Święty jest Pan, nasz Bóg

BWV 129 - Gelobet sei der Herr, mein Gott

– Jan Sebastian Bach

Napisane na święto: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Dostępne wersje: Treść w języku oryginału., Prof. Perz, 2012, Armin i Andrzej Teske, 2004, Filip Adam Zieliński
Dostępne nagrania:
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • prof. M. Perz '2012
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Treść w języku oryginału.

Armin i Andrzej Teske, 2004

Filip Adam Zieliński

BWV 129

Gelobet sei der Herr, mein Gott

Waiting...

Święty jest Pan, nasz Bóg

Waiting...

Niechże będzieć chwalon Pan

Waiting... e-mail: f.a.zielinski@interia.pl

1. Coro

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Licht, mein Leben,
Mein Schöpfer, der mir hat
Mein Leib und Seel gegeben,
Mein Vater, der mich schützt
Von Mutterleibe an,
Der alle Augenblick
Viel Guts an mir getan.

Waiting...

Święty jest Pan, nasz Bóg,
Bóg światłość, moc i życie,
Mój Stwórca, który mnie
Obdarzył tak obficie.
On mnie jak ojciec wiódł
Od pierwszych moich dni
I wielką dobroć swą
Co chwilę świadczył mi.

Waiting...

Niechże będzieć chwalon Pan,
Bóg moy, ma światłość, me życie,
moy Stworzyciel, który sam
darował ciało mi a duszyce,
Ociec moy, Tenci mię obrania
odkądem w żywot Macice
wszczedł, Tenci w każdey godzinie
dobrości wieleć czyni.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

2. Aria B

Continuo

Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Heil, mein Leben,
Des Vaters liebster Sohn,
Der sich für mich gegeben,
Der mich erlöset hat
Mit seinem teuren Blut,
Der mir im Glauben schenkt
Sich selbst, das höchste Gut.

Waiting...

Święty jest Pan, nasz Bóg,
Bóg życie i zbawienie,
Najmilszy Ojca Syn.
On za me przewinienie
Dał przybić się na krzyż
I swoją krwią je starł,
I tak użyczył mi
Najdroższej wiary dar.

Waiting...

Niech Pan będzie wychwalany,
Bóg moy, wybawienie, dawca żywota mego,
Ociec syna naymilszego,
Syna, co za mię wydany,
Tenci odkupił mię,
toć Iego drogie krwie,
Tenci mi dawa poprzez me wierzenie
Siebie samego, dobro nawirzchnie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

3. Aria S

Flauto traverso, Violino solo, Continuo

Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, mein Trost, mein Leben,
Des Vaters werter Geist,
Den mir der Sohn gegeben,
Der mir mein Herz erquickt,
Der mir gibt neue Kraft,
Der mir in aller Not
Rat, Trost und Hülfe schafft.

Waiting...

Święty jest Pan, nasz Bóg,
Bóg życie, Pocieszyciel,
Ożywczy Ojca Duch,
Którego śle Zbawiciel,
By krzepił serce me,
Dodając nowych sił,
I by mi w każdy trud
Pomocą, radą był.

Waiting...

Pan – Iemu winne falenie,
Bóg moy, dawca żywota, cieszenie,
Oćcowski cenny Duch,
Tenci posłał k mię Syna,
sierce w ożywczy wprawia ruch,
Tenci nowotney mocy przyczyna, 
Tenci mi we wszytkiey biadzie
dopomaga w balsamie a radzie.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

4. Aria A

Oboe d'amore, Continuo

Gelobet sei der Herr,
Mein Gott, der ewig lebet,
Den alles lobet, was
In allen Lüften schwebet;
Gelobet sei der Herr,
Des Name heilig heißt,
Gott Vater, Gott der Sohn
Und Gott der Heilge Geist.

Waiting...

Święty jest Pan, nasz Bóg,
Mój Bóg co żyje wiecznie;
Wszystko, co mieści świat,
Chwalić Go chce serdecznie.
On w Trójcy jeden jest
I wiecznie święty zwan:
Bóg Ojciec i Bóg Syn,
Bóg Święty Duch - nasz Pan.

Waiting...

Chwalon niech będzie Pan, nasza
nadzieja, Tenci wiecznie żywie,
Ji wszytko sławi prawdziwie,
co śród obłoków sie unasza;
Pochwalon niechżeć będzie Pan,
Imię rzeczono Świętym Iego,
Bóg Ociec, Bóg Syn sam
y Bóg w osobie Ducha Świętego.

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

5. Choral

Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Dem wir das Heilig itzt
Mit Freuden lassen klingen
Und mit der Engel Schar
Das Heilig, Heilig singen,
Den herzlich lobt und preist
Die ganze Christenheit:
Gelobet sei mein Gott
In alle Ewigkeit!

Waiting...

Trzykrotnie święty Mu
Z radością śpiewać chcemy
I z aniołami tu
Uwielbiać Go będziemy.
Serdecznie cały świat
Dziś wznosi to śpiewanie:
Pochwalon od nas bądź
Na wieczność całą, Panie.

Waiting...

Temu, którego ,,Świętym‘‘ ninie
powiedamy śród radości
a w angielskiey społeczności
,,Święty’’ dawamy pienie,
niech z sierc dawa sławę, fałę,
krześciaństwo wierne całe:
pochwalon niechże moy Bóg będzie
przez wieczne wieki wszędzie!

Waiting...
 • Suzuki
 • Gardiner
 • Leonhard/Harnoncourt
 • Richter
 • Koopman
Odtwórz wszystkie powyżej

Komentarze

Komentarz Walter F. Bischof

Besetzung: Soli: S A B, Coro: S A T B, Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso, Oboe I/II, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo
Entstehungszeit: 16. Juni 1726
Text: Johann Olearius 1665
Anlass: Trinitatis
Diskussion: Aryeh Oron Julian Mincham

Komentarz Filip Adam Zieliński

Tłumaczono w dniach 25 i 26 II A.D. 2019 (ze zmianami wprowadzonemi 20 VI A.D. 2019). Przekład dedykowany p. mgr Grażynie Banduch. Adres elektronicznej skrzynki pocztowej tłumacza: f.a.zielinski@interia.pl. Translated on 25th and 26th of February A.D. 2019 (with the changes implemented on 20th day of June A.D. 2019). Translation is dedicated to Ms. Grażyna Banduch. Translator's e-mail: f.a.zielinski@interia.pl.

Komentarze użytkowników

2017-06-30
"Obsada to zespół: 3 solistów, 3 oboje,..... bo to przecież święto Trójcy Świętej!" Tu bym się spierał. Ten trzeci obój, to zaledwie obój d'amore występujący zamiennie w jednej z arii i wzięty "na chwilę" przez pierwszego oboistę. Co innego, jakby od początku do końca grały trzy oboje wszystko jedno jakie.
2019-03-21
Trzy oboje to trzy oboje, koniec.