Na drogę̨ wiary wstąpić́ chciej!

BWV 152 - Tritt auf die Glaubensbahn

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

BWV 152

Tritt auf die Glaubensbahn

Waiting...

Na drogę̨ wiary wstąpić́ chciej!

Waiting...

1. Sinfonia

Flauto, Oboe, Viola d'amore, Viola da gamba, Continuo
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Oboe, Continuo

Tritt auf die Glaubensbahn,
Gott hat den Stein geleget,
Der Zion hält und träget,
Mensch, stoße dich nicht dran!
Tritt auf die Glaubensbahn!

Waiting...

Na drogę wiary wstąpić chciej!
Kamień węgielny już położył Bóg,
Aby się na nim Syjon wzmocnić mógł.
Nie potknij się na nim! Baczenie miej!
Na drogę wiary wstąpić chciej!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Recitativo B

Continuo

Der Heiland ist gesetzt
In Israel zum Fall und Auferstehen.
Der edle Stein ist sonder Schuld,
Wenn sich die böse Welt
So hart an ihm verletzt,
Ja, über ihn zur Höllen fällt,
Weil sie boshaftig an ihn rennet
Und Gottes Huld
Und Gnade nicht erkennet!
Doch selig ist
Ein auserwählter Christ,
Der seinen Glaubensgrund auf diesen Eckstein leget,
Weil er dadurch Heil und Erlösung findet.

Waiting...

Oto postawił sam Bóg Zbawiciela
Na upadek i na powstanie ludu Izraela.
Kamień szlachetny nie ma w sobie winy,
Wciąż się o Niego potyka świat,
I nie jeden przezeń już do piekła wpadł,
Gdyż w złości na Niego świat nastaje.
A dzieje się tak z tej przyczyny,
Ze Bożej łaski świat nie rozpoznaje.
Ale błogosławiony, przez Pana wybrany,
Kto wiarę swą podeprze węgielnym tym kamieniem,
Bo w ten sposób odnajdzie szczęście i zbawienie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria S

Flauto, Viola d'amore, Continuo

Stein, der über alle Schätze,
Hilf, dass ich zu aller Zeit
Durch den Glauben auf dich setze
Meinen Grund der Seligkeit
Und mich nicht an dir verletze,
Stein, der über alle Schätze!

Waiting...

Kamieniu drogi, skarbie jedyny,
Spraw, abym odtąd w każdej porze
Zbawienia mego podwaliny
Przez wiarę na Tobie opierał, Boże.
Niechaj nie potknę się z Twej przyczyny,
Kamieniu drogi, skarbie jedyny.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Continuo

Es ärgre sich die kluge Welt,
Dass Gottes Sohn
Verlässt den hohen Ehrenthron,
Dass er in Fleisch und Blut sich kleidet
Und in der Menschheit leidet.
Die größte Weisheit dieser Erden
Muss vor des Höchsten Rat
Zur größten Torheit werden.
Was Gott beschlossen hat,
Kann die Vernunft doch nicht ergründen;
Die blinde Leiterin verführt die geistlich Blinden.

Waiting...

Niech gorszy się świat przemądrzały,
Ze oto Syn Boży
Opuszcza tron swej boskiej chwały,
Z ludźmi wraz cierpi, dla nich się korzy,
Kiedy przywdziewa szatę z krwi i ciała.
Tak przeto świata mądrość cała
Przed Najwyższego myślą oto
Stać musi się głupotą!
Bo z tym, co postanowił Bóg,
Nasz rozum sobie nie poradzi,
Co ślepcem będąc ślepców prowadzi.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria (Duetto) S B

gli stromenti all'unisono, Continuo

Sopran
Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?

Bass
Du musst dich verleugnen und alles verlassen!

Sopran
Wie soll ich erkennen das ewige Licht?

Bass
Erkenne mich gläubig und ärgre dich nicht!

Sopran
Komm, lehre mich, Heiland, die Erde verschmähen!

Bass
Komm, Seele, durch Leiden zur Freude zu gehen!

Sopran
Ach, ziehe mich, Liebster, so folg ich dir nach!

Bass
Dir schenk ich die Krone nach Trübsal und Schmach.

Waiting...

Dusza (sopran):
Jakże, mój Miły, zdołam objąć Ciebie?

Jezus (bas):
Musisz wszystko porzucić i zaprzeć się siebie!

Dusza:
Jak mogę rozpoznać wieczne światło Twe?

Jezus:
Rozpoznaj mnie wiarą i już nie gorsz się!

Dusza:
Przyjdź, Zbawco! Odrzucać ucz świata uroki.

Jezus:
Przyjdź duszo! poprzez ból kroczysz w radości obłoki.

Dusza:
Pociągnij mnie, Miły, iść za Tobą chcę!

Jezus:
Koroną po troskach chcę obdarzyć cię!

Waiting...
2016-09-14
wojtek

piękny duet Jezusa z duszą.

 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S B, Flauto, Oboe, Viola d'amore, Viola da gamba, Continuo
Entstehungszeit: 30. Dezember 1714
Text: Salomo Franck 1715
Anlass: Sonntag nach Weihnachten
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników