Wy, co od Chrysta chcecie się zwać

BWV 164 - Ihr, die ihr euch von Christo nennet

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 164

Ihr, die ihr euch von Christo nennet

Waiting...

Wy, co od Chrysta chcecie się zwać

Waiting...

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Aria T

Violino I/II, Viola, Continuo

Ihr, die ihr euch von Christo nennet,
Wo bleibet die Barmherzigkeit,
Daran man Christi Glieder kennet?
Sie ist von euch, ach, allzu weit.
Die Herzen sollten liebreich sein,
So sind sie härter als ein Stein.

Waiting...

Wy, co od Chrysta chcecie się zwać,
Gdzież miłosierdzie jest bliźniego.
Po którym chrześcijan ma być znać?
Jakże daleko wam do niego!
Miłość być winna w sercach zawsze,
A wasze od kamienia twardsze. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo B

Continuo

Wir hören zwar, was selbst die Liebe spricht:
Die mit Barmherzigkeit den Nächsten hier umfangen
Die sollen vor Gericht
Barmherzigkeit erlangen.
Jedoch, wir achten solches nicht!
Wir hören noch des Nächsten Seufzer an!
Er klopft an unser Herz; doch wirds nicht aufgetan!
Wir sehen zwar sein Händeringen,
Sein Auge, das von Tränen fleußt;
Doch lässt das Herz sich nicht zur Liebe zwingen.
Der Priester und Levit,
Der hier zur Seite tritt,
Sind ja ein Bild liebloser Christen;
Sie tun, als wenn sie nichts von fremdem Elend wüssten,
Sie gießen weder Öl noch Wein
Ins Nächsten Wunden ein.

Waiting...

Wprawdzie samej miłości znane nam przesłanie:
Kto wobec bliźniego miłosiernie postąpi,
Ten, gdy przed sądem stanie,
Sam miłosierdzia dostąpi,
Lecz przecież nie zważamy na nie!
Choć słyszymy wzdychania bliźniego, 
Widzimy jego rąk błagania
I łzy wylane pośród mąk,
To jednak serce nasze ku miłości się nie skłania!
Kapłan i lewita, co po kolei
Przeszli a się nie zatrzymali,
W nich obraz chrześcijan złych nam dany.
Co czynią tak, jakby cudzego nieszczęścia nie znali,
Też wina ni oliwy by nie nalali W bliźniego rany. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria A

Flauto traverso I/II, Continuo

Nur durch Lieb und durch Erbarmen
Werden wir Gott selber gleich.
Samaritergleiche Herzen
Lassen fremden Schmerz sich schmerzen
Und sind an Erbarmung reich.

Waiting...

Tylko przez miłość i litość
Samemu Bogu będziemy podobni!
Serce samarytańskie, co szczerze miłuje,
Ból innych, jak swój ból odczuje
I o litość; nie zapomni. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo T

Violino I/II, Viola, Continuo

Ach, schmelze doch durch deinen Liebesstrahl
Des kalten Herzens Stahl,
Dass ich die wahre Christenliebe,
Mein Heiland, täglich übe,
Dass meines Nächsten Wehe,
Er sei auch, wer er ist,
Freund oder Feind, Heid oder Christ,
Mir als mein eignes Leid zu Herzen allzeit gehe!
Mein Herz sei liebreich, sanft und mild,
So wird in mir verklärt dein Ebenbild.

Waiting...

Ach! stop żarem serca Twego
Zimną stal serca mojego!
Abym chrześcijańską miłość prawdziwą
Codziennie okazywał żywą.
Abym bliźniego mego ból,
Nie ważne to w ogóle,
Chrześcijanin to czy poganin, obcy czy też swój,
Do serca mego wziął jak swoje własne bóle.
Oby serce me litościwe i łagodne było,
Wtedy obraz Twój w sobie będzie nosiło. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Duetto) S B

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Continuo

Händen, die sich nicht verschließen,
Wird der Himmel aufgetan.
Augen, die mitleidend fließen,
Sieht der Heiland gnädig an.
Herzen, die nach Liebe streben,
Will Gott selbst sein Herze geben.

Waiting...

Otwartym dla bliźnich dłoniom
Niebo bramy swe otwiera.
Oczom, co łzy nad kimś ronią,
Zbawiciel ich łzy ociera.
Serca, co bliźnich kochają,
W sercu Boga już mieszkają. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Ertöt uns durch dein Güte,
Erweck uns durch dein Gnad!
Den alten Menschen kränke,
Dass der neu' leben mag
Wohl hier auf dieser Erden,
Den Sinn und all Begehrden
Und Gdanken habn zu dir.

Waiting...

Uśmiercaj w nas, co złego,
By łaskaw nam był Bóg.
Człowieka zniszcz starego,
By nowy r.ż/ć mógł
I wszystkie swe pragnienia
I myśli, i życzenia Powiązać z Tobą chciał. 

Waiting... ŚE 107/5
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 26. August 1725
Text: Salomo Franck 1715; 6. Elisabeth Creuzinger 1524
Anlass: 13. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników