Pochwal, mój duchu Mocarza wielkiego wszechświata

BWV 137 - Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: 12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Inne przekłady, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 137

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Waiting...

Pochwal, mój duchu Mocarza wielkiego wszechświata

Waiting...

Wychwalay Pana, króla Chwały mocarnego

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zu Hauf,
Psalter und Harfen, wacht auf!
Lasset die Musicam hören.

Waiting...

Pochwal, mój duchu,
Mocarza wielkiego wszechświata!
Niechaj się w sercu mym prośba z podzięką przeplata.
W górę się zwróć!
Psalmie i harfo się zbudź!
Niechaj pieśń w niebo ulata.

Waiting... ŚE 620/1

Wychwalay Pana, króla Chwały mocarnego,
duszo ma umiłowana, podług żądania mego.
Nużeż, pośpieszcie kędy tłumy!
Psalterium a cytry, do gry!
Niech muzykę posłyszymy.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria A

Violino solo, Continuo

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
Der dich erhält,
Wie es dir selber gefällt;
Hast du nicht dieses verspüret?

Waiting...

Pochwal, mój duchu, Mocarza, co ziemi obroty
Sprawia i w niebo orlimi podnosi cię loty;
Który ci dal W dobrach rozlicznych twój dział
Z swojej ojcowskiej szczodroty.

Waiting... ŚE 620/2

Wychwalay Pana, Tenci wszem świetnie panuie,
Tenci na krzydły orłowych pewnie Tobą kieruie,
Tenci dawa zachowanie,
w którym Twe upodobanie;
maszli wszak tegoż odczuwanie?

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria (Duetto) S B

Oboe I/II, Continuo

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet;
In wieviel Not
Hat nicht der gnädige Gott
Über dir Flügel gebreitet!

Waiting...

Pochwal Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował,
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował.
Wśród iluż trwóg
Wielki, potężny ten Bóg
Ciebie pod skrzydła swe chował!

Waiting... ŚE 620/3

Wychwalay Pana, Tenci sztuką pewnie gotowym Cię czyni,
Tenci śród zdrowia Cię prowadzi z gesty przyiaznymi;
Śród biad mnogości
Bóg w łaskawości
dał, byś pod skrzydły Mu zagościł!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria T e Coro

Tromba, Continuo

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet;
Denke dran,
Was der Allmächtige kann,
Der dir mit Liebe begegnet.

Waiting...

Pochwal, mój duchu, Mocarza, co ci błogosławił,
Który w strumieniach miłości się tobie objawił.
Duchu mój, miej Boga w pamięci wciąż swej,
Byś Jego wszechmoc rad sławił.

Waiting... ŚE 620/4

Wychwalay Pana, Tenci posadę Twą widocznie błogosławi,
z niebieskiey sfery spadnienie miłości rzek sprawi;
o tym przemyśleć Ci,
cóż Bóg we Wszechmocności
dać może, gdyś z Nim z bliskości.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll' Alto, Viola col Tenore, Continuo

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen!
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen!
Er ist dein Licht,
Seele, vergiss es ja nicht;
Lobende, schließe mit Amen!

Waiting...

Pochwal, mój duchu, Mocarza i wznieś Mu śpiewanie!
Z wszystkim, co życie ma, wespół zwróć doń swe błaganie;
On światłem twym.
Chwalmy więc sercem Go swym:
Amen, tak niechaj się stanie.

Waiting... ŚE 620/5

Wychwalay Pana, co we mnie, chwal imię Iego!
Cóż dycha niech chwali potomka Abrahamowego!
Onci Twą światłością,
myśl, duszyco, z wdzięcznością
chwaląc Go, tak iest z pewnością!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 19. August 1725
Text: Joachim Neander 1680
Anlass: 12. Sonntag nach Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Armin i Andrzej Teske, 2004

Poprawił p. Filip Adam Zieliński w XVIII Niedzielę po Święcie Zesłania Ducha Świętego roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII.

Komentarz Filip Adam Zieliński

Przekład napisany w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, Głównej Patronki Polski, roku od Wcielenia Pańskiego MMXVIIII poświęcam czcigodnej i łaskawej Pani Magister Grażynie Banduch i p. Kindze Frąckowiakównie. Translation written on 3rd of May A.D. 2019 I dedicate to reverend and gracious lady Grażyna Banduch and Ms. Kinga Frąckowiak.

Komentarze użytkowników

2016-02-24

Głoś imię Pana - to znana pieśń.

2023-06-08

Tekst do pieśni napisał w roku 1680 protestancki kompozytor i teolog Joachim Neander.