie obmycie!

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Die sündige Geburt verdammter Adamserben
Gebieret Gottes Zorn, den Tod und das Verderben.
Denn was vom Fleisch geboren ist,
Ist nichts als Fleisch, von Sünden angestecket,
Vergiftet und beflecket.
Wie selig ist ein Christ!
Er wird im Geist- und Wasserbade
Ein Kind der Seligkeit und Gnade.
Er ziehet Christum an
Und seiner Unschuld weiße Seide,
Er wird mit Christi Blut, der Ehren Purpurkleide,
Im Taufbad angetan.

Waiting...

Grzech pierworodny, dziedzictwo Adama,
Gniew Boży sprowadza,
Śmierć ściąga na nas.
Bo to, co z ciała zrodzone.
Ciałem jest tylko i grzechem skażone,
Zatrute jest i poplamione.
Lecz błogosławiony los ochrzczonego człowieka,
Bo ten, po chrztu kąpieli,
Dziecięciem laski będzie nazwany.
Ten chrześcijaństwo przyobleka,
Niewinności białe szaty.
W Chrystusowej krwi szkarłaty
Przez chrzest będzie przyodziany.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Continuo

Jesu, der aus großer Liebe
In der Taufe mir verschriebe
Leben, Heil und Seligkeit,
Hilf, dass ich mich dessen freue
Und den Gnadenbund erneue
In der ganzen Lebenszeit.

Waiting...

Ty co mnie tak umiłowałeś,
Ze mi żywot wieczny dałeś
Przez sakrament chrztu Twojego,
Daj mi, abym łaski to przymierze
Wciąż odnavial, radując się szczerze
Przez dni wszystkie życia mego.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo B

Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo

Ich habe ja, mein Seelenbräutigam,
Da du mich neu geboren,
Dir ewig treu zu sein geschworen,
Hochheilges Gotteslamm;
Doch hab ich, ach! den Taufbund oft gebrochen
Und nicht erfüllt, was ich versprochen,
Erbarme, Jesu, dich aus Gnaden über mich!
Vergib mir die begangne Sünde,
Du weißt, mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde
Der alten Schlangen Stich;
Das Sündengift verderbt mir Leib und Seele,
Hilf, dass ich gläubig dich erwähle,
Blutrotes Schlangenbild,
Das an dem Kreuz erhöhet,
Das alle Schmerzen stillt
Und mich erquickt, wenn alle Kraft vergehet.

Waiting...

A przecież duszy mej Poranku,
Coś urodził mnie na nowo,
Być Ci wiernym dałem słowo,
0 święty, Boży Baranku.
Lecz, ach! Jakże często przymierze chrztu łamałem.
Jak często nip wypełniałem tego, co obiecałem!
Okaż swoje zmiłowanie,
Przebacz z łaski grzech mój, Panie,
Ulituj się, wybacz mi w mojej niedoli.
Ty jeden wiesz, Boże, jak strasznie mnie boli
Ta rana zadana przez węża starego.
Grzech trucizną dla duszy i ciała mojego.
Daj, bym Cię wiarą moją wybrał, Panie,
Krwistoczerwony obrazie węża
Na krzyżu wywyższony,
Który me bóle wszystkie zwycięża
I mnie pokrzepia, gdym znużony.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Violino I/II, Continuo

Jesu, meines Todes Tod,
Lass in meinem Leben
Und in meiner letzten Not
Mir für Augen schweben,
Dass du mein Heilschlänglein seist
Vor das Gift der Sünde.
Heile, Jesu, Seel und Geist,
Dass ich Leben finde!

Waiting...

Jezu, śmierci śmierci mej,
Daj przez żywot cały
I w ostatniej chwili zlej,
Aby oczy me widziały
W Tobie Węża Zbawienia,
Co grzech gładzi obficie.
Ulecz duszy cierpienia
I spraw bym znalazł życie.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Fagotto col Basso, Continuo

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
Dient wider allen Unfall,
Der Heilge Geist im Glauben
Lehrt uns darauf vertrauen.

Waiting...

Słowo, chrzest i wieczerzę
Od Ciebieśmy dostali,
Uczy Duch Święty w wierze,
Byśmy temu ufali.

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Violino I/II, Viola, Fagotto, Continuo
Entstehungszeit: 16. Juni 1715
Text: Salomo Franck 1715; 6. Ludwig Helmbold 1575
Anlass: Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników