Boże, wszyscy chwalimy Cię

BWV 130 - Herr Gott, dich loben alle wir

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Święto Michała Archanioła
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantaten, vol. 5, disk 5
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 130

Herr Gott, dich loben alle wir

Waiting...

Boże, wszyscy chwalimy Cię

Waiting...

Waiting...

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

Herr Gott, dich loben alle wir
Und sollen billig danken dir
Für dein Geschöpf der Engel schon,
Die um dich schwebn um deinen Thron.

Waiting...

Boże, wszyscy chwalimy Cię,
Każdy dziękować Tobie chce,
Żeś stworzył sam aniołów rój,
Co otaczają wszak tron Twój. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Recitativo A

Continuo

Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt,
Wie Gott sich zu uns Menschen neigt,
Der solche Helden, solche Waffen
Vor uns geschaffen.
Sie ruhen ihm zu Ehren nicht;
Ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht',
Dass sie, Herr Christe, um dich sein
Und um dein armes Häufelein:

Wie nötig ist doch diese Wacht
Bei Satans Grimm und Macht?

Waiting...

Ich jasny blask i mądrość wskazuje,
To, jak człowieka Bóg miłuje.
Co bohaterów o takiej mocy
Nam stworzył ku pomocy.
A ci nie trwają ku chwale Pana,
Wola ich na to jest skierowana,
By mogli strzec przed mocą złą
Ciebie, o Jezu, z gromadką twą.
Jakże potrzebna jest ta eskorta,
Przy gniewie oraz mocy czorta! 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria B

Tromba I-III, Tamburi, Continuo

Der alte Drache brennt vor Neid
Und dichtet stets auf neues Leid,
Dass er das kleine Häuflein trennet.

Er tilgte gern, was Gottes ist,
Bald braucht er List,
Weil er nicht Rast noch Ruhe kennet.

Waiting...

Plonie z zawiści jednak smok stary;
Cios pragnie zadać, szuka ofiary,
Aby gromadkę tę rozproszyć.

I to, co Boże chętnie zepsuje,
Podstęp szykuje,
I snu nie znają jego oczy. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Recitativo (Duetto) S T

Violino I/II, Viola, Continuo

Wohl aber uns, dass Tag und Nacht
Die Schar der Engel wacht,
Des Satans Anschlag zu zerstören!
Ein Daniel, so unter Löwen sitzt,
Erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt.
Wenn dort die Glut
In Babels Ofen keinen Schaden tut,
So lassen Gläubige ein Danklied hören,
So stellt sich in Gefahr
Noch itzt der Engel Hülfe dar.

Waiting...

Lecz oto dniami i nocami
Aniołów krąg czuwa nad nami,
Aby ataki odpierać szatana!
Tak Daniel, gdy siedzi pomiędzy lwami,
Poznaje, jak chroni go ręka anioła.
A gdy w Babilonie pieca żar
Skrzywdzić wyznawców Boga nie zdoła.
Wierzący śpiewem dziękują za ów dar,
Ze gdy w niebezpieczeństwie człowiek,
Pomoc niosą aniołowie. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Aria T

Flauto traverso, Continuo

Lass, o Fürst der Cherubinen,
Dieser Helden hohe Schar Immerdar
Deine Gläubigen bedienen;

Dass sie auf Elias Wagen
Sie zu dir gen Himmel tragen.

Waiting...

O Cherubinów książę wspaniały,
Spraw, by tych mężów święty rój
Kościół twój
Chronił zawsze dla Twej chwały;

By wiernych na Eliasza rydwanie
Anioły do Ciebie zanosiły, Panie. 

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

6. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll' Alto, Oboe III e Viola col Tenore, Continuo

Darum wir billig loben dich
Und danken dir, Gott, ewiglich,
Wie auch der lieben Engel Schar
Dich preisen heut und immerdar.

Und bitten dich, wollst allezeit
Dieselben heißen sein bereit,
Zu schützen deine kleine Herd,
So hält dein göttlichs Wort in Wert.

Waiting...

Więc wielbi Ciebie każdy człek.
I dzięki śle po wieków wiek;
Tak jak aniołów świętych rój,
Chwali co dzień majestat Twój.

Prosimy Cię, ślij w każdy czas
Aniołów, by chronili nas.
Tak prosi Cię gromadka Twa,
Co słowo Twe w swym sercu ma.  

Waiting...
Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Karl Richter, Kantat...
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A T B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 29. September 1724
Text: 1,6: Paul Eber; 2-5: Umdichtung eines unbekannten Bearbeiters
Anlass: Michaelis (29. September)
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarze użytkowników