Zbudźcie się, tak ci wołają

BWV 140 - Wachet auf, ruft uns die Stimme

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 27 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • prof. M. Perz '1995
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 140

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Waiting...

Zbudźcie się, tak ci wołają

Waiting...

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Oboe I/II, Taille, Violino I/II, Violino piccolo, Viola, Corno col Soprano, Continuo

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt! Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

Waiting...

"Zbudźcie się", tak ci wołają,
Co w grodzie świętym straż trzymają;
Syjonie, północ! porzuć sny!
Oblubieniec twój nadchodzi!
Zbawienia dzień się blaskach rodzi,
Dziewice mądre, gdzieście wy?
To On... Ocknijcie się
I weźcie lampy swe!
Alleluja!
Już godów czas!
Wzywają was!
Pośpieszcie Pana witać wraz!

Waiting... ŚE 282/1
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo T

Continuo

Er kommt, er kommt,
Der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
Sein Ausgang eilet aus der Höhe
In euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
Und jungen Hirsche gleich
Auf denen Hügeln springt
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutgam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen.

Waiting...

On nadchodzi, już nadchodzi;
Oblubieniec już nadchodzi!
Wynijdźcie więc prędko, o córki Syjonu,
Bo oto zstępuje z góry
On do matki waszej domu.
Oto oblubieniec, który
Do sarny podobny i do jelenia;
Skacze po górach i po kamieniach.
Weselną ucztą radować chce was.
Ocknijcie się wreszcie, najwyższy to czas!
Waszego Miłego przyjąć dane wam!
Oto nadchodzi. Spójrzcie tylko tam!

Waiting...
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria (Duetto) S B

Violino piccolo, Continuo

Sopran (Seele)
Wenn kömmst du, mein Heil?

Bass (Jesus)
Ich komme, dein Teil.Sopran
Ich warte mit brennendem Öle.

{Sopran, Bass}
{Eröffne, Ich öffne} den Saal

beide
Zum himmlischen Mahl

Sopran
Komm, Jesu!

Bass
Komm, liebliche Seele!

Waiting...

Sopran
Kiedy przyjdziesz, me zbawienie?

Bas
Idę, jam twym przeznaczeniem.

Sopran
Czekam Cię, w ręku mym lampa płonąca.

Sopran
Otwieraj już salę na ucztę weselną.

Bas
Otwieram już salę na ucztę weselną.

Sopran
Przyjdź, Jezu!

Bas
Przyjdź duszo łaknąca!

Waiting...
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Choral T

Violino I/II, Viola, Continuo

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

Waiting...

Serca rozbudzonej rzeszy
Wołanie straży świętej cieszy;
Powstaje Syjon, stroi się.
Z niebios kroczy Pan wspaniały,
Druh pełen łaski, prawdy, chwały,
Promienne blaski swoje śle.
0 Jezu, do nas zejdź!
Korono chwały, świeć;
O, hosanna!
Ach, wiedź nas sam
Do niebios bram,
Weselną ucztę gotuj nam!

Waiting... ŚE 282/2
Waiting...
2016-04-09

jest wersja organowa tego chorału

 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Recitativo B

Violino I/II, Violino piccolo, Viola, Continuo

So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.

Waiting...

Więc wejdź, ma mila, śmiało
I padnij w me ramiona!
Od zawsze, przez wieczność całą
Jesteś mi zaślubiona.
Na sercu moim spoczniesz Ty,
Będziesz jak pieczęć na moim ramieniu.
i otrę z ócz twych smutnych łzy.
Więc lęk, duszo, porzucić chciej,
Zapomnij o cierpieniu,
Któreś znieść musiała,
Bo spoczniesz na lewicy mej,
Prawica ma będzie cię całowała.

Waiting...
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Aria (Duetto) S B

Oboe solo, Continuo

Sopran (Seele)
Mein Freund ist mein,

Bass (Jesus)
Und ich bin dein,beide
Die Liebe soll nichts scheiden.

Sopran, Bass
{Ich will, du sollst} mit
{dir, mir} in Himmels Rosen weiden,

beide
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.

Waiting...

Sopran
Mój miły jest mój.

Bas
A jam jest twój.

Oba glosy
Miłości nie przerwie już żadna rozłąka.

Sopran, bas
{ Ja chcę wraz z Tobą / Ty będziesz ze mną } na rajskich, różanych paść się łąkach.

Waiting...
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

7. Choral

Violino piccolo in octava e Corno e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Taille e Viola col Tenore, Continuo

Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt; wir sind Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh,
Io, io!
Ewig in dulci jubilo.

Waiting...

„Gloria" świat Ci śpiewa cały;
Aniołów, ziemian brzmią chorały
I słodkich lutni dźwięczny ton.
Z pereł miasta Twego bramy;
Tam w niebian gronie otaczamy
Wyniosły Twój i święty tron.
Czyż zgłębi rozum mój
Majestat, Boże, Twój?
O, radości!
Tam rzesza Twa
Hymn wieczny gra
Na Twoją cześć. Alleluja!

Waiting... ŚE 282/3
Waiting...
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S T B, Coro: S A T B, Corno, Oboe I/II, Taille, Violino piccolo, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 25. November 1731
Text: 1,4,7: Philipp Nicolai 1599; 2,3,5,6: unbekannter Dichter
Anlass: 27. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Julian Mincham

Komentarze użytkowników