Do Ciebie Panie wznoszę duszę moją

BWV 150 - Nach dir, Herr, verlanget mich

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Na dowolne okazje
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Parafrazy W34, Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
 • BWV-150 Emma Kirkby & Camerata Silesia, 1998
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Parafrazy W34

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 150

Nach dir, Herr, verlanget mich

Waiting...

Do Ciebie Panie wzdycha serce moje

Waiting...

Do Ciebie Panie wznoszę duszę moją

Waiting...

Za Tobą, Panie, tążę ia.

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Sinfonia

Fagotto, Violino I/II, Continuo
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.1 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Coro

Fagotto, Violino I/II, Continuo

Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich.

Waiting...

Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje,
W Tobiem położył ja ufanie swoje;
Za co niech wstydu i żałosnych, proszę,
Nieprzyjacielskich śmiechów nie odnoszę.

Waiting...

Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.
Boże mój! Tobie ufam.
Obym nie zaznał wstydu!
Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu!

Waiting...

Za Tobą, Panie, tążę ia.
Boże moy, w Tobie dufność położoną mam.
Dozwól, iżbym nie był zawstydzonym,
iżby wrogi me nie radowały się z mego powodu.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.2 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Violino I/II, Continuo

Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben
Kreuz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

Waiting...

Szczęśliwy jestem przez dni moje
Choć na świecie pragną mojej zguby.
Śmierć i diabeł, piekłem grozi,
I choć czasem mi zaszkodzi
Nie zmienia to prawdy Twojej.

Waiting...

Szczęśliwy jestem przez moje dni,
Choć tutaj pragną mojej zguby
I krzyż i burze i inne próby,
A śmierć i piekło grożą mi.
Lecz choćby nieszczęście na mnie spadło,
To Prawo jest, wiecznym jest Prawo.

Waiting...

Szczęsny ieśm, ostanę w szczęśliwości,
chocia tuć przelotnie rozsrożone
Krzyż, burza z inszemi trudności,
śmirć, piekło, nadto cóż zrządzone.
Chocia nieszczęsność uderza w wiernego służebnika,
Tenci bywa prawym a ostanie się w prawości do wieka.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.3 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Coro

Fagotto, Violino I/II, Continuo

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich; denn du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich dein.

Waiting...

Okaż mnie Panie drogi świętobliwe,
Okaż mnie ścieżki Twe nieobłędliwe,
Prowadź mnie wg szczerej prawdy Swojej,
Bom cokolwiek jest, jestem z łaski Twojej.

Waiting...

Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.
Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!

Waiting...

Wiedź mię w Twey prawdzie a nauczay;
Ty ieś Bogiem, który mi dopomaga,
w każdy dzień Ciebie oczekuię.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.4 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria (Terzetto) A T B

Fagotto, Continuo

Zedern müssen von den Winden
Oft viel Ungemach empfinden,
Oftmals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
Achtet nicht, was widerbellet,
Denn sein Wort ganz anders lehrt.

Waiting...

Wiele niedoli przez wiatry porwiste
Wycierpieć muszą cedry strzeliste,
Często więc w inną rosną stronę.

Bogu we wszystkim zaufajcie,
A innych nauk nie słuchajcie,
Niż uczy Jego Słowo objawione.

Waiting...

Wiele niedoli przez wiatry porwiste
Wycierpieć muszą cedry strzeliste,
Często więc w inną rosną stronę.
Bogu we wszystkim zaufajcie,
A innych nauk nie słuchajcie,
Niż uczy Jego słowo objawione.

Waiting...

Cedry muszą przez wietry być smagane,
częstokroć siłę muszą cirzpieć doległości,
częstokroć bywaią skrzywiane.
Słowo a czyn na Bogu osadzane
nie zważają na przeciwności,
gdyż insze Iego Słowa mądrości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.5 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Coro

Fagotto, Violino I/II, Continuo

Meine Augen sehen stets zu dem Herrn; denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.

Waiting...

W Nim tedy oczy, w Nim myśli mam swoje,
A On wyzwoli z pęta nogi moje.

Waiting...

Oczy moje zawsze patrzą na Pana,
Bo On wyswobadza z sieci nogi moje.

Waiting...

Oczy me stale wyglądaią Pana; gdaż Onci wydostanie stopę mą z sideł.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.6 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Coro

Fagotto, Violino I/II, Continuo

Meine Tage in dem Leide
Endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
Führen Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
Achte ich nicht Menschentrutz,
Christus, der uns steht zur Seiten,
Hilft mir täglich sieghaft streiten.

Waiting...

Dniom spędzanym tu w żałości,
Bóg da koniec wśród radości.
Chrześcijan na ciernistych drogach
Wiedzie błogosławieństwo Boga.
Gdy mi Bóg obrońcą jest
Za nic mam człowieczą złość.
Chrystus, który przy nas trwa.
Pomoc ku zwycięstwu da.

Waiting...

Dniom spędzanym tu w żałości,
Bóg da koniec wśród radości.
Chrześcijan na ciernistych drogach
Wiedzie błogosławieństwo Boga,
Gdy Bóg z obroną nie zwleka,
To niegroźna złość człowieka.
Chrystus, który przy nas trwa.
Pomoc ku zwycięstwu da.

Waiting...

Dni swe pędzę śród cirzpienia,
Bóg ie w wiesiele odmienia;
Krześcian na ścieszkach cirzń czeka,
wiodą ich Niebiosów siła a opieka.
Bóg prawym mi ostawa schronieniem,
człeczey obrony nie mam w poważaniu,
Chrystus, Tenci przy nas staie,
by zwycięsko woiować dziennie wspomożenie daie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Koopman
 • BWV-150.7 Emma Kirkb...
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Fagotto, Violino I/II, Continuo
Entstehungszeit: um 1706
Text: unbekannter Dichter; 2: Psalm 25,1-2; 4: Psalm 25,5; 6: Psalm 25,15
Anlass: unbekannt
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w XVIII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Świętego Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i x. Mikołajowi Wilhelmowi FSSPX. Translation written on 31st of August A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Pater Klaus Wilhelm FSSPX.

Komentarze użytkowników

2016-03-09

Biblia Tysiąclecia, wyd IV (1983)

(1) Dawidowy. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, (2) mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną! (3) Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. (4) Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! (5) Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. (6) Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków. (7) Nie wspominaj grzechów mej młodości ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie! (8) Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom; (9) rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. (10) Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań. (11) Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki. (12) Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. (13) Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię. (14) Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze. (15) Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła. (16) Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy. (17) Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń! (18) Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy! (19) Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą. (20) Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie. (21) Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. (22) Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2NJHxnOONI&index=5
Strofy: 1, 4, 13 (ostatnia)

PSALM 25
Ad Te, Domine, levavi animam meam

Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje,
W Tobiem położył ja ufanie swoje;
Za co niech wstydu i żałosnych, proszę,
Nieprzyjacielskich śmiechów nie odnoszę.

Nikt nie zelżony, ktokolwiek w potrzebie
I w swych trudnościach uciekł się do Ciebie;
Ci niechaj będą pohańbieni wiecznie,
Którzy z umysłu wolą żyć wszetecznie! 

Mnie okaż, Panie, drogi świętobliwe,
Mnie okaż ścieżki swe nieobłędliwe'
Prowadź mię wedla szczerej prawdy swojej,
Bo comkolwiek jest, jestem z łaski Twojej.

Wspomni na swoje miłosierdzie wieczne,
A mej młodości postępki wszeteczne
Wygładź z pamięci; uczyń łaskę ze mną
Prze dobroć swoje światu nietajemną!

Nieprózno proszę: Pan to dobrotliwy,
Pan szczery; przeto gościniec prawdziwy
Ukaże grzesznym: rozum da cichemu,
Drogi objawi swoje pokornemu.

Litość a prawda Pańskie są własności,
Tym jawne, którzy mają w uczciwości
Testament Jego; Panie, grzechy moje
Nieprzeliczone zgładź prze imię swoje!

Jest kto na ziemi, co by żył prawdziwie
W bo jaźni Pańskiej? - Taki niewątpliwie
Ma wodzem Pana, który go sprawuje
Tymi drogami, co je sam lubuje. 

Tam troski miejsca niewdzięczne nie mają,
Ale rozkoszy wieczne przebywają;
Tam dziatek mnóstwo, podpora starości
I pewny dziedzic pięknych osiadłości. 

Pan tajemnice temu swe odkryje,
Ktokolwiek w Jego posłuszeństwie żyje;
Temu objawi myśl swego przymierza,
Kto tam, gdzie Jego rozkazanie, zmierza. 

W Nim tedy oczy, w Nim myśli mam swoje,
A On wyzwoli z pęta nogi moje.
Panie, Ty mię racz wziąć do swej obrony,
Bom od wszytkiego świata opuszczony.

Pełne mam serce nieznośnej żałości,
Ty mię sam, Panie, wyrwi z tych trudności;
Wejźrzy na ciężkość, wejżrzy na me troski,
Zahacz mych grzechów, uskrom' gniew swój boski!

Nieprzyjaciel mój na mię wojska zbiera,
Krwie mojej pragnąc, ledwie nie umiera.
Ty bądź mym stróżem; niech się zły nie śmieje,
Żem ja położył w Tobie swe nadzieje.

Szczyrość i cnota niech mię ma wspomoże,
A naprzód, że ja Tobie ufam, Boże!
Niechaj nad sobą Twą obronę znają,
Którzy Twych ustaw świętych przestrzegają.